Kvalitatīva klientu apkalpošana - ceļš uz jebkuras organizācijas panākumiem

Bizness

Kvalitatīva klientu apkalpošana ir vienano ārvalstu attiecību organizācijas vadošajām sastāvdaļām. Galu galā šis faktors lielā mērā nosaka tā konkurētspēju. Lai uzlabotu attiecību organizēšanu ar klientiem, uzņēmumiem ir jāpievērš lielāka uzmanība šim virzienam. Tādējādi klientu apkalpošanas standarti jāuzskata par uzņēmuma korporatīvās kultūras struktūrvienību, kas ļaus atrast efektīvas pieejas to veidošanai un ieviešanai.

klientu apkalpošana

Klientu apkalpošana kā sastāvdaļakorporatīvo kultūru, var izsekot kā sava veida sociālā kultūra kopumā. Tāpēc šīs kultūras pamatā jābūt noteiktai vērtību sistēmai, kuru savukārt nosaka normu, standartu un noteikumu ideja, kas nozīmē, ka tie jāievēro organizācijā.

Tomēr jāatceras, ka pareizipersonāla uzvedība nav pietiekama, lai noteiktu noteiktas normas, noteikumus un standartus. Ir nepieciešams arī izveidot noteiktu vērtību bāzi, kas definē organizācijas vispārējo virzību šajā nozarē, un pieņemtās normas būs atbildīgas par tās specifikāciju.

klientu apkalpošanas standarti

Tādējādi klientu apkalpošana ir labvēlīgakonkrēta kompānijas korporatīvās kultūras sastāvdaļa. Tajā dominējošo vērtību izpausme ir noteikta un nosaka konkrētus uzvedības standartus. Tādēļ saskaņā ar pakalpojumu standartiem ir nepieciešams saprast, kādi noteikumi un uzvedības normas, ko organizācija uzskata par obligātu, strādājot ar klientiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, var atzīmēt, kaorganizācija var veikt klientu apkalpošanu vai nu "spontāni", vai arī izpildot noteiktas prasības. Vienlaikus uzņēmums, kas strādā bez standartiem, ļoti lielā mērā būs atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem, darbiniekiem, kā arī no klienta noskaņojuma un uzvedības. Un uzņēmumā, kur pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz noteiktiem noteikumiem, tiks izsekota kāda veida saziņa, t.i. uzvedības koncepcija ar klientu.

klientu apkalpošanas kvalitāte

Klientu apkalpošanas kvalitāti nosaka standartizēti uzvedības parametri, no kuriem galvenie ir:

- sejas izteiksmes un žesti;

- vārdu krājuma un runas formulas;

- Proksemijas, kas izteiktas, ievērojot nepieciešamo attālumu, kurā darbinieks ir sazinies ar klientu;

- darbinieka izskats (drēbes, grims un rotājumi);

- ātrums un darba laiks;

- drošība komunikācijas procesā.

Noteikts pakalpojumu standartu satursdaži iekšējie un ārējie organizācijas darbības faktori. To efektivitāte ir atkarīga no faktoru izpratnes un apsvēršanas, izstrādājot šos standartus. Šie faktori ietver likumdošanas atbalstu, kultūras normas, organizācijas piedāvātās pakalpojumu un preču iezīmes uc