Ražošanas izmaksu uzskaite ir viena no svarīgākajām grāmatvedības funkcijām

Bizness

Pirmkārt, ražošanas izmaksu uzskaiteir vērsta uz uzņēmuma vadību, departamentu vadītājiem un dibinātājiem. Šādas grāmatvedības analīze ļauj izstrādāt vienotu un optimālu pieeju uzņēmuma vadībai un ražošanas procesiem, kas samazinās izmaksas un attiecīgi palielinās peļņu.

Ražošanas izmaksu uzskaite var kļūt par pamatu šādām jomām:

Prognozēšana - pašreizējo un iepriekšējo ražošanas izmaksu izmaiņu un iespējamo izmaksu un to izmaiņu nākotnē analīze;

Nosakot uzņēmuma radītās ražošanas izmaksas;

Ražošanas izmaksu analīze un iespēju un rezervju meklēšana, lai samazinātu izmaksas;

Uzņēmuma darbības regulēšana un kontrole, kā arī vadības lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz šo.

Ražošanas izmaksu uzskaite ļauj risināt vairākas problēmas.

Pirmkārt, tā ir produktu cena. Kas faktiski sastāv no ražošanas un pārdošanas izmaksām. Šāda rādītāja aprēķins kā izmaksas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ļauj noteikt visu uzņēmuma rentabilitāti.

Uzdevumi grāmatvedībā, pamatojoties uz izmaksāmražošanā, tiek uzskatīti - ņemot vērā apjomu un produktu klāstu, ko ražo uzņēmums, tās kvalitāte veikto darbu un pakalpojumus, kas tieši, un faktiskās ražošanas izmaksas, kontroli pār ievērošanas novērtējumu attiecībā uz ražošanu un vadību, novērtējumu rezultātiem uzĦēmējdarbības vienībām apkalpošanas un kā rezultātā meklējot izmaksu samazināšanas mehānismu produkti.

Ražošanas izmaksu uzskaite un klasifikācija.

No ražošanas izmaksām var atšķirt ražošanas izmaksu sintētisko uzskaiti, kas pakāpeniski tiek veikta pēc noteiktas shēmas, ņemot vērā visas primārās izmaksas un to mērķi.

Un, pamatojoties uz šāda veida grāmatvedības datiemtiek veikta ražošanas izmaksu analītiskā uzskaite. Šāda ražošanas izmaksu uzskaite tiek organizēta atkarībā no pastāvīgajiem grāmatvedības un kontroles mērķiem sintētiskās uzskaites kontekstā.

Pretējā gadījumā ražošanas izmaksas sagrupē noteiktas grupas.

Pirmā grupa ir galvenās izmaksas. Tas ir daļa no izmaksām, kas saistītas ar tehnoloģisko procesu, izmantojot izejvielas un citas vispārējās ražošanas izmaksas.

Otrā grupa ir pieskaitāmās izmaksas. Šāda veida izmaksas veidojas saistībā ar ražošanas organizēšanas un uzturēšanas procesu, kā arī tā pārvaldīšanu.

Arī ražošanas izmaksu uzskaite ņem vērā tā saucamās vienfāzes izmaksas, kas izteiktas vienā izmaksu elementā - algas utt.

Turklāt ir sarežģītas izmaksas. Šāda veida izmaksām un izdevumiem var būt vairāki elementi.

Arī izmaksu ietekme uzRažošanas izmaksās un ražošanas procesā ir izšķirtas tiešās un netiešās izmaksas. Tiešais attiecas uz izmaksu daļu, kas tieši ietekmē ražošanas izmaksu veidošanos (pamatmateriāli un izejvielas, ražošanas atkritumi utt.). Netiešās izmaksas tieši neattiecas uz ražošanas izmaksām konkrētiem produktu veidiem. Tie tiek sadalīti nosacīti un to nosaka vispārējās ražošanas, vispārējās ekonomiskās, neproduktīvās izmaksas.

Arī pastāvības dēļ mēs nošķir mainīgos lielumusizmaksas un nosacīti fiksēts. Starp tiem ir atšķirība starp šo izmaksu lielumu. Ja mainīgie lielumi tieši atkarīgi no ražošanas apjoma, tad otrais nosacīti nemainīgs mainīgais vispārējās ražošanas un vispārējo ekonomisko izdevumu ietekmē.

Tādējādi ražošanas izmaksu uzskaite,manipulējot ar visu iepriekš minēto grupu, veidu un izmaksu kategorijām, jo ​​galu galā, un sniedz skaidru vizuālu priekšstatu par kuriem skaidri parāda apjomu no šīm izmaksām, un kuras segments produkcijas ir liels izmaksām.