Uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšana ir stabilitātes garantija

Bizness

Jebkuras rentabilitātes rādītājsražošana ir vispārināma un parāda ekonomisko efektivitāti. Galu galā pietiekams rentabilitātes līmenis norāda uz uzņēmuma rentabilitātes līmeni, rentabilitāti. Šajā ziņā uzņēmuma rentabilitātes palielināšana ir galvenā darbības joma, lai optimizētu izmaksas un palielinātu ieņēmumus.

Kā tiek aprēķināta rentabilitāte? Rentabilitātes aprēķins tiek veikts, salīdzinot uzņēmuma bruto ienākumu vai peļņas apjomu ar ražošanas izmaksām vai izmantoto resursu summu. Pēc rentabilitātes vidējā līmeņa analīzes varat noteikt, kuri produkti un kādas uzņēmuma nodaļas nodrošina vajadzīgo rentabilitātes līmeni un kas nerentabla. Šī informācija konkurētspējīgā tirgus ekonomikā ir ļoti svarīga, jo finanšu rādītāji tieši atkarīgi no ražošanas koncentrācijas un specializācijas.

Uzņēmuma rentabilitātes palielināšana pieaugošas konkurences situācijā ir prioritāte.

Kā zināms, galvenais bezmaksas avotsuzņēmuma naudas aktīvi ir ieņēmumi no saražoto produktu pārdošanas. Šajā sakarā galvenā virziena subjekta darbība ir palielināt ražošanas rentabilitāti, samazinot izmaksas un ievērojot ekonomiku, kā arī efektīvi izmantojot resursus, kas pieejami uzņēmumam.

Galu galā šīs izmaksas nosaka ienākumu līmeni unizmaksu struktūra. Izejvielu izmaksas ir ievērojama daļa, un tādējādi palielinot uzņēmuma rentabilitāti un samazinot saražoto produktu izmaksas, būtiski ietekmēs peļņas pieaugumu. Pateicoties tam, ir iespējams iegūt peļņas pieaugumu, kas ietekmēs organizācijas darbības pārtraukuma rādītāju. Papildus preču ražošanas samazināšanai, pārdošanas rentabilitātes uzlabošanai ir būtiska ietekme arī uz pārdoto produktu skaita pieaugumu. Lai palielinātu pārdošanas apjomus, papildus mārketinga aktivitātēm šādus produktus vajadzētu ražot, kas atbilst patērētāju prasībām, un tiem būs stabils pieprasījums.

Katrā uzņēmumā pastāvīgibūt atbildīgām vienībām, kas veic ražošanas izmaksu analīzi, kā arī pilna mēroga programmu tās samazināšanai. Tai jābūt visaptverošai, jāņem vērā visi iespējamie faktori, kas ietekmē ražošanas un pārdošanas izmaksu veidošanos.

Pozitīvu ietekmi uz uzņēmuma rentabilitātes uzlabošanu nodrošina pasākumi, kuru mērķis ir optimizēt izmantoto darba laiku.

Tie ietver:

- optimāla darba personāla uzturēšana;

- samazinot izmaksas vienībām, kas vienlaikus piedalās ražošanā;

- pastāvīgs darbs pie darbinieku prasmju līmeņa paaugstināšanas, kā rezultātā uzlabosies darba ražīgums, pārsniedzot vidējo algu;

- pakāpenisku maksājumu sistēmu izmantošana, palielinot darba ņēmēju interesi par produktivitātes uzlabošanu;

- ražošanas procesu automatizācija, kas samazina algu fonda izmaksas;

- pastiprināta darba motivācija.

Svarīgs ir arī samazinājumspieskaitāmo izmaksu lielums ražošanas procesa vadīšanai un vadībai. To veicina ražošanas apjoma palielināšana, īstenojot uzņēmuma rekonstrukciju, tehnisko atjaunošanu, samazinot administratīvās un vadības aparatūras un atbalsta pakalpojumu apjomu, kā arī uzlabojot ražošanas procesu.