Sociālie pakalpojumi mājās - sociālo pakalpojumu veidi un formas

Bizness

Sociālajiem pakalpojumiem mājās ir nepieciešams cilvēksgrūtā dzīves situācijā. Saskaņā ar valsts sociālo pakalpojumu standartiem apstākļus, kas objektīvi pārkāpj personas dzīvības darbību, uzskata par sarežģītu dzīves situāciju. Šādas situācijas ietver invaliditāte, slimība, vecums un līdz ar to nespēja pašapkalpošanās.

Krievijas Federācijas likumdošana, sociālais pakalpojums mājās ietver vairāku veidu sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Sociāli medicīniskā aprūpe: mērķis ir uzlabot un uzturēt klientu veselību (piemēram, nodrošināt sanitārijas pakalpojumus, palīdzēt saņemt pirmsskolas aprūpi utt.).

Sociālie un vietējie: kuru mērķis ir nodrošināt ikdienas dzīvi (piemēram, pārtikas iepirkšana un piegāde mājās, karstās maltītes, rūpnieciskās preces, palīdzība ēdiena gatavošanā).

Sociāli-psiholoģisks: piemēram, psiholoģiskās palīdzības sniegšana, tostarp saruna, komunikācija, klausīšanās.

Sociālajiem un pedagoģiskajiem dienestiem ir vajadzīgi iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešama izglītība mājās.

Sociāli ekonomiskais: mērķis ir uzturēt trūcīgo iedzīvotāju dzīves līmeni (piemēram, palīdzība, lai saņemtu pabalstus vai pabalstus).

Sociālie un juridiskie pakalpojumi ir pieprasīti attiecībā uznepieciešamība aizsargāt pilsoņu likumīgās tiesības un intereses (piemēram, palīdzība dokumentu apstrādē vai advokāta palīdzību likumā noteiktajā kārtībā).

Kas var sniegt sociālos pakalpojumus mājās?

Pirmkārt, tās ir valsts iestādessociālie pakalpojumi, kas sniedz sociālos pakalpojumus dažādām pilsoņu kategorijām (vecāka gadagājuma cilvēkiem, invalīdiem). Kompleksie sociālās aprūpes centri nodrošina gan bezmaksas sociālos pakalpojumus, ko garantē valsts un papildu (daļēji vai pilnā apmērā).

Otrkārt, kā piešķiršanas priekšmetussociālie dienesti, saskaņā ar Federālo likumu "Par iedzīvotāju sociālo pakalpojumu pamatiem", var būt uzņēmumi, iestādes un iedzīvotāji, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību iedzīvotāju sociālajiem pakalpojumiem.

Ne vienmēr pilsoņi, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe mājās, var gūt labumu no valsts garantētiem sociālajiem pakalpojumiem.

Tātad, piemēram, jāuzkrājUz mājām balstīts pakalpojums valsts aģentūrās jāsniedz viss dokumentu saraksts. Tas ietver veselības aprūpes izveides pabeigšanu, ka klientam ir nepieciešama sociālā aprūpe mājās, un viņam nav kontrindikāciju. Ir nepieciešams arī nodrošināt pretendenta materiālo un iekšējo situāciju; kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķini; par ģimenes un ģimenes attiecību sastāvu utt.

Bieži vien, pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti vieglāk izmantot privātos sociālā dienesta telpas, nekā oficiālus valsts iestādē sociālā dienesta.

Turklāt sociālais dienests varir vajadzīgi ne tikai vientuļi pilsoņi. Ņemot vērā nodarbinātību, ko šodien piedzīvo daudzi krievi, ir grūti pārvarēt dažus ģimenes apstākļus. Piemēram, vecāka gadagājuma radinieka slimības gadījumā aprūpes māsa ir vienkārši nepieciešama. Un, ja vecmāmiņa vai vectēvs atrodas citā pilsētā?

Sociālā aprūpe mājās ir šī sfērauzņēmējdarbība, kas Krievijā vēl nav pilnībā attīstīta, bet vienmēr būs pieprasīta. Sociālos pakalpojumus var izveidot neatkarīgi no īpašuma formas.

Apmaksāti sociālie pakalpojumi tiek sniegti iedzīvotājiempamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar sociālajiem dienestiem. Rakstiskais līgums nosaka sociālo pakalpojumu veidus, to sniegšanas biežumu, maksājumu kārtību un summu, pušu tiesības un pienākumus.