Organizācijas ienākumu un izdevumu analīze ir svarīga uzņēmuma stratēģiskā plāna sastāvdaļa

Bizness

Organizācijas ienākumu un izdevumu analīzeraksturo uzņēmuma finansiālo stāvokli pārskata perioda beigās. Tas atspoguļo datus par ienākumiem, izdevumiem un citiem finanšu rezultātiem. Uzņēmuma izmaksu un ienākumu analīze ārējiem lietotājiem sniedz informāciju par peļņas avotiem vai zaudējumu iemesliem un paver vispārēju priekšstatu par uzņēmuma darbības rezultātiem.

Organizācijas ienākumu un izdevumu analīzeTo lieto ne tikai, lai novērtētu savas darbības rezultātus pārskata periodā, bet arī izstrādātu prognozes par turpmāko darbību. Nākotnes rezultātu prognoze ir ļoti nozīmīga ieguldītājiem, jo ​​tas nozīmē, ka nākotnē peļņas iespēja kreditoriem pozitīvu perspektīvu nozīmē, pirmkārt, iespēju samaksāt parādu summu ar procentiem. Ja tiek sagaidīts, ka uzņēmuma darbība būs nerentabla, situācija tiek novērtēta kā nespēja samaksāt parādu ar procentiem, un maz ticams, ka kāda veida banka vienosies izsniegt aizdevumu šai organizācijai. Analizējot organizācijas ienākumus un izdevumus, ir jāievēro vairākas prasības, kas tiek izmantotas, lai precīzāk prognozētu uzņēmuma darbības. Prasība sniegt informāciju par pārtrauktajām darbībām, par darījumiem ar saistītajām personām, par segmentāro ziņojumu apkopošanu par notikumu atspoguļojumu un nosacītajiem faktiem. Šie un citi fakti ļauj precīzi prognozēt uzņēmuma darbu nākotnē. Organizācijas ienākumu analīze ļauj noteikt uzņēmuma rentabilitāti un plānot tā ieņēmumus.

Saņēmis ticamu informāciju par aktivitātēmobjekts iepriekšējam periodam, jūs varat iemācīties izstrādāt pareizos vadības lēmumus, programmas un biznesa plānus nākotnei. Tirgus ekonomikas apstākļos ir ļoti svarīgi aprēķināt uzņēmuma finansiālo stabilitāti, proti, nodrošināt finanšu resursu stāvokli, kurā varēs brīvi manipulēt ar līdzekļiem un nodrošināt nepārtrauktu ražošanas procesu un netraucētu produktu pārdošanu to izmantošanas rezultātā. Organizācijas finansiālās stabilitātes robežas tiek uzskatītas par vissvarīgāko faktoru tirgus ekonomikā. Nepietiekama finanšu stabilitāte rada maksātnespēju, naudas trūkumu un vēlāk bankrotu. Pārmērīga finanšu stabilitāte noved pie attīstības palēnināšanās, peļņas samazināšanas un kapitāla aprites laika palielināšanas.

Organizācijas ienākumu un izdevumu analīze ļaujpamato šādas stabilitātes parametrus, bet pašlaik nesniedz iespēju novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Ieņēmumu un izdevumu analīze vienmēr ir nepieciešama neatkarīgi no ekonomiskajām attiecībām. Šāda analīze steidzami rodas tad, kad notiek uzņēmumu pārveidošana un reorganizācija vai organizētas juridiskas struktūras. Tas ir saistīts ar dažāda veida informācijas apstrādi par uzņēmuma darbībām, kas visbiežāk tiek izmantota finanšu pārskatu dokumentos. Šie dati nekādā ziņā neietekmē spriedumu par uzņēmuma stāvokli, bet to precīzā analīze ir jāpārstrādā.

Tās galvenais mērķis ir iegūt pamatainformatīvi parametri, kas precīzi un objektīvi atspoguļo uzņēmuma ienākumus un izdevumus uz noteiktu laiku. Finanšu kustības analīze ļauj vispusīgi novērtēt visas saimnieciskās darbības un izsekot tās attīstības galvenajām tendencēm. Organizācijas ienākumu un izdevumu analīze ir nozīmīga stratēģiskā plāna sastāvdaļa, saskaņā ar kuru uzņēmums ilgstoši var izdzīvot.