Noteikumi par ēdināšanas pakalpojumiem

Bizness

Uzņēmumi, kas veic šāda veidatādas aktivitātes kā ēdināšanas pakalpojumu sniegšana šodien ir kļuvusi ļoti populāra. Patiešām, dažāda veida pakalpojumi pārtikas uzņēmumos ļauj gandrīz ikvienam modernam cilvēkam apmierināt daudzas viņa vajadzības, ko piedāvā ne tikai ēdieni, bet arī atpūta, organizējot brīvdienas un vienkārši ar patīkamu izklaidi. Tajā pašā laikā daudzi zina, ka sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu sniegtie pakalpojumi var apdraudēt viņu veselību un pat viņu dzīvi, ja uztura un pašu produktu nosacījumi ir nepietiekami kvalitatīvi. Lai izslēgtu iespēju kaitēt sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu apmeklētāju veselībai, valstij ir īpašas prasības. Šīs prasības tiek veidotas, pamatojoties uz federāliem likumiem un valsts standartiem. Katra prasība, it īpaši ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumi, skaidri jānodrošina katram uzņēmumam, kas sniedz šādus pakalpojumus.

Sabiedrības un valsts pamatprasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem ir šādas:

- iegūt licenci šāda veida darbībai likumā noteiktajā kārtībā;

- sabiedriskās ēdināšanas produktu obligāta sertifikācija;

- sanitāro un higiēnas noteikumu ievērošana;

- Bezierunu nosacījumu izpilde, ko sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Ļaujiet mums īsi izpētīt katru no šīm prasībām

  1. Licence, kas dod tiesības veikt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

Saskaņā ar likumu, licencēšana ir fiziska (individuāla uzņēmēja) saņemšana vai juridiska īpaša atļauja, kas ļauj veikt vienu vai otru darbību.

Jāatzīmē, ka starp darbībām, uz kurām attiecas licencēšana, nav ēdināšanas pakalpojumu. Citiem vārdiem sakot, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nav nepieciešama licence.

  1. Sanitārās un higiēnas prasības

Ņemot vērā to, ka produktiēdināšanas iespējas veic potenciālus draudus veselībai un cilvēku dzīvību, tagad piedāvātie pārtikas produkti, ir jāatbilst sanitārajām normām likumā noteikto prasības. Šīs prasības ir noteiktas ar sanitāri epidemioloģisko normām un noteikumiem.

Jāatzīmē, ka sanitārās prasības,saskaņā ar tiesību aktiem, ir norādīti ne tikai uz ēdināšanas uzņēmuma ražotajiem produktiem, bet arī personālam, kas piedalās ēdiena gatavošanas un ēdināšanas procesā.

Tādējādi sabiedrisko ēdināšanas darbiniekiem, lai uzturētu iedzīvotāju veselību, ir jāveic īpaša medicīniskā pārbaude.

  1. Noteikumi par ēdināšanas pakalpojumiem

Noteikumi par ēdināšanas pakalpojumiemkas apstiprināts ar Krievijas Federācijas valdības īpašo rezolūciju 1997. gada 15. augustā. Šis lēmums tika pieņemts saskaņā ar RF tiesību akta "Par patērētāju tiesību aizsardzību" 38. pantu.

Ievērojot šos noteikumus, katra organizācijaēdināšana, neatkarīgi no organizācijas un juridiskās formas, jāatbilst valsts standartu, sanitāro un ugunsdrošības noteikumu, tehnisko un reglamentējošo dokumentu prasībām. Šie dokumenti uzliek sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumiem pienākumu ievērot valsts prasības attiecībā uz pakalpojumu un produktu kvalitāti, kā arī viņu drošības līmeni cilvēku veselībai un dzīvībai. Iepriekš minēto prasību neievērošana ietver noziedzīgu nodarījumu izdarītāju kriminālatbildību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.