Kapitāla rentabilitāte

Bizness

Rentabilitāte ir indikators relatīvs. Tas raksturo uzņēmuma rentabilitātes līmeni. Šis rādītājs atspoguļo efektivitāti uzņēmuma darbībai kopumā, norādot rentabilitāti atsevišķo darījumu līniju. rentabilitātes rādītāji, ko izmanto finanšu analīzē, jo tie var pilnīgāk nekā peļņu, raksturo un atspoguļo faktiskos rezultātus uzņēmējdarbībai. Viņu vērtība parāda darbības rezultātu attiecību pret patērētajiem resursiem.

Finanšu analīze sniedz patiesu priekšstatu,atspoguļojot uzņēmuma efektivitāti, tā maksātspēju, rentabilitāti, attīstības perspektīvas. Šādas analīzes dati ļauj pieņemt stratēģiskus lēmumus nākamajiem periodiem, balstoties uz konkrētiem skaitļiem.

Rentabilitātes rādītāji ir ļoti daudzveidīgi. Visiem no tiem raksturo uzņēmuma efektivitāte no dažādām pozīcijām. Šos rādītājus var iedalīt trīs galvenajās grupās atsevišķās jomās. Tie ietver produkta rentabilitāti, pārdošanas rentabilitāti un pašu kapitāla peļņu.

Kapitāla atdeve vai kapitāla atdeve atspoguļo grāmatu peļņas vaidaļēja peļņa līdz vidējam izmaksājamam kopējam kapitālam, ko iegulda uzņēmumā vai tā atsevišķās daļās. Kapitāls var būt pašu kapitāls, krājums, aizņemts, pastāvīgs, apgrozāms, pamatdarbības, darbības veids utt.

Kapitāla rentabilitāte banka vai uzņēmums ir finanšu rādītājs, kasraksturo rentabilitāti to rīcībā esošo aktīvu kontekstā, ar kuru palīdzību viņi gūst peļņu. Analizējot šos rādītājus, tiek ņemti vērā visi uzņēmuma aktīvi. Kopējo kapitāla atdevi aprēķina šādi.

Lai aprēķinātu kapitāla atdevi,noteiktu pārdošanas apjomu noteiktā laika periodā. Šo informāciju var uzskatīt gan par sūtījumu, gan par saņemto maksājumu par piegādāto produkciju. Uzņēmumi šajā izdevumā izmanto ērtā veidā, kā noteikt pārdošanas apjomu.

Tad jums ir jānosaka pārdotā cenaprodukti. To dara viens no veidiem, kas raksturo pārdošanas apjomu. Turklāt ir jānosaka darbības izmaksas (fiksētās izmaksas) par to pašu periodu. Tiek aprēķināta nodokļu summa, kas tiks samaksāta par noteiktu periodu.

Pēc tam aprēķina neto peļņu. Tādēļ no pārdošanas apjoma tiek atskaitītas ražošanas izmaksas, darbības izmaksas un nodokļi. Visi rādītāji aprēķinos jāveic vienai mērvienībai (piemēram, tūkstošiem rubļu).

Šajā posmā mēs varam turpināt definīcijuno kopējiem aktīviem. Kopējie aktīvi ir uzņēmuma kopējo saistību un pašu kapitāla summa. Tagad jūs varat aprēķināt kapitāla atdevi. Lai to izdarītu, tīrā peļņa jāsadala kopējos aktīvos.

Ja uzņēmums darbojas savā darbībāatšķirīgus finanšu rādītājus, kapitāla rentabilitāti var aprēķināt citā veidā. Šajā nolūkā pārdošanas rentabilitāte tiek reizināta ar kopējā kapitāla apgrozījumu.

Uzņēmuma īpašniekiem vissvarīgākaisrādītājs ir pašu kapitāla peļņa. Tas ir galvenais kritērijs, kā efektīvi izmantot to ieguldītos līdzekļus. Šo rādītāju aprēķina kā neto peļņas un pašu kapitāla attiecību bilancē.

Rentabilitātes analīze ļauj jums atspoguļot kvalitātiuzņēmuma finansiālais stāvoklis un redzēt tā perspektīvas nākotnē. Tādēļ analīzē īpaša uzmanība tiek pievērsta rādītāju kvalitātei un to pareizai grupēšanai paplašinātās grupās.