Uzņēmējdarbība - peļņa - rentabilitāte

Bizness

Uzņēmējdarbības organizācija tirgus ekonomikāmērķis ir gūt peļņu, kas ir galvenais rādītājs, kas atbildīgs par uzņēmuma efektivitāti. Patiesībā mēs runājam par rentabilitāti, proti, peļņas un izdevumu attiecība pret produkcijas vienību. Rentabilitāti var aprēķināt dažādām uzņēmējdarbības jomām, piemēram, personāla rentabilitāte, kas norāda uz darbinieka efektivitāti saistībā ar viņam iztērētajiem līdzekļiem kombinezoni, sociālā pakete, darba vietas organizēšana uc

Rentabilitāte un ienesīgums ir savstarpēji saistīti,jo otrā var kalpot kā līdzeklis, lai uzlabotu pirmo, un norāda uz uzņēmuma problēmām. Turklāt peļņa ļauj veikt dažādus veicināšanas pasākumus, attīstīt uzņēmējdarbību utt.

Rentabilitāte mazumtirdzniecībā, tās rentabilitātekopējo vērtību nosaka peļņas summas attiecība pret apgrozījumu noteiktā laika periodā. Bet šajā gadījumā tiek ņemta vērā peļņa, kas gūta tikai no preču pārdošanas, neņemot vērā citus izdevumus, proti, mēs runājam par pārdošanas rentabilitātes līmeni. Eiropas ekonomisti izmanto precīzāku aplēsi, izmantojot ikgadējo peļņas koeficientu.

Pasaules praksē rentabilitāte ir visa sistēmarādītāji, kas ļauj aprakstīt uzņēmuma finansiālos un ekonomiskos rādītājus. Šajā sistēmā skaitītājs būs bilance un tīrā peļņa, vai arī peļņa no preču pārdošanas.

Rentabilitāte un rentabilitāte ir svarīga lomaanalizējot pārdošanas rentabilitāti, kur tiek vērtēta rentabilitāte konkrētām precēm vai vairākām precēm. Tas ir nepieciešams, lai precīzāk noskaidrotu kādas konkrētas uzņēmuma darbības jomu un noteiktu rentabilitāti, pamatojoties uz šādiem iemesliem. Analīzes gaitā tiek identificētas preces ar zemu, augstu un nerentablu katras preces konkurētspēju, kas ļauj veikt pasākumus, lai palielinātu rentabilitāti un palielinātu augsti konkurētspējīgu produktu ražošanu.

Uzņēmējdarbības efektivitāte nevar būtnosaka, kāda bija darījuma rentabilitāte, saskaņā ar tās ideju vai rentabilitātes pakāpi. Šiem nolūkiem izmantojiet šādu rādītāju kā rentabilitātes līmeni. Šajā gadījumā rentabilitāte ir divu jēdzienu kombinācija:
- rentabilitāte kā kvalitatīvi kvantitatīvs rādītājs,
- rentabilitāte - ekonomiskā kategorija.

Rentabilitāte ir svarīga ne tikaivadībai, bet arī darba ņēmējiem. Viņiem tas liecina par stabilitāti un uzticēšanos nākotnei. Tāpēc ir ieteicams maksāt uzņēmuma darbiniekiem papildu piemaksas un apbalvojumus. Tas, savukārt, stimulē pozitīvu motivāciju turpmākam darbam.

Tikpat svarīgs ir vadības rādītājs,it īpaši akciju sabiedrība. Šajā gadījumā katram akcionāram vai īpašniekam ir darījuma rentabilitāte (tas ir, nauda, ​​kas ieguldīta uzņēmuma attīstībā no viena īpašnieka), jo tiem koeficients ir finanšu aktīvu ieguldījuma pareizības garants. Darījuma rentabilitāte nozīmē ne tikai labu dividenžu saņemšanu, kas ir labvēlīga īpašniekiem, bet arī vadībai, kura vēlas vienoties par jaunu finanšu izmaksu ieviešanu iekārtu iegādei, jaunu darbavietu radīšanai u.tml.

Viena no svarīgākajām uzņēmuma darbavietāmir personāla rentabilitātes noteikšana. Saskaņā ar statistikas aprēķiniem tikai 20% darbinieku saņem galveno peļņu, visi pārējie procesa dalībnieki, kaut gan tie pilda savas funkcijas, bet ir mazāk nozīmīgi. No šīs perifērijas saites, kas mums ir jāatbrīvojas krīzes laikā. Kopumā personāla rentabilitātei jāietver darbinieka darbības rezultātu novērtējums saistībā ar tā uzturēšanas izmaksām.

Apkopojot, var droši teikt, ka rentabilitāte ir ārkārtīgi svarīgs rādītājs, kas atbildīgs par atsevišķu uzņēmējdarbības elementu efektivitāti.