Uzņēmuma finansiālais stāvoklis: novērtēšana un analīze

Bizness

Uzņēmuma finansiālais stāvoklis irnaudas plūsmas plūsma, kas kalpo tā produkcijas pārdošanai un ražošanai. Fakts ir tāds, ka starp jaunajām ražošanas likmēm un organizācijas ekonomisko stāvokli pastāv savstarpējas atkarības sistēma. Rūpniecības apjomu pieaugums uzlabos uzņēmuma stāvokli, bet tā kritums, gluži pretēji, pasliktināsies. Savukārt finansiālā labklājība ietekmēs ražošanu: tas palēninās vai paātrinās to. Detalizēti aplūkosim šo problēmu, kā arī organizāciju analīzes un novērtēšanas pazīmes.

Uzņēmuma finansiālais stāvoklis būs atkarīgs nono vairākiem rādītājiem - apgrozāmā kapitāla, īpašuma, norēķinu un maksājumu rādītāji. Organizācijas grūtības rodas līdzekļu trūkuma, aizdevumu nepieejamības, to sniegšanas noteikumu saīsināšanas, nepareizu ieguldījumu, nepamatotas to izmantošanas dēļ un tā tālāk.

Finanšu analīzei ir izveidota īpaša metodoloģijauzņēmuma stāvoklis. Tās saturs ir organizācijas prognozēšana un novērtēšana šajā jautājumā saskaņā ar grāmatvedības un pārskatu datiem.

Šajā gadījumā uzņēmuma finansiālais stāvoklis jāņem vērā šādās pozīcijās:

  • ir nepieciešams novērtēt organizāciju no tās ekonomiskā satura viedokļa;
  • ieteicams noteikt, kā faktoru sistēma (ārējā un iekšējā) ietekmē galvenos un pamatrādītājus, kā arī identificē pieejamās novirzes no tām;
  • regulāri jāpārliecinās par uzņēmuma stāvokli;
  • ir ieteicams regulāri pamatot, attīstīt un sagatavoties lēmumu pieņemšanai, lai uzlabotu situāciju uzņēmumā.

Uzņēmuma finanšu stāvokļa analīze un novērtēšana jāveic divos virzienos:

  • iekšējo analīzi obligāti veiks šīs organizācijas darbinieki saskaņā ar apstiprināto plānu;
  • revīzija (ārējā analīze) jānosaka citu lietotāju interesēs un jāveic saskaņā ar oficiāliem grāmatvedības datiem.

Uzņēmuma finansiālais stāvoklis būs veiksmīgsJa tā spēj eksistēt, attīstīt un arī saglabāt līdzsvaru savos aktīvos un pasīvos situācijā, kad mainās ārējā un iekšējā realitāte.

Fakts ir tāds, ka pat ar lieliem ienākumiemorganizācijai var rasties grūtības gadījumā, ja nav izdevīgi izmantot savus naudas resursus. Piemēram, ja tiek nolemts ieguldīt līdzekļus liekos krājumos vai atļaut lielu kredītu parādu.

Starp pozitīviem ekonomiskās stabilitātes faktoriem var identificēt naudas resursu veidošanās avotu un rezervju pieejamību, kā arī negatīvo - to apjomu.

Tāpēc, lai atrastu galvenos veidus, kā izkļūt no krīzes vai nestabilas valsts, būs jāņem vērā vairāki nosacījumi. Ļaujiet mums izskatīt tos sīkāk.

Pirmkārt, ir ieteicams regulāri papildināt visus rūpniecisko inventarizāciju avotus.

Otrkārt, vajadzētu pakāpeniski palielināt pašu kapitāla daļu no peļņas.

Treškārt, svarīgākais ekonomiskās ilgtspējas analīzes posms ir apgrozāmo pašu līdzekļu pieejamība, attīstība un dinamika un, pats svarīgākais, to drošums.

Ceturtkārt, ir nepieciešams optimizēt pašu kapitāla struktūru, kā arī saprātīgi samazināt to rezerves apjomu.

Viens no galvenajiem kritērijiem valsts novērtēšanaiuzņēmums - tā maksātspēja, ilgtermiņa (uzņēmuma spēja nokārtot ilgtermiņa saistības) un pašreizējā (uzņēmuma spēja samaksāt par esošajām īstermiņa saistībām).