Kā aprēķināt īpašuma nodokli fiziskām un juridiskām personām.

Finanses

Īpašuma aplikšana ar nodokļiem pastāvtūkstošgades. Tas jau tika izmantots Romas impērijā, un daudzus gadsimtus tā bija galvenā valsts kases papildināšanas forma. Senajā pasaulē šāda veida maksa tika veikta attiecībā uz indivīdiem, nevis fiziskām personām. Monetāro uzkrāšanu un konkrētai personai piederošus nekustamā īpašuma objektus aplika ar nodokli. Šodien īpašuma nodoklis privātpersonām un juridiskām personām tiek aprēķināts dažādos veidos.

kā aprēķināt īpašuma nodokli

Kā aprēķināt īpašuma nodokli par fiziskoseja Lai uzzinātu, jums ir nepieciešams atsaukties uz Federālo likumu Nr. 2003-1, kas pieņemts 1991. gada 9. decembrī. Šeit ir definēts to personu saraksts, kuras ir nodokļu maksātāji - tie ir nekustamā īpašuma vienīgie īpašnieki, kā arī personas, kurām pieder īpašums, pamatojoties uz kopīgu kopīgu akciju īpašumtiesībām. Norakstīts arī saraksts ar apliekamiem objektiem, starp kuriem ir kopīgas īpašuma daļas, garāžas, kotedžas, istabas, dzīvokļi, mājas un citas būves. Tādējādi saskaņā ar šo likumu jūs varat uzzināt, kā aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli.

Likums nosaka nodokļu likmes - no 0,1līdz 2,0 procentiem no ar nodokli apliekamo priekšmetu kopējās inventarizācijas (ārpustirgus) vērtības. To katru gadu izveido federāla iestāde, kas pilnvarota veikt kadastrālās darbības no 1. janvāra. Pamatojoties uz to, nodokļu iestādes neatkarīgi aprēķina maksājamā nodokļa summu un nosūta kvīti nodokļu maksātāja reģistrācijas vietā. Varbūtība, ka vienmēr tiek aprēķināt nodokļa summu, tāpēc ir labāk uzzināt, kā aprēķināt īpašuma nodokli.

kā aprēķināt īpašuma nodokli

Nodoklis par noteiktu "kustamo" īpašumuKrievijas praksi pārstāv transporta nodoklis. To aprēķina, pamatojoties uz mūsu valsts Nodokļu kodeksa 28. nodaļas prasībām, kurās ir norādīts, ka maksātāji ir personas (juridiskas un fiziskas), kurām ir reģistrēts konkrēts transportlīdzeklis (mašīna, gaisa kuģis, ūdens kuģis utt.). Nodokļa likme tiek aprēķināta, pamatojoties uz dzinēja jaudu un transporta veidu, un svārstās no 1 līdz 200 rubļiem (par zirgspēku). Privātpersonas labi apzinās, kā aprēķināt šāda veida īpašuma nodokli, jo tas ir sarežģīts maksājuma kvīts atkal tiek nosūtīts nodokļu iestādēm. Bet juridiskās vienības pašas veic transporta nodokļa aprēķinus.

kā aprēķināt īpašuma nodokli

Arī juridiskās personas patstāvīgi aprēķinaciti maksājumi. Tādēļ grāmatvedim vajadzētu zināt, kā aprēķināt organizācijas īpašuma nodokli. Pazīme nodokļa šajā gadījumā ir tas, ka nodoklis tiek aprēķināts attiecībā pret reālu, un attiecībā uz dažu veidu kustamā īpašuma, kas ir organizācija, kas pieder vai nodošana pārvaldīšanā, pagaidu īpašumā un citi. Tas tiek aprēķināts par summu, gada vidējo vērtību īpašuma objektu un tas nav lielāks par 2,2% no šī skaitļa. Konkrētu likmi nosaka Krievijas Federācijas subjekti. Detalizēta informācija par juridiskās personas īpašuma nodokļa aprēķināšanu ir detalizēta Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 30. nodaļā.