Ārvalstu investīcijas ir svarīga valsts labklājības sastāvdaļa.

Finanses

Ārvalstu investīcijas ir investīcijasārvalstu kapitāls uzņēmējdarbībā Krievijas teritorijā naudas, vērtspapīru, nemateriālo un īpašuma tiesību, cita īpašuma, kā arī informācijas un pakalpojumu formā.


Saskaņā ar izcelsmes avotu ārvalstu ieguldījumi ir sadalīti privātajā un valsts sektorā.
1) Valsts investīcijas - līdzekļi, kas no valsts budžeta tiek sūtīti ārvalstīs, pēc valdības vai starpvaldību organizāciju lēmuma.
2) Privātie ieguldījumi - līdzekļi, kurus vienas valsts privāti uzņēmumi, firmas vai pilsoņi sniedz citas valsts atbilstošai iestādei.
Investīciju ziņā ārvalstu ieguldījumi tiek sadalīti vidēja termiņa, īstermiņa un ilgtermiņa (vairāk nekā piecpadsmit gadi).
Pēc izmantošanas veida - aizdevums un uzņēmējdarbība.
Ja aizdevums investīciju aizdevumu fondi ir paredzēti, lai iegūtu procentus no peļņas.
Ar uzņēmējdarbības ieguldījumiem līdzekļus iegulda ražošanā, lai iegūtu noteiktu tiesību apjomu, kas ļauj gūt peļņu dividenžu veidā.
Uzņēmējdarbības investīcijas tiek sadalītas tiešajās un portfeļa ārvalstu investīcijās.
Viena no lielākajām ir tiešie ārvalstu ieguldījumi Krievijāprivātā kapitāla eksporta formas, nodrošinot efektīvu kontroli un tiesības rīkoties ārvalstu sabiedrībā. Tiešas investīcijas tiek ieguldītas, lai iegūtu ilgtermiņa intereses.


Tiešie pielikumi ir sadalīti:
Transkontinentālās kapitāla investīcijas,ko izraisa labākie tirgus apstākļi, proti, pastāv iespēja piegādāt jaunās produkcijas preces konkrēta kontinenta (valsts) tirgum. Galvenais, tajā pašā laikā ir arī klātbūtne tirgū, izmaksām ir nenozīmīga loma. Ražošanas izmaksām būs izšķiroša nozīme, nosakot valsti, kurā tiek ierosināts izveidot jaunu ražošanu.
Starpvalstu investīcijas ir tiešas investīcijas, bieži vien kaimiņvalstī, kuras mērķis ir samazināt izmaksas salīdzinājumā ar mātesuzņēmumu.
Tiešo investīciju galvenās iezīmes:
- nav iespējama pēkšņa izņemšana no tirgus;
- liels investīciju apjoms un augsts risks;
- augsts kapitālieguldījumu periods;
Portfeļieguldījumi ir kapitāla ieguldījumi, kuruDalības daļa organizācijas kapitālā ir zemāka par tiešajiem ieguldījumiem. Tie nenodrošina kontroli pār ārvalstu organizācijām - investoru, vienlaikus iegūstot peļņas daļu (dividendes).


Pašlaik spēlē portfeļieguldījumiarvien svarīgāku lomu. Pirmkārt, tas ir saistīts ar varēs veikt dažādas spekulatīvu darbību, kas veicinātu izaugsmi no vairākiem faktoriem: ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz uzņemšanu ārvalstu organizāciju lielākā daļa akciju tirgu internacionalizācija darbību biržas, paplašinot banku operācijām ar dažādiem vērtspapīriem dažādu krājiestāžu.
Ir dažādi ārzemju veidiieguldījumi. Tomēr ieguldījumu veiksme ir atkarīga no pareizas vienas vai vairāku ieguldījumu formas izvēles. Lai to izdarītu, ārvalstu ieguldītājam vajadzētu izpētīt valsts investīciju klimatu, kuram plānots ieviest līdzekļus, ko nosaka ekonomiskās un politiskās stabilitātes līmenis, monetāro vienību stabilitāte un citi faktori.

Līmenis, kurā ārzemjuieguldījumi valsts ekonomikā ir svarīgs rādītājs finanšu stabilitātei un labklājībai. Saskaņā ar ekonomiskajiem likumiem, jo ​​augstāks ir tas, jo labklājīgāka un veiksmīgāka ir valsts, un jo lielāka parasti ir augstāka parasto iedzīvotāju dzīves līmenis.