Kāda ir darba grāmatu aizpildīšanas instrukcija

Finanses

Jebkurš pakalpojums uzņēmumā ir normatīvs,atsauce un citi apliecinoši dokumenti, kas "ātri", kā pareizi veikt datu uzkrāšanu un uzskaiti. Personāla pakalpojums nav izņēmums. Viens no galvenajiem dokumentiem biroja darbā ir darba grāmata. Visi ieraksti ir jāveic stingri noteiktā veidā. Šim nolūkam tika izstrādāta Darba instrukciju izpildes instrukcija. To apstiprināja Krievijas Darba ministrija 2003. gadā un aizstāja ar dokumentu, kas darbojas Padomju Savienībā kopš 1973. gada.

instrukcijas darba grāmatu aizpildīšanai
Instrukcija darba grāmatu aizpildīšanainosaka kārtību, kādā jāreģistrē visas darba grāmatas, pievienotie ieliktņi un dublikāti, kas izsniegti par nozaudētajiem dokumentiem. Šajā rokasgrāmatā ir izskaidrots, kā veikt ierakstu.

Norādījums par darba grāmatu aizpildīšanu ietverpati par sevi 7 daļas. Pirmajā aprakstā ir iekļauts vispārīgs darba rekorda formas un visu tā sadaļu apraksts, kā arī paskaidrots, kā un kādi ieraksti tajā tiek ierakstīti. Otrā daļa ir veltīta šīs veidlapas titullapas pareizai aizpildīšanai. Tas parasti tiek darīts ar primāro ierīci darbam.

Darba procesā cilvēks variegūt jaunu izglītību vai profesiju, mainīt savu uzvārdu, vārdu vai patronimitāti. Visi šie dati ir precīzi ierakstīti titullapā, un vāka iekšpusē ir norādīti dokumenti, uz kuru pamata tiek veikti attiecīgie ieraksti. Nākamās divās sadaļās ir ietverta informācija par pilsoņa darbu un viņa atalgojums par sasniegtajiem panākumiem.

Darba grāmatzīmju aizpildīšanas instrukcija ir īpašauzmanība tiek pievērsta, ievadot datus par darbinieka atlaišanu. Šī ir tā piektā un sestā daļa. Saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem darba attiecību izbeigšana notiek saskaņā ar Darba kodeksa 77. pantu. Šajā pantā 11 punkti skaidri atšķirs atlaišanas iemeslus. Tāpēc, ievadot attiecīgos ierakstus darbgrāmatā, papildus pašam rakstam ir nepieciešams norādīt arī TC raksta punktu, saskaņā ar kuru konkrētais darbinieks tiek atlaists.

darba grāmatu vadīšanas noteikumi
Rokas pēdējā daļā ir informācija paraizpildot darba ieraksta dublikātu. Tajā skaidri norādīts, kad un kāds tiek izsniegts šāds dublikāts, kā arī noteikumi par informācijas ievadīšanu par darbinieku.

Šī instrukcija ir patikārtības noteikumi par darba grāmatu saglabāšanu. Nepareizs ieraksts var atņemt personai tiesības uz noteiktiem pabalstiem un pārkāpj viņa tiesības. Katram cilvēkresursu speciālistam ir rūpīgi jāzina šie noteikumi, lai tos nepārprotami piemērotu.

darba grāmatu rokasgrāmata

Ir norādījums par darba grāmatu glabāšanune tikai noteikumus par ierakstu izdarīšanu tajos. Tas ir tieši saskaĦā ar Darba kodeksu, kura 66. pantā noteikts, ka darba devējam ir jābūt darba grāmatai katram darbiniekam, ja darbinieks ir strādājis uzĦēmumā vairāk nekā piecas dienas. Dati par uzņemšanu jāiekļauj viņa darba grāmatā, un pati grāmata ir reģistrēta attiecīgo veidlapu kustības ierakstu grāmatā. Un tas nav svarīgi, vai pilsonis strādā kādā organizācijā vai individuālā uzņēmējā. Likums ir viens visiem.