Valsts nodevas apmērs dažādām darbībām

Finanses

Šodien, kad piesakās uz dažādām valstīminstitūcijas vairāku tiesas procesu īstenošanai, fiziskas personas un juridiskas personas maksā noteiktu maksu. Valsts nodevas lielums ir atkarīgs no veicamo darbību veida.

valsts nodevas apmērs

Saskaņā ar nodokļu tiesību aktiem tiek izdalīti vairāki galvenie pakalpojumu virzieni, kuru izmantošana paredz šīs maksas samaksu. Tie ietver:

- vērsties tiesā dažādās instancēs (no tiesnešiem Krievijas Konstitucionālajā tiesā) ar prasībām, sūdzībām, pieprasījumiem utt .;

- maksājumu veikšana ar tiesas lēmumu (atbildētājiem, pieņemot lēmumus, kas nav viņu labā, un prasītāja atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas);

- pārsūdz notāru par notariāliem aktiem;

- pārsūdzība par oriģinālu saņemšanu vai dokumentu izsniegšanu;

- apostille un citas tiesiskās darbības.

Maksa par valsts pakalpojumu sniegšanu katrā gadījumātiek veikta stingri noteiktā laikā vietā, kur tiek veiktas tiesas prāvas. Piemēram, pārsūdzot tiesā, maksājuma maksājumus maksā pirms pieteikuma iesniegšanas, par ko apliecina pieteikuma iesniedzēja iesniegtais kvīts vai maksājuma rīkojums ar kredītorganizācijas piezīmi.

valsts nodevas apmērs šķīrējtiesā

Valsts nodevas summa šķīrējtiesā ir norādītanodokļu kodekss (333. panta 21. punkts). Tas atšķiras prasījumiem par īpašuma pakļaujams novērtējumam prasījumiem par atzīšanas darījumu par spēkā neesošu, vai izmaiņas nosacījumos darījumu pieteikumiem par atzīšanas nederīgu regulu. Dažreiz maksājuma apjoms tiek noteikts aicinājumiem šķīrējtiesā par atzīšanu bankrotējušā debitora atcelt lēmumu par šķīrējtiesneša vai ārvalsts tiesu un citiem. Piemēram, ja pieteikums par pagaidu noregulējumu, iesniedzējs maksā 2000 rubļu. Un nav īpašuma prasību (tiesību atzīšanu, un citi.) Maksa maksājums ir 4000 rubļu.

Valsts reģistrācijas nodevas apmērs tiek noteiktsNodokļu kodeksa 333. 33. pants. Šodien šī summa ir 800 rubļu un tiek izmaksāta, kad persona ir reģistrēta kā uzņēmējs. Ja persona vēlas pārtraukt darbību IP statusā, viņam jāmaksā reģistrācijas nodeva 20% apmērā no valsts nodevas. Tāda pati maksa jāmaksā par pārreģistrāciju kā IP.

valsts reģistrācijas nodevas apmērs

Pilnībā zināt, cik liels ir šodienreģistrācijas maksa, jūs varat no nodaļas numuru 25,3 no nodokļu kodeksa valstī. Lūk, papildus nodokļa maksājumiem, ja piesakās uz tiesām, ar nosacījumu, ka maksu par reģistrāciju laulības un citiem aktiem civilstāvokļa, reģistrācijas pilsonību, valsts reģistrācijas programmas datoriem, medikamentu vai medijiem, lai sniegtu dažādu veidu licences par tiesībām lietot vārdu "Krievu Federācija "vai" Krievija "un daudz ko citu. Valsts nodevas lielumu var noteikt gan absolūtā, gan procentuālā izteiksmē. Šajā pašā rakstā kods noteiktu kategoriju personām, kam ir privilēģijas vai atbrīvojumu no nodevas, kā arī sniedz informāciju par atgriešanās procedūru nevajadzīgi vai nepareizi samaksātās summas.