Investīciju klimats Krievijā, veidi, kā uzlabot

Finanses

Investīciju klimats Krievijā un visās valstīsar tirgus ekonomiku nosaka dažādus faktorus: ekonomisko, politisko, sociālo, finansiālo, ģeogrāfisko, juridisko. Tie nosaka valsts vai konkrētā reģiona pievilcību investoriem, kas tos rūpīgi novērtē, ieguldot naudu.

Investīciju klimats ir vieta, kurvisi investīciju procesi un šī koncepcija ir pieņemama valstīm ar tirgus ekonomiku. Tas ir labvēlīgs vai nelabvēlīgs. Izdevīgi - ja ieguldītājs jūtas brīvs, kur viņš var aktīvi strādāt, brīvi un bez riska piesaistīt papildu resursus. Nelabvēlīgā situācija rada daudzus riskus, ir kapitāla aizplūde, kā rezultātā samazinās investīciju aktivitāte.

Ir divi iemesli, kas ietekmē investīciju klimatu Krievijā un citās valstīs:

  • objektīvi, tie ietver klimatiskos apstākļus, ģeogrāfisko atrašanās vietu, enerģijas resursu pieejamību, investīciju vietas ģeogrāfiju;
  • subjektīvs (tas ir tikai cilvēka faktors).

Valsts investīciju klimats ir tieši saistīts ar valsts politiku šajā virzienā, sākot no ekonomiskiem un organizatoriskiem valsts pārvaldes pasākumiem kopumā un uz vietas.

investīciju klimats Krievijā
Investīciju klimats Krievijā pakāpeniskivaldība ir pieņēmusi daudzus pozitīvus lēmumus, kuru pamatā ir likumdošanas līmenis. Ikviens saprot nepieciešamību izvairīties no naftas atkarības un uzlabot ekonomikas dažādošanu. Nepieciešams piesaistīt ne tikai ārējos, bet arī vietējos ieguldījumus. Īpaši ievērojams ir vajadzība pēc Āzijas reģioniem valstī. Austrumu reģioniem vajadzētu uzlabot Krievijas investīciju klimatu. To vairākkārt minējis Vladimirs Putins forumos.

Dmitrijs Medvedevs par to ierosina FarAustrumu, lai izveidotu investīciju režīmu un nodokļu diferenciāciju. Viņš arī ierosināja izveidot ieguldījumu fondu šajā teritorijā, kas uzlabos investīciju klimatu Tālajos Austrumos.

Pasaules ekonomikā ir būtiski samazinājusies attīstība, to saka visi eksperti. Bet

investīciju klimats ir
Krievija ir vadošā saraksta daļamakroekonomiskie rādītāji. Valsts iestāšanās PTO pozitīvā ietekme, tas palielinās Krievijas investīciju klimatu. Šajā laikā Maskavā notiek aktīva diskusija par "Starptautiskā finanšu centra" izveidi. Grūti, bet nepieciešams, uzdevums tika izveidots no 120. investora pievilcības vietas pieaugs līdz 20. gadam un 2-3 gadu laikā. Tas parāda valdības vēlmi pēc iespējas ātrāk uzlabot Krievijas investīciju klimatu.

Bet investīcijas Krievijā joprojām ir lietadiezgan riskants. Tehniskais aparāts ir novecojis, pat spēcīgs zinātniskais potenciāls investorus nepiesaista daudz. Krievijas ekonomika attīstās ļoti lēni, tai ir jārīkojas aktīvi un jāuzlabo valsts investīciju politika.

investīciju klimats valstī
Saka šodienas investīciju gaisotnesamazināt pilsoņu uzticību valstij, kas samazina vietējos ieguldījumus. Inflācija un politikas nestabilitāte nelabvēlīgi ietekmē arī to.

Īpaša uzmanība jāpievērš prioritārajiem pasākumiem:

  • valdošo struktūru izpratne ar partijām un sabiedriskām organizācijām;
  • korupcijas un noziedzības novēršana;
  • inflācijas samazināšana;
  • nodokļu bāzes uzlabošana;
  • pieņem likumu par bankrotu;
  • nodrošināt stimulus ieguldītājiem.
  • </ ul </ p>