Nodokļu deklarācija (FTS)

Finanses

Jēdziens deklarācijas Federālajam nodokļu dienestam izpaust Art. 80 TC. Šis dokuments darbojas kā sava veida maksātāja ziņojums par saistībām, kuras tas izpildījis budžetā. Tālāk apspriedīsim tā funkcijas.

fnc deklarācija

Definīcija

Nodokļu deklarācija Federālajam nodokļu dienestam ir rakstisks paziņojumssaņemtās peļņas maksātājs, nodokļu objekti, ienākumu avoti, nodokļu bāze, pabalsti, aprēķinātais obligāto maksājumu apjoms. Šajā dokumentā var būt cita informācija, kas nepieciešama nodokļu summu aprēķināšanai un samaksai.

Tajā FNS deklarācija katru maksātāju par katru obligāto maksājumu sniedz atsevišķi.

Jēdzienu diferenciācija

NFP izšķir terminu "deklarācija" un"avansa norēķins". Aprēķins ir maksātāja rakstisks pieteikums, kurā ir informācija, kas nepieciešama, lai aprēķinātu un veiktu provizoriskos maksājumus budžetā. Šis dokuments ir paredzēts Nodokļu kodeksa noteiktajos gadījumos, atsaucoties uz konkrētu obligāto maksājumu.

fns deklarācija

Maksājumi maksātājiem

Tajā FTS deklarācijas nodokļos no maksājuma, kura priekšmets, izmantojot īpašu nodokļu režīmu, nav pieejami.

Turklāt maksātāji var iesniegt deklarācija Federālajā nodokļu dienestā vienkāršotā veidā gadījumos, ko paredz nodokļu tiesību akti. Šādus ziņojumus var iesniegt arī tad, ja nav nodokļu vai finanšu un saimnieciskās darbības objekta.

Vienkāršotā forma deklarācija Federālajā nodokļu dienestā ko apstiprinājusi Finanšu ministrija.

Ziņojumā tiek nosūtīta uz vadības iestādi līdz mēneša 20. datumam nāk pēc pabeigto pusgada, gada, ceturkšņa, vai 9 mēnešiem.

Noteikumu īpatnības

Deklarācija tiek iesniegta nodokļu dienestam saimnieciskās vienības reģistrācijas vietā. Ziņojumu var izdot uz papīra vai elektroniskā veidā.

nodokļu deklarācija

Tukšs ienākuma nodokļa deklarācijas nodrošina bezmaksas.

4 Nodokļu kodeksa panta 80. punkts nosaka ziņojuma iesniegšanas procedūru. Deklarāciju Federālajā nodokļu dienestā var sniegt:

 • Personīgi maksātājs vai viņa pārstāvis. Pēdējā gadījumā personai, kas darbojas saimnieciskas vienības interesēs, jābūt atbilstošai iestādei, kas dokumentēta.
 • Reģistrētas vēstules formā ar inventāru.
 • Elektroniskā veidā, izmantojot telekomunikāciju kanālu (Internet).

Sūtīšana pa pastu

Paziņojums par federālo nodokļu dienestu, kas izdots uz papīra, tiek nosūtīts ar vēstuli ar paziņojumu. Par to veic inventāru.

Visbiežākās maksātāja kļūdas irnosūtīt reģistrētu vēstuli bez inventāra vai paziņojuma. Šādos gadījumos pasta iestāde izsniedz kvīti, neatbrīvo no atbildības, ja uzraudzības iestāde nesaņem vēstuli. Fakts ir tāds, ka kvīts nenorāda ieguldījuma saturu.

Nosūtot deklarāciju pa pastu, iesniegšanas diena būs vēstules nosūtīšanas diena.

Elektroniskā ziņojuma forma

To apstiprina federālais izpilddirektorspilnvaru struktūra, kas īsteno kontroles un uzraudzības funkcijas nodokļu jomā. Tajā pašā laikā elektroniskās formas pamatā ir Finanšu ministrijas apstiprinātā papīra forma.

FNS programmas deklarācija

Informācijas sastāvs

Nodokļu kodeksa 80. panta 7. punkts aizliedz prasītmaksātāji iekļaut informāciju aprēķināšanā / deklarācijā, kas nav saistīta ar nodokļu aprēķināšanu un samaksu. Tomēr šajā punktā ir izņēmumi. Šis noteikums neattiecas uz:

 • Dokumenta tips (koriģējošais / primārais).
 • IFNS nosaukumi.
 • Uzņēmuma / nodaļas adreses, pilsoņa-uzņēmēja dzīvesvietas.
 • Individuālā uzņēmēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma pilns nosaukums (tā apakšnodaļa).
 • Maksātāja tālruņa numuri.

Svarīgi punkti

Deklarāciju iesniegšanas termiņi ir noteikti Nodokļu kodeksa attiecīgajās nodaļās un citos leģislatīvajos aktos, kas regulē obligāto maksājumu aprēķināšanu un nodošanu.

Kodeksa 81. panta grozījumi neuzliek maksātājam pienākumu nosūtīt paziņojumu uzraudzības iestādei par izmaiņām vai papildinājumiem deklarācijā.

Nodokļu komitejas jauninājumi novērš pastāvošās neskaidrības, piemērojot 81. panta pirmās daļas noteikumus.

Federālās nodokļu dienesta programma "Deklarācija"

Katru gadu nodokļu dienests attīstās unpiedāvā maksātājiem un nodokļu aģentūrām bezmaksas atskaites sagatavošanas programmas. Pieteikumi ļauj automātiskajā režīmā izveidot lapas. 3-NDFL, pamatojoties uz lietotāja sniegto informāciju:

 • Par visiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem, kas saņemti Krievijas Federācijas teritorijā un ārpus tās.
 • Par peļņu, ko iegūst uzņēmēji, tostarp privātie praktiķi.
 • Dati par nodokļa atskaitījumu aprēķināšanu saskaņā ar civiltiesisko līgumu un autora honorāriem.
 • Informācija, lai aprēķinātu darījumu ar finanšu instrumentiem, vērtspapīriem bāzi.
 • Ienākumi no dalības investīciju partnerībā.
 • Informācija īpašuma, standarta, investīciju, sociālo atskaitījumu aprēķināšanai.

Programma, lai sagatavotu deklarāciju par f. 3-NDFL var atrast Federālā nodokļu dienesta tīmekļa vietnē. Pēc datu ievadīšanas programma automātiski veic informācijas pareizību.

ienākuma nodokļa deklarācija

Saskaņā ar ienākumiem 2016. gadam maksātājiem bija jāziņo līdz 2017. gada maijam saņemšanas gadījumos:

 • peļņa no īpašuma pārdošanas, īpašuma tiesības (objekta pārdošana, kas pieder mazāk nekā minimālais īpašumtiesību periods vai tiesību nodošana);
 • ienākumu, no kuras aģents nemaksāja nodokli;
 • dāvanas transportlīdzekļu, nekustamā īpašuma, akciju, akciju, likmju veidā no personām, kas nav radinieki;
 • ienākumi kā iedzīvotāju un darba ņēmēju atalgojumsorganizācijas, kas nedarbojas kā aģenti saskaņā ar līgumiem, civillikuma saturu, ieskaitot, ieskaitot ienākumus saskaņā ar līgumiem par jebkāda īpašuma iznomāšanu / iznomāšanu;
 • Balva, ko maksā loterijas organizētājs vai cita spēle, pamatojoties uz risku;
 • peļņa no avotiem, kas atrodas ārpus Krievijas teritorijas.

Saņemt ienākumus, kas saņemti 2016. gadā, ir nepieciešams arī uzņēmējiem, notāriem un advokātiem, kuri reģistrējuši birojus, citām personām, kas veic privāto praksi.

Nodokļu inspekcija vērš maksātāju uzmanību uz faktu, ka viņi var iesniegt deklarāciju, lai saņemtu atskaitījumus pēc 2017. gada 2. maija jebkurā laikā.