Banku valūtas operācijas: veidi un funkcijas

Finanses

Valūtas darījumi ir darījumi, kas tiek veikti saskaņā ar starptautiskiem līgumiem vai valsts tiesību aktiem, izmantojot valūtas vērtības.

Valūtas darījumu veidi

1 Valūtas pārejas darījumi (nākotnes līgumi, nākotnes darījumi) ir darījumi, kuru laikā puses vienojas par noteiktu naudas summu piegādi pēc noteikta laika posma pēc darījuma pabeigšanas ar likmi, kas noteikta brīdī, kad noslēgts. Valūtas ārvalstu valūtas operācijām ir divas īpašības.

Valūtas maiņas kurss tiek noteikts pēc darījuma noslēgšanas, lai gan tas tiek izpildīts pēc noteiktā laika perioda.

Starp darījuma noslēgšanu un izpildi pastāvlaika intervāls. Izpildes termiņš, tas ir, valūtas piegāde, tiek definēts kā perioda beigas no darījuma brīža vai cita termiņa beigām.

Ar ārvalstu valūtu tiek veikti nākotnes darījumi:

- iegūstot spekulatīvās peļņas apmaiņas starpību;

- ar ārzemju apdrošināšanu ārvalstu tiešos vai portfeļieguldījumus no iespējamiem zaudējumiem, kas radušies to valūtu nolietojuma dēļ, kurās tie tiek īstenoti;

- apmainoties (konvertējot) komerciāliem nolūkiem, tas ir, iepriekš pārdodot ārvalstu valūtas ienākumus vai pērkot par gaidāmajiem ārvalstu valūtas maksājumiem.

Pieteikums par valūtas riska termiņa darījumu brīdī biznesa darbību ir kļuvusi plaši izplatīta 70 ar pāreju uz peldošo valūtas kursu laikā.

2 Banku valūtas operācijas "SPOT" ir visizplatītākās. Tie veido līdz 90% no kopējā valūtas darījumu apjoma. To būtība ir valūtas pārdošana un pirkšana ar nosacījumu, ka bankas piegādā otro darba dienu no darījuma brīža ar likmi, kas tika noteikta pēc tā noslēgšanas. Šajā gadījumā tiek ņemtas vērā darba dienas katrai valūtai, kas ir iesaistīta darījumā. Tas ir, ja darījuma dienas nākamā diena nedarbojas vienā no valūtām, valūtu piegādes laiks kļūst vairāk par vienu dienu un, ja nākamā diena nedarbojas citā valūtā, piegāde tiek palielināta arī par vienu dienu.

Šādos darījumos tiek veikta valūtas piegādeuz saņēmēju banku norādītajiem kontiem. Valūtu konvertēšana divu dienu periodā tika dikta agrāk ar objektīvām grūtībām tās īstenošanā īsākā laika periodā, turklāt bija nepieciešama komercbankas valūtas operāciju analīze.

Visbiežāk mobilais elements valūtas pozīcijāsir banku darbība valūtas tirgū ar steidzamu piegādi, bet tie ietver zināmu risku. Ar operācijas palīdzību "SPOT" bankas nodrošina klientu vajadzības ārvalstu valūtā, veic spekulatīvas un arbitrāžas operācijas, kapitāla pārvedumu no vienas valūtas uz otru.

3 Mijmaiņas darījumi ir darījumu veids, kas apvieno banku skaidras ārvalstu valūtas operācijas. Šādas banku darbības ir zināmas no viduslaikiem, kad itāļu baņķieri veica darījumus ar rēķiniem. Vēlāk viņi sāka attīstīties kā deportācijas un ziņošanas operācijas. Deport ir savstarpēji saistītu darījumu kombinācija tāpat kā ziņojumā, kurā tiek veikta ārvalstu valūtas skaidrā nauda un tās pirkums uz laiku.

Vēlāk tika iegūtas banku "SWAP" ārvalstu valūtas operācijasnoguldījumu apmaiņas forma par ekvivalentām summām dažādās valūtās. Šīs operācijas trūkums bija bankas bilances palielinājums, kas radīja papildu riskus un pasliktināja koeficientus. Banku valūtas operācijas "SWAP" risina šīs problēmas, tiek uzskaitītas ārpusbilances posteņos, kas nozīmē, ka valūtu maiņa tiek veikta pirkšanas un pārdošanas formā.

"SWAP" apvieno valūtu pirkšanu un pārdošanunosacījums par tūlītēju piegādi ar pretpārdošanas darījumiem ar tām pašām valūtām uz noteiktu laiku. Tajā pašā laikā divi partneri (korporācijas, bankas un citi) vienojas par pretmaksājumiem.