Veidi, kā privatizēt Krievijas uzņēmumu īpašumu

Finanses

Vadošie pasaules ekonomisti jau sentiek pierādīts, ka valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācija ir veids, kā efektīvi attīstīt valsts ekonomiku un kļūt par uzticamu un efektīvu pamatu jaunās ekonomiskās sabiedrības veidošanai. Šajā gadījumā valstij parasti nav jāpieskaita papildu izdevumi no valsts budžeta, un tā nav labākā formā. Visas privatizācijas procesa izmaksas uzņemas potenciālais īpašnieks. Vienīgais, kas šajā laikā ir vajadzīgs no valsts institūcijām, ir savlaicīga skaidra un saprotama privatizācijas mehānisma izstrāde, kurā no juridiskā viedokļa tiks noteiktas visas turpmāko īpašnieku pieejamās privatizācijas metodes.

Šodien dažādi privatizācijas veidi un līdzekļiKrievija ir ieguvusi diezgan civilizētas iezīmes, un viss process, kad īpašumtiesības tiek nodotas no valsts struktūrām uz privātām rokām, ir ļoti skaidri normatīvs raksturs. Galu galā pats privatizācijas process bija dzimis deviņdesmito gadu vidū, kad jaunajā Krievijas valstī parādījās tikai sākotnējie īpašumtiesību rašanās veidi.

Privatizācijas metodēm mūsdienās ir vairākas galvenās jomas, ko atbalsta dažādi tiesību akti un dokumenti. Šeit ir saraksts ar privatizācijas metodēm Krievijā.

  1. Koksēšana ir ekonomikas un sociālās sistēmas komplekssjuridiskie pasākumi valsts uzņēmuma pirmsizveidošanai par atvērtu akciju sabiedrību. Pirmais solis šāda veida privatizācijā ir noteikt akciju skaitu, kas jāpārdod privātpersonām, norādot katra īpašnieka relatīvo svaru procentos un vērtības izteiksmē, kā arī akciju skaitu un to sadalījumu starp valsts un privāto īpašumu.
  2. No valsts iznomāta īpašuma izpirkšana. Šīs privatizācijas metodes deviņdesmitajos gados tika paplašinātas Krievijā pēc privatizācijas rīta.
  3. Bankrots. Viens no privatizācijas veidiem, ko īsteno, likvidējot valsts uzņēmumu neefektīvu izmantošanu. Tas parasti tiek veikts ar nākamo pārdošanu jaunā īpašnieka visu īpašumu. Šādas privatizācijas mērķis ir aizsargāt kreditorus no negodīgiem parādniekiem, kurus pārstāv valsts uzņēmumi. Mehānisms ir likvidēt neefektīvo īpašnieku, kamēr viņš nav izšķērdējis visu īpašumu.
  4. Nodrošināta privatizācija.
  5. Komerciāla konkurence ar sociālajiem vaiinvestīciju nosacījumi ir privatizācija uz konkurences pamata, ar nosacījumu, ka valsts īpašuma iegādes pretendents piedāvā ne tikai visaugstāko cenu, bet arī uzņemas iepriekš noteiktos ieguldījumu un sociālos pienākumus.
  6. Pārdošana izsolē. Šī privatizācijas metode ir valsts īpašuma vai akciju pirkšanas tiesību pirmās prioritātes iegūšana bez norādījumiem par papildu nosacījumiem, bet tikai uz augstākas cenas piedāvājumu rēķina. Izpirkuma maksa par īpašuma privatizāciju ir atvērta un slēgta.

Veicot privatizāciju Krievijāskaidri formulēti visi valsts politikas mērķi šajā jomā, kas pieņēma pastāvīgu meklēšanu un racionālu proporciju ievērošanu starp valsts budžeta interesēm un jaunajiem privatizēto uzņēmumu īpašniekiem.

Galvenais privatizācijas mērķis mūsu valstībija veikt Krievijas ekonomikas denacionalizācijas procesu kā pāreju uz galvenokārt uz tirgu balstītiem valsts ražošanas un pārvaldības mehānismiem. Tā rezultātā ir pieaudzis uzņēmumu efektīva aktivitāte, nostiprinājies valsts finansiālās situācijas stabilizēšanas process un dažādās tautsaimniecības nozarēs ir izveidojusies konkurences vide.