Vēlamās daļas un to klasifikācija

Finanses

Akcijas nošķir vienkāršās un privileģētās. Priekšrocību akcijas piešķir to turētājam papildu tiesības, taču tām ir arī noteikti ierobežojumi.

Starp galvenajām atšķirībām šo dokumentu no standartair tas, ka viņi ļauj saņemt fiksētas dividendes, kuru dēļ ieguldītājam ir stabili ienākumi un kas nav atkarīgi no situācijas akciju tirgū.

Parasti dividendes uz tām ir lielākas, kas ļauj nopelnīt daudz vairāk.

Priekšroka dod priekšroku pirmajai prioritāteisaņemt daļu īpašuma, ja ir pilnīga uzņēmuma likvidācija. Tomēr parasto akciju turētājiem ir tiesības balsot akcionāru sapulcē, kas sasaukti, lai atrisinātu stratēģiskos jautājumus (saskaņā ar uzņēmuma lēmumu). Un priekšrocību akciju īpašniekiem šāda iespēja nav. Tomēr, ja uzņēmumam rodas zaudējumi un viņi nevar izmaksāt dividendes, šo vērtspapīru īpašnieki saņem šīs tiesības. Tas ir diezgan loģiski, jo tādējādi priekšrocību akciju īpašniekiem ir iespēja labot situāciju, izmantojot uzņēmuma operatīvo vadību. Citiem vārdiem sakot, šāda veida vērtspapīru īpašnieki nevar ietekmēt lēmumus, ko uzņēmums veic. Viņi paliek tikai ieguldītāji, bet parasto akciju īpašnieki ir līdzīpašnieki.

Tādējādi priekšrocību akcijas dod to īpašniekam šādas tiesības:

1. Prioritārā dividenžu saņemšana.

2. Iegūt īpašuma daļu, kad uzņēmums tiek likvidēts.

3. Balsošana, kas notiek sakarā ar dividenžu vai citu likumā noteikto lietu neizmaksāšanu.

Tas ir, šādu vērtspapīru priekšrocība irfaktu, ka par tiem obligāti tiks iekasēta peļņa, kas ir tikai daži procenti no kopējās akciju vērtības (aptuveni 3 līdz 5). Parasti tā lielumu nosaka attiecīgajā sanāksmē un reģistrē dokumentācijā.

Gadījumā, ja sabiedrība darbojas un ir stabilasaņem peļņu, kas ļauj viņam regulāri izmaksāt dividendes, priekšrocības kļūst par obligācijām ar mainīgiem kuponiem, kuriem nav noteikti noteikumi un atmaksas struktūra.

Ņemot vērā iepriekš minēto,jautājums ir, vai ieguldīt šāda veida papīra. Pozitīva atbilde var būt nepārprotama tikai ilgtermiņa ieguldījumiem, ja akcijas pieder uzticamai un stabilai uzņēmai ar labu reputāciju tirgū.

Mēs atzīmējam, ka parasts un privileģētsdarbības apstākļu atšķirību dēļ ļauj elastīgi pārvaldīt sabiedrības balsis. Parasti vienkārši akcijas nav akcionāru rīcībā, jo lielākā daļa uzņēmumu statūtos paredz noteiktu līdzsvaru starp tām un citām akcijām, kas atrodas vienā un tajā pašā rokā.

Privileģētās akcijas tiek dalītaskonvertējama un kumulatīva. Pirmo vērtspapīru veidu var apmainīt pret jebkura cita veida (piemēram, vienkārša vai kumulatīva). Kad investors iegūst šāda veida akcijas, viņš pasargā sevi no ne tik veiksmīgas kompānijas. Viņš vienlaikus iegūst iespēju tos apmainīt ar parastajiem. Šīs darbības rezultāts automātiski kļūst par peļņas pieaugumu.

Kumulatīvi privileģēti dod iespējudividenžu uzkrāšana, ja to samaksa nav veikta. Emitents regulē periodu, uz kuru tie var uzkrāt. Ja viņu maksājums nenotiek pēc šī perioda beigām, ieguldītājs saņem balsstiesības sanāksmēs līdz brīdim, kad viņš saņem dividendes, kuras viņam ir tiesības saņemt.