Personāla ieraksti un personāla ieraksti mazā uzņēmumā

Finanses

Kā likums, mazā uzņēmumāspeciāli personāla dienests ir neracionāls. Tā kā darba apjoms ar personālu mazajos uzņēmumos parasti ir mazs, personāla dokumentācija tiek uzticēta vienam no darbiniekiem, visbiežāk sekretārs vai grāmatvedis. Un tas ir loģiski, radot īpašu likmi šajā gadījumā vienkārši nav ekonomiski izdevīgi.

Mazās uzņēmējdarbības īpatnības ir šādas,ka personāla ierakstus var glabāt uz minimālo pieļaujamo summu, kas atbilst spējām un mazo uzņēmumu vajadzībām, tādējādi padarīja tikai visvairāk nepieciešamās funkcijas. Jāatzīmē, ka darbinieki strādā nelielās organizācijās notiek galvenokārt kā nepieciešams, nevis nepārtraukti, un tas ir samazināts līdz atlasi un pieņemšanu darbā, atlaišanu no personāla, vadības algu un kontroli pār darba disciplīnas, prioritāšu brīvdienas. Tomēr personāla politika nezaudē savu galveno lomu, izveidojot profesionālu un saliedētas komandas.

Neskatoties uz to, ka nav specializēta nodaļapersonāls mazā uzņēmumā, nav iespējams noliegt personāla ierakstu vadības organizāciju. Personāla dokumentācija, lai arī samazināta summa, būtu jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem, un to nevajadzētu novērtēt par zemu.

Juridiski pareiza un racionāla organizācijabiroja darbs nodrošina dokumentu aprites optimizāciju un dokumentu skaita samazināšanu, uzlabo personāla darba efektivitāti. Personāla ierakstu pārvaldības dokumenti darba attiecības. Pat minimālais dokumentu saraksts, kas nepieciešami, lai vadītu mazu uzņēmumu, ir diezgan liels. Šie ir galvenie dokumenti:

• pasūtījumi un darba uzdevumi;

• personāls;

• darba līgumi;

• personas kartes;

• brīvdienu pasūtījumi;

• brīvdienu grafiks;

• pasūtījumi pārcelšanai citā darbā, apvienojot amatus;

• atlaišanas rīkojumi;

• laika tabulas;

• iekšējo noteikumu un darba disciplīnas noteikumi;

• noteikumi par personas datu aizsardzību;

• darba grāmatas un to reģistrācijas grāmata;

• darba aizsardzības dokumentācija.

Jebkura personāla dokumentācija no šī saraksta irjuridiska un bieži vien komerciāla vērtība, kas apliecina tās pārvaldības nozīmīgumu un pareizas reģistrācijas nepieciešamību. Šie dokumenti apstiprina gan darba devēja, gan darba ņēmēja tiesības un pienākumus un, ja nepieciešams, kļūst par nozīmīgiem pierādījumiem apstrīdētajās situācijās.

Darba attiecību dokumentēšana nodrošinapensijas, sociālās un citas garantijas, ko darbiniekiem sniedz Krievijas likumi. Personāla dokumentācija ir pamats algu, pabalstu, prēmiju aprēķināšanai, apdrošināšanas un darba pieredzes noteikšanai, pensiju aprēķināšanai, tādēļ svarīga ir atbildīga un neierobežota pieeja šo avotu projektēšanai. Neuzmanīga attieksme pret dokumentu pārvaldību var negatīvi ietekmēt gan uzņēmuma, gan tā darbinieku labklājību.

Diemžēl profesionālu personāla amatpersonu trūkums mazajos uzņēmumos nereti noved pie personas personāla uzskaites vadības zemas kvalitātes un līdz ar to darba likumdošanas pārkāpumiem.

Lai palīdzētu novērst šādus pārkāpumus,kā to atklās darba vai nodokļu inspekcija vai sociālās apdrošināšanas fonda pārstāvji, var pārbaudīt. Personāla dokumentācijas revīzija sniedz darbību kopumu, lai pārbaudītu dokumentu izpildes pareizību un uzskaites pareizību. Auditoriem tiks sniegts ekspertu risks attiecībā uz atklātajiem pārkāpumiem un ieteikumi, kā optimizēt personāla ierakstus, lai tos novērstu.

Personāla dokumentācijas optimizēšana nevarlai izvairītos no sankcijām no kontroles institūcijām, bet arī palielinātu personāla vadāmību, nodrošinātu darba attiecību pārredzamību un viņu darbinieku tiesību aizsardzību.