Kas ir reālisms?

Māksla un izklaide

Kas ir reālisms? Mākslā un literatūrā šis termins nozīmē objektīvu realitātes atspoguļojumu ar īpašām metodēm un paņēmieniem, kas ir raksturīgi noteikta veida mākslas radīšanai. Savukārt reālisms var būt dažādās formās, kas ir atkarīgs no izvēlētām radošajām metodēm. Piemēram, tie izceļ izglītojošus, kritiskus, sociālistus un citus reālisma veidus. Katra no šīm metodēm atšķiras ar tās funkcijām un tendencēm.

Plašā nozīmē ir definēts reālisms mākslākā tendenci mākslas kultūras attīstībā, kas turpina izvēlētās pasaules mākslas tradīcijas. Darbības reālisma mērs ir tā iekļūšana dzīvē, ikdienas notikumu nozīmīgu aspektu atspoguļojums mākslinieciskā formā.

Lai labāk saprastu, kas ir reālisms,saprast un sašaurināt šo vārdu. Pēc viņa teiktā, tas ir mākslas stils, kas parādījās Apgaismības laikmetā. Visprecīzākais un visaptverošākais tās galveno elementu apraksts ir atrodams 19. gadsimta kritiskajā reālismā un divdesmitā gadsimta sociālistiskajā reālismā. Šajā ziņā realisms nodarbojas ar cilvēka personības izpēti un tā saistību ar sabiedrību, sociālo stāvokli un dažiem ārējiem faktoriem. Nevajadzētu aizmirst, ka domāšanas realitātei ir dažādas izpausmes dažādos žanros un mākslas veidos.

Reālisms atšķiras no citiem līdzīgiem virzieniem. Piemēram, naturālisms balstās uz virspusēju līdzība neietekmējot pamatā procesus realitāti, un abstraktā domāšana izsaka realitāti precīzi, pievēršot uzmanību tikai būtībai objekta objekta vai parādības. Art mākslas realitātes izjūtu ir tieši saistīta ar pasākumu atbilstību izvēlētās formas izteiksmes līdzekli noteiktu ideju autors.

Kas ir reālisms? Viens no metodes kopējiem paņēmieniem ir ticamība notikumu, parādību un objektu reproducēšanā. Neskatoties uz to, šī māksla ir pilna dažādu veidu, kā uzzināt un demonstrēt realitāti. Pierādījums tam būs garš saraksts ar slaveno mākslinieku, rakstnieku un citu mākslinieku vārdiem, kas ir unikāli izvēlētajās radošajās metodēs. Visi no Rembrandta līdz Repinam pierāda, ka reālisma iespējas ir neticami plašas un dažādas.

Tēlotājmāksla ir atšķirīgareālisma iezīme - pievilcība ikdienas dzīves tēlam. Šī virziena attīstība ir saistīta ar Apgaismības meistaru darbu, kurš kritizēja sociālo kārtību. Piemēram, Krievijā šie bija Wanderers, kuri strādāja, lai noteiktu reālisma pozīcijas vēsturiskajā un ikdienas žanrā, ainavā un portreta gleznās.

Ļoti bieži tas tiek uzskatīts par romantisma pretstatu, kura pārstāvji bija apņēmušies radīt jaunu realitāti.

Kritiskais reālisms, kas notika 2008māksla daudzās Eiropas valstīs un Amerikas Savienotajās Valstīs, vadījās pēc zemākās sabiedrības slāņu kompleksa dzīves tēla, nabadzīgo opozīciju bagātajiem, līdzjūtību nelabvēlīgā situācijā nonākušo nelaimīgo likteni. 19. gadsimta otrajā pusē kritiskais krievu reālisms ieguva impulsu, kas ietverts P.Fedotova, mākslinieku I.Repina, I.Kramsko un daudzu citu spēlēs. Dominējošā tēma šo darbu skaitā bija kritika par sabiedrības dzīves netaisnību.

Vēl viena izpausme ir sociālistiskais reālisms(1930.-1980. Gadi). Tas tiek uzskatīts par galveno mākslas virzienu PSRS mākslā. Sociālistiskā reālisma mērķis bija izveidot sociālistus ideālus, jaunu sociālo attiecību attēlus un tajās iesaistītos cilvēkus. Šī virziena stingra programma balstījās uz revolūcijas un tās līderu slavināšanu, sociālistisko uzbūvi un padomju pasaules uzskatu.

Vēlāk - reālisma māksla dažādās valstīsiegūst nacionālās iezīmes, un tās robežās izpaužas dažādas formas un virzieni. Reālistisku metožu iespējas ir ļoti dažādas un plašas, taču tām ir ierobežojums, kas tos ierobežo. Kā visaptveroša radoša metode, reālisms pagājušajos gadsimtos dominēja, šodien tai ir jāsaskaras ar tendencēm, kas ierobežo tās attīstību. Tādējādi jautājums par to, kas ir reālisms, var nebūt viena atbilde, jo šis jēdziens ir ļoti sarežģīts un daudzpusīgs.