Bilances peļņa kā darbības gala rezultāts

Mārketings

Bilances peļņa kā gala rezultātsaktivitāte ir svarīgs jautājums mārketingā. Katra uzņēmuma rezultāts vai rezultāts ir peļņa. Visa ekonomiskā sistēma balstās uz efektivitāti un rentabilitāti. Peļņa ir stimuls uzņēmuma turpmākajai attīstībai. Ražošanas efektivitāte apliecina spēju pašizmaksāšanu un līdzekļu pieejamību pašfinansēšanai. Viens no svarīgākajiem uzņēmuma rentabilitātes un maksātspējas rādītājiem ir bilances peļņa.

Grāmatvedības peļņu nosaka, pievienojotvisu veidu peļņa uz noteiktu laiku. Precīzāk, bilances peļņas struktūra sastāv no vairākiem rādītājiem. Šī ir peļņas summa, kas gūta no produktu pārdošanas, galīgais rezultāts no darījumiem, kas nav saistīti ar pārdošanu, un peļņa no citu preču un pakalpojumu pārdošanas. Kopējais bilances peļņas apjoms un uzņēmuma efektivitāte.

Šo rādītāju aprēķina, pamatojoties uzgrāmatvedība. Tās sastāvdaļas tiek aprēķinātas šādi. Peļņa no pārdošanas ir kopējā ienākumu summa, kas gūta no pārdošanas, atskaitot ražošanas izmaksas, PVN un akcīzes nodokli. Nepārdošanas operāciju gala rezultāts ietver ienākumus no darījumiem ar vērtspapīriem un īpašuma iznomāšanu, kā arī soda naudas un soda naudas samaksu. Citu preču un pakalpojumu pārdošanas peļņa ir ienākumi, kas gūti no palīgprodukcijas.
No saņemtā peļņa atkarīga turpmākā attīstībauzņēmums. Turklāt peļņas dēļ jūs varat papildināt apgrozāmos līdzekļus. Tas arī veido līdzekļu mugurkaulu dažādiem mērķiem. Bilances peļņa ir galvenais kredītoperāciju rādītājs. Šis faktors nosaka, ka bankas un kredītiestādes nosaka uzņēmuma finansiālo dzīvotspēju.

Iegūtā peļņaļauj uzlabot ražošanu, iegādāties jaunu aprīkojumu un pielietot jaunākās tehnoloģijas. Visas šīs investīcijas ir nepieciešamas mūsdienu ekonomikā. Pastāvīga attīstība ir ekonomiskās stabilitātes un labklājības garantija. Tādēļ, lai uzraudzītu finansiālo situāciju un iegūtu uzņēmuma darba gala rezultātu, aprēķina ekonomiskos rādītājus. Balstoties uz šiem datiem, tiek analizēta aktivitāte un izdarīti secinājumi.

Protams, darba optimālais rezultāts būspozitīva bilances peļņa. Bet, lai to iegūtu, jums vajadzētu padarīt tā sastāvdaļas rentablu. Peļņa no pārdošanas galvenokārt ir atkarīga no ražošanas izmaksām. Tā samazināšanās ir galvenais faktors, kas ietekmē peļņu. Izmaksu cenā ietilpst visas ražošanas izmaksas. Tos var samazināt, racionālāk izmantojot materiālus un efektīvi izmantojot darbaspēku. Tādēļ naudas līdzekļu pareiza ieguldīšana produkcijā ar noteiktu laika periodu sāk gūt peļņu.

Ja uzņēmums ir nerentabls,analizēt pašreizējo situāciju un ekonomiskos rādītājus un noskaidrot negatīvā rezultāta cēloni. Jāveic visi pasākumi, lai palielinātu ražošanas rentabilitāti. Grāmatvedības peļņai jābūt stabilai. To var panākt tikai ar labu koordinētu visu uzņēmuma nodaļu darbu.

Šodienas pasaulē ekonomika balstās uzstabila peļņa. Tikai tad mēs varēsim būt pārliecināti par uzņēmuma labklājību un tā ilgstošu pastāvēšanu. Augsti rentabilitātes rādītāji ir kredītiestāžu partnerības un uzticības iespēja. Peļņas gūšana nedrīkst būt balstīta uz noziedzību un pārmērīgu pārcenojumu.