Kāds ir empīrisms? Pamatnoteikumi

Ziņas un sabiedrība

Kopš seniem laikiem cilvēci interesējazināšanu jautājumi. Filozofiskā doma attīstījās, jo indivīds tajā iemācīja pasauli un sevi. Pat senos laikos bija dzimuši tādas fundamentālas dabas zinātnes kā matemātika, fizika, vēsture, filozofija. Tad radās jautājums, ka ir veids, kā zināt patiesību un to, kas tam būtu jābalsta. Tieši šajā laikā šīs tendences parādījās kā dogmatisms, pragmatisms, empīrisms.

Empiricisms kā filozofija

Empiricisms ir kaut kas balstīts uz to, kas ir melnstieši praktiskā darbība. Tas ir, kas tiek iegūts, pateicoties cilvēku pieredzei. Šis jēdziens balstās uz to pašu filozofisko tendenci. Jutekliskā pieredze empiricistam ir absolūta. Tā ir viņa būtība un zināšanu avots. Zināšanas rodas, apstrādājot cilvēka jušanas impulsus.

Francis Bacons ir empīrisma dibinātājs

racionālisti un empīristi

Pašreizējā dibinātājs ir F Bacon, caur kuru empīrisms tika izveidots nobriedis filozofisko koncepciju. Vēlāk tajā radās vairākas tendences - pirmkārt, pozitīvs un loģisks empīrisms. Bacons uzstāja, ka izpētes nolūkos ir nepieciešams attīrīt uztveri un prātu no tukšiem elkiem un iegūt pieredzi, eksperimentējot un novērojot dabu. Galvenie Bacon elks ir cilts, ala, tirgus, teātris. Empiricisms pretojas racionālistiskām straumēm un reliģiskiem skolām.

Patiesība empīrismā

Racionalizētāji un empīristi nepiekrīt izpratneipatiesības zināšanu avoti. Pirmais to redzēs ticamos secinājumos un neprasīs neko ņemt par ticību, absolutizējošo loģiku un deduktīvo metodi. Lai gan empīrisms ir plūsma, kas balstīta uz indukciju. Galvenais patiesības avots ir viņa atbalstītāji redz cilvēka maņu pieredzi (empīrismu), viņa sajūtas. Galvenais uzdevums ir realizēt sajūtu, to apstrādāt un izpaust patiesību no cilvēka sākotnējā, neizkropļotā formā. Galvenais empīrisko zināšanu avots ir, pirmkārt, daba, tās novērošana un rīcība tajā, radot sajūtu. Šī mācīšana ir tuvu tādām zinātnēm kā bioloģija, medicīna, fizika, astronomija.

empīriskie patiesības kritēriji

Patiesība empīrismā ir dzīves kontemplācijas rezultāts, kas izpaužas šādās formās:

• sajūta (indivīda prātā atspoguļo kaut kā īpašības un malas, kas ietekmē sajūtas);

• uztvere (radot sajūtu sintēzes rezultātā izzināma objekta neatņemamu attēlu);

• prezentācija (jēgpilnu vizuāli jūtīgu empīrismu vispārējs raksturs, kas agrāk neuztverts, bet agrāk ietekmē).

empīrisms ir

Procesā cilvēks pazīst patiesībuvizuālas, garšas, taustes, dzirdes sajūtas, salocītas ar attēliem, izmantojot atmiņu un iztēli. Empirists to skaidro ar exteroceptive (maņu orgānu) un interoceptīvo (signālu par iekšējo stāvokli) sistēmu cilvēka ķermenī. Tādējādi jutekliski emocionālie un jutekļi jutīgie komponenti ir pamats, uz kura empīristi sastāda patiesības un objektīvās izziņas kritērijus.