Sabiedrības sociālās institūcijas: loma un funkcijas

Ziņas un sabiedrība

Jēdziens "sociālā institūcija" ir atšķirīgsvērtības atkarībā no interpretācijas konteksta un zinātnes, kas to definē. Šajā rakstā uzsvars tiks likts uz socioloģisko skatījumu. Neskatoties uz atkārtotu dažādu definīciju esamību, parasti tiek uzskatīts, ka sabiedrības sociālās institūcijas ir salīdzinoši stabilas normu, uzskatu, vērtību, statusu un lomu kopas, kas regulē jebkuru sabiedriskajā dzīvē.

sociālās sabiedrības institūcijas

Neskaidra ir ne tikai nozīmetermiņš. Sociālo institūciju loma sabiedrībā katrā ziņā ir atšķirīga. Tālāk tiks sniegts galveno institūciju saraksts un to funkcijas. Kopumā zinātnieki atzīmē, ka sabiedrības sociālās institūcijas - instinktu aizstāšana cilvēka sabiedrībā,izveidota kultūras attīstības gaitā. Viņi apmierina dažādās sabiedrības pamatvajadzības, un bez viņu galvenās dzīves sabiedrībā un vispār kļūst ārkārtīgi sarežģīta.

Ļaujiet mums pāriet uz klasifikāciju. Sabiedrības galvenās sociālās institūcijas ietver ekonomiskās, politiskās, garīgās, ģimenes grupas.

sociālo institūciju loma sabiedrībā

Ekonomikas iestāžu loma ir nodrošinātekonomikas organizēšana, vadība un efektīva attīstība. Īpašumu attiecības nosaka noteiktu (galvenokārt materiālu) vērtību konkrētai personai vai organizācijai, ļaujot tām saņemt ienākumus. Alga kā sociālā institūcija ir darba ņēmēja atlīdzība par paveikto darbu. Šajā grupā ietilpst arī nauda, ​​tirgus un daudzas citas lietas.

Politiskās institūcijas (armija, partijas, tiesa, valsts, plašsaziņas līdzekļi utt.) Regulē jebkādas politiskās varas attiecības sabiedrībā.

Garīgās iestādes (izglītība, zinātne, reliģija utt.) Atbalsta morālas vērtības sabiedrībā un veicina to tālāku attīstību.

Ģimenes un laulību grupa ir vissvarīgākā saikne ar sabiedrības organizāciju kopumā, izglītojot un atbalstot katru indivīdu.

Visas sabiedrības grupas un sociālās institūcijas ir cieši saistītassavstarpēji saistītas un pastāvīgi savstarpēji saistītas, tādējādi ietekmējot cits citu. Piemēram, valsts veic funkcijas ne tikai politiskas, bet arī regulē ekonomiskās attiecības, traucē sabiedrības garīgajām jomām.

sabiedrības grupas un sociālās institūcijas

Sabiedrības sociālās institūcijas nav stingri nosakāmas nemainīgas parādības: tās laika gaitā attīstās, kā arī attiecības starp cilvēkiem, kultūru un citiem faktoriem.

Atkal mēs atgriežam jautājumu par lomu un funkcijāmsociālās institūcijas. Zinātnieki identificē četrus (papildus iepriekš minētajiem) galvenos uzdevumus. Pirmkārt, tas ir sabiedrības locekļu atveidojums, sabiedrības kvantitatīvo un kvalitatīvo konstanšu saglabāšana. Otrais ir kultūras, garīgās, intelektuālās, rūpnieciskās un citu novēlējumu saglabāšana visā sabiedrības pastāvēšanas laikā. Drīzāk trešo funkciju raksturo ekonomisti - sabiedrības sociālās institūcijas ir atbildīgas par materiālu un citu priekšrocību ražošanu, izplatīšanu un apmaiņu. Pēdējais - sabiedrības vadība un kontrole, kā arī katram atsevišķam loceklim (politiskā formulēšana).

Ir svarīgi atzīmēt, ka pastāv tāda situācija kā sociālās institūcijas disfunkcija. Tas izriet no mainīgajām sociālajām vajadzībām un iestādes nozīmes zaudēšanas sabiedrībā.