Politikas jēdziens

Ziņas un sabiedrība

Terminu "politika" vispirms izmantoja Aristotelissavā traktātā ar tādu pašu nosaukumu. Politikas jēdziens, pirmkārt, apzīmē visu cilvēku attiecību sfēru. Tās uzdevums ir regulēt attiecības starp visplašākajām cilvēku grupām, ņemot vērā katra no tām intereses. Tomēr diezgan bieži vienas grupas intereses var būt pretrunā ar citas sabiedrības interesēm un pat tos pilnīgi izslēgt.

Otrkārt, politikas jēdziens nozīmē visuIespējamie līderu vai cilvēku grupas ietekmes veidi. Šajā sakarā mēs varam runāt par konkrētas publikācijas prezidenta vai redakcijas politiku, partijas politiku, konfesiju, uzņēmuma direktorātu.

Parasti politiku uzskata tiešikoordinēšana vai vadība. Attiecības, kas attīstās starp cilvēkiem, kuru mērķis ir organizēt valsts varu, tās funkcionēšanu, sauc par politisku.

Politikas jēdziens ir nesaraujami saistīts ar varas jēdzienu. Abas šīs parādības nevar pastāvēt atsevišķi, turklāt tās ir ļoti savstarpēji atkarīgas.

Politiku var iedalīt ārējos (attiecībās starp valstīm vai valstīm) un iekšējiem (tas ietver finanšu, baznīcas, sociālos, tirdzniecības un citus virzienus).

Sociālās politikas jēdziens attiecas uz sarežģītuvalsts aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot visu sabiedrības locekļu dzīves līmeni. Tas ietver nosacījumu radīšanu iedzīvotāju materiālā līmeņa paaugstināšanai, darba motivācijas veicināšanai, labklājības nodrošināšanai, sociālā taisnīguma saglabāšanai valstī.

Sociālās politiskās darbības galvenie virzieni ir:

 • Īpašu programmu izstrāde, kas regulē iedzīvotāju nodarbinātību, kā arī lai novērstu vai novērstu iespējamos sociālos konfliktus.

 • Informācijas un juridiskā pamata izveide darba attiecību regulēšanai, valsts darba likumdošanas uzraudzība valstī.

 • Sociālās apdrošināšanas sistēmas uzlabošana un attīstība (ieskaitot vecuma un invaliditātes pensijas, maksājumus lielām ģimenēm, veterānus, maznodrošinātos uc)

 • Dzīves kvalitātes uzlabošana, taisnīgi sadalot ienākumus, kas gūti dažādos iedzīvotāju segmentos.

Finanšu politikas koncepcija nozīmē daudzu valsts pasākumu kopumu finansējuma izmantošanai, kuru mērķis ir izpildīt valsts funkcijas.

Finanšu politikas saturs ir daudzveidīgs:

 • Viņa izstrādā un izveido vispārēju finanšu attiecību koncepciju, to mērķus, uzdevumus, virzienus.

 • Izveido un uzlabo finanšu instrumentus, kas atbilst valsts interesēm.

 • Pārvalda valsts un visu tās saimniecisko vienību finanses.

Valsts finanšu politikas mērķi ir:

 • Nodrošināt optimālus nosacījumus maksimālu finanšu resursu uzkrāšanai.

 • Viņu izdevīgie izdevumi un sadale.

 • Regulējošo un stimulējošo mehānismu izveide, izmantojot finansējumu.

 • Kompetentās finanšu vadības sistēmas izveide.

Finanšu un sociālās politikas ir cieši saistītas un ir valsts politikas neatņemamas sastāvdaļas kopumā.

Protams, politikas jēdziens navir ierobežota tikai ar finansiālu vai sociālu pusi. Papildus tiem šī termina vispārējā nozīme ietver tādus politiskās darbības veidus kā korupcijas novēršana (vērsta pret korupciju), monetārā, muitas, budžeta, investīciju, nodokļu politika utt.

Šīs politikas mērķis ir radīt ideālu vēlamās nākotnes tēlu, kas ir visērtākais visiem sabiedrības locekļiem.