Ekoloģiskais risks.

Ziņas un sabiedrība

Vides risks ir varbūtīgsdraudu raksturojums, kas rodas gan videi, gan pašai personai dažādu antropogēnu faktoru vai citu notikumu un parādību gadījumā. Jebkurš ekotoksisks ir neapšaubāms stresa izraisītājs. Vides riska novērtējums paredz, ka stresa faktoram ir jebkura ietekme: ķīmiska, mehāniska vai lauksaimnieciska, kas rada negatīvas un pozitīvas ekoloģisko un bioloģisko sistēmu izmaiņas.

Vides riska novērtējuma jēdziens ietver:divi elementi: riska novērtējums vai riska novērtēšana un riska pārvaldība vai riska pārvaldība. riska novērtējums tiek saukta par zinātnisko analīzi izcelsmi, identifikāciju un līmeņa noteikšanu, riska bīstamības šajā konkrētajā situācijā. Par "vides risku" jēdziens attiecas uz avotu briesmas draud specifisko ekoloģisko sistēmu vai procesu, ka tas notiek. Darbības kaitējuma videi - iznīcināšanu biotā, kaitīgs, varbūt pat neatgriezeniska ietekme uz ekoloģiskajām sistēmām, vides degradāciju, kas ir saistīts ar pieaugumu tā piesārņojuma, palielināta rašanās dažādu specifisku slimību, ar lielu dabas funkcijas zudumu, piemēram, ezeri, jūras, upes, meži un tā tālāk.

Vides risks var būt pārvaldāms. Šim nolūkam ir jāanalizē ļoti riska situācija sākumā, jāizstrādā un jāpamato vadības lēmums likuma vai normatīvā akta formā, kura mērķis ir samazināt risku vai atrast tā samazināšanas veidus.

Ekoloģiskā riska teorija veido principus,kas raksturo cilvēku kopienas attieksmi pret nepieciešamību nodrošināt tehnisko iekārtu nevainojamu darbību kā paaugstinātas vides apdraudējuma avotus:

1) Zelta vides risks: šis princips atspoguļo cilvēku uzticību tam, ka nav iespējams nodarīt kaitējumu šim objektam.

2) Pakāpeniska pieeja pilnīgai un pilnīgai drošībai vai nulles riskam: tā ietver pētījumus šajā virzienā, piemērojot tehnoloģijas, kas samazina šo risku.

3) Minimālais vides risks: maksimāli iespējamo apdraudējumu līmenis, balstoties uz cilvēka drošības aizsardzības izmaksu pamatojuma pamatojumu.

4) līdzsvarots risks.Saskaņā ar šo principu tiek ņemti vērā visi dabiskie apdraudējumi un antropogēnās ietekmes, katra notikuma un apstākļu riska līmenis, kādos persona var tikt apdraudēta.

5) Pieņemams risks.Šis princips balstās uz analīzi attiecību izmaksas un risku, vai priekšrocībām un riskiem, vai izmaksu un ieguvumu. Šis jēdziens nāk no fakta, ka pilnīgi novērstu risku, vai ekonomiski neizdevīga vai neiespējama, un tāpēc ir nepieciešams izveidot racionālu drošības līmeni, kurā izdevumi ir optimizēta, lai samazinātu iespējamību risku un lielumu kaitējuma iespējamā gadījumā ārkārtas.

Pirmais solis, novērtējot iespējamo risku, irreālas briesmas cilvēku un vides identificēšanai. Šajā posmā svarīgu lomu spēlē zinātniski pētījumi. Bīstamības identifikācija ir tā signāla meklēšana un tās izolācija no vispārējā fona.

Otrajā posmā tiek novērtēta iedarbība, tas ir, nosakot, kādā veidā, ar kādiem līdzekļiem, kādā daudzumā, kad un cik ilgi ekspozīcija būs.

Trešais - ietekmes atkarības no devas novērtējums -kvantitatīvās regularitātes noteikšana, kas saistās ar kaitīgās vielas saņemto devu ar veselībai nelabvēlīgu seku attīstības varbūtību.

Un ceturtais ir visu iepriekšējo rezultātu, kas raksturo risku. Tas ietver visu identificēto un iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību.