Reliģijas filozofija no seniem laikiem līdz mūsdienām

Ziņas un sabiedrība

Reliģija ir neatņemama garīgās dzīves sastāvdaļasabiedrība. Iespējams, ka visi zina, kas ir reliģija, tā definīciju var veidot šādi: tā ir ticība dievišķajiem vai pārdabiskajiem spēkiem, Providencea spēkos. Protams, cilvēks var dzīvot bez reliģijas, varbūt pasaulē aptuveni 4-5 procenti ateistu. Tomēr reliģiskais pasaules uzskats ticīgam veido augstu morālo vērtību,

reliģijas filozofija
tāpēc reliģija ir viens no faktoriemnoziedzības samazināšana mūsdienu sabiedrībā. Arī reliģiskās kopienas aktīvi veicina veselīgu dzīvesveidu, atbalsta ģimenes iestādi, nosoda novirzīto uzvedību, tas viss arī veicina kārtības saglabāšanu sabiedrībā.

Tomēr, neraugoties uz šķietamo jautājuma vienkāršībureliģijas, labākie zinātniskie prāti jau gadsimtus centās saprast cilvēces neatņemamās ticības fenomenu spēkos, kas ir daudz spēcīgāki par mums, ko neviens to nekad nav redzējis. Tika izveidots viens no filozofiskās domāšanas virzieniem, ko sauc par reliģijas filozofiju. Viņa nodarbojas ar tādiem jautājumiem kā reliģijas fenomena, reliģiskā pasaules uzskatu, iespēju uzzināt dievišķo būtību, kā arī mēģināt pierādīt vai noraidīt Dieva esamību.

Reliģijas filozofiju pētīja tik ievērojamszinātnieki, piemēram, Kants, Hegels, Dekarta, Aristotle, Thomas Aquinas, Feuerbach, Huxley, Nietzsche, Dewey un daudzi citi. Reliģijas filozofija radās senajā Grieķijā hellenisma periodā, tās galvenais jautājums bija kā atbrīvoties no būtnības problēmām un apvienoties ar Dievišķo. Šajā periodā

Hegela reliģijas filozofija
dzimis gnoseoloģiskais pasaules uzskats,Tomēr izziņa tika interpretēta nevis kā objektīvs materiālās pasaules pētījums, bet gan kā dievišķās atklāsmes iegūšanas process. Pakāpeniski visas šīs grieķu filozofiskās skolas - Platoniski, Skinic, Aristotelian, Sketchic un daudzi citi - sāk stāties pretī šai idejai, šī nostāja turpinājās līdz grieķu kultūras krituma periodam.

Viduslaikos, kad visas dzīves jomassabiedrība ir pilnīgi kontrolēta baznīcā, reliģija ir vienīgais veids, kā uzzināt būtni, vienīgais likums ir Svētais Raksti. Viena no spēcīgākajām laikmetīgās reliģiskās filozofijas tendencēm bija patristicisms ("baznīcas tēvu" doktrīna) un skolastika, aizstāvot kristietības pamatus un baznīcas institūciju.

Kā neatkarīga disciplīna reliģijas filozofija radās laikmetā

reliģijas definīcija
Renesanss, kad filozofi apšaubījadaudzas baznīcas doktrīnas un aizstāvēja tiesības patstāvīgi uzskatīt reliģiskos jautājumus. Spilgtākās filozofi laiku - Spinoza (dabas vienotību un Dievs), Kanta (Dievs - postulāts praktisku iemeslu, reliģiskās prasības būtu jāveic tikai tāpēc, ka sabiedrībai ir vajadzīgi cilvēki ar augstu morāli), kuru viedokļi tiek rīkotas ar saviem sekotājiem: Šleiermahers un Hēgeļa. Par reliģiju buržuāziskās labklājības raksturo palielinot kritiku reliģijas, vēlmi ateismam, kas draudēja eksistenci filozofijas reliģijas kā pētniecības disciplīnas filozofija.