Krievu sakāmvārdi par laimi un skumjām - tautas filozofija

Ziņas un sabiedrība

Paraugi un teicieni ir krievu kultūras pamats. Īsi teikumi satur ne tikai jēgpilnu nozīmi, bet arī cilvēku filozofiju, viņu attieksmi pret noteiktiem notikumiem, vērtībām, prioritātēm. Iespējams, ka nav neviena temata, kas tiktu pieskāries krievu valodā. Piemēram, faktiskais katras personas laimes tēma ietvēra krievu sakāmvārdus par laimi un skumjām.

Nedaudz piedzimst skaisti, bet piedzimt laimīgi

Šī sakne ir saistīta daudzus gadus,parādot vērtību krievu cilvēkiem. Laime, sirdsmiers un morālā apmierinātība ir svarīgāka nekā skaista seja un figūra Labi, jo vairāk, ka personas izskats ātri zaudē savu spīdumu, kas ir pakļautas novecošanai un slimībām.

Krievu tautas sakāmvārdi par laimi un skumjām

Sacensībā tiek uzsvērts, ka visu uzreiz -būtu skaists un veiksmīgs, tas ir praktiski neiespējami. Turklāt, tāpat kā daudzi citi krievu sakāmvārds par laimi un bēdām, šis vārds atklāj uzticību Krievijas iedzīvotājiem ir tas, ka laime, tāpat kā nelaime, nosaka likteni, kas minēts iepriekš. Protams, tas ir tieši saistīts ar masu reliģiozitātes cilvēku brīdī veidošanās folkloras.

Nebūtu laimes, bet palīdzēja nelaime

Krievu sakāmvārdi par laimi un skumjām nebeidzasatcerēties nav zināmi teicieni par laimi, kas radušies sakarā ar bēdām. Jo tā atrodas pieredzi daudzu paaudžu krievu cilvēki, kuri zināja, ka cilvēka labie un sliktie notikumi dzīves būs aptuveni vienāds, tāpēc sekojiet baltā, un bēdas labi var pārvērsties par prieku par melnu svītru.

Šo tēmu atkārtoti izvirzījusi ne tikai krievu tautas kultūrā, bet arī starp daudzu pasaules tautu pasaku un filozofisko līdzību.

Katram ir sava veiksme, smits

Krievu sakāmvārdi par laimi un skumjām, tajā pašā laikāNe vienmēr slīpiniet cilvēku pret nāvi pakļauties liktenim. Paradoksāli, tāpat kā spilgti atspoguļo krievu tautas garu, kā arī vajadzību paļauties uz lietu, lai kļūtu laimīgi pateicoties neatlaidībai, darbam un centieniem.

Krievu sakāmvārdi par laimi un skumjām kopā

Krievu cilvēki vienmēr atšķīrās racionālistrādīgums. To var viegli redzēt no pasakas, kurās stresa darbinieks, asprātīgs raksturs ir jāapstājas ar slinko līkumu un citiem teikumiem:

  • Kur ir darbs, ir laime.
  • Laime netiek meklēta, bet darīts.
  • Mūsu laime ir mūsu rokās.
  • Laime nav putns: tā nenāk pati par sevi.
  • Kas cīnās par laimi, uz to arī uz nogāzēm.

Patiesi, pretēji šiem sakāmvārdiem daudzi no viņiem pretojas. Un tas arī zināmā mērā runā par krievu tautas dabu, pretrunīgumu, psiholoģisko elastību.

Nav nauda ir laime

Krievu sakāmvārdi par laimi un skumjām neretiietekmē finansiālās labklājības jomu. Runājot par vēsturi un folkloru, jūs varat redzēt, ka krievu cilvēki reti meklē lielus ienākumus.

Un tajos gadījumos, kad stāsta varonis joprojām irkļūst par laimīgu krūškurvja īpašnieku ar zeltu, parasti viņam palīdz nevis pats darbs, bet gan mistisks raksturs - runājošs līdaklis, Humpbacked Horse, Baba Yaga. Tas nozīmē, ka finansiālās labklājības sasniegšana netiek uzskatīta par reālistisku plānu, bet to izrāda kāda veiksme, apstākļu sakritība - tā var notikt pats par sevi.

Krievu sakāmvārdi par laimi un skumjām

Tas radikāli atšķir krievu kultūru noRietumu, kur monetārās intereses vienmēr ir bijis priekšplānā, un veids, kā to panākt, tika uzskatīts par vissteidzamāko jautājumu. Krievijā prioritāte tika piešķirta personiskām attiecībām - princeses meklējumam, bet "puse no valstības papildus" ir tik neskaidra, ka kļūst skaidrs: valsts un pārvaldības sadalījums pēdējā posmā jaunatni rūpējas.

Tādējādi krievu sakāmvārdi par laimi unskumjas ir interesanta krievu kultūras sadaļa, kurā vairāki vārdi kopā var izskaidrot cilvēka nacionālo raksturu vairāk nekā daudzus pētījumus.