Enterprise Standard

Ziņas un sabiedrība

Līdz šim dokumentam, kasapstiprina uzņēmuma stabilitāti un izredzes, ir ne tikai biznesa plāns un ziņošana. Vissvarīgākais ir uzņēmuma standarts, kas nosaka kvalitātes vadības atbilstību noteiktajam standartam ISO 9001. Kompetentā pieeja šādai sistēmai ļauj iegūt noteiktu priekšrocību skaitu (tas palielina uzņēmuma vadāmību, produktu kvalitāti un konkurētspēju un samazina ražošanas izmaksas). Uzņēmuma kvalitātes vadība (QMS) ir sistēma, kas izveidota, lai nodrošinātu efektīvu darbu, jo īpaši attiecībā uz tirgojamo produktu kvalitātes pārvaldību. Lai izveidotu šādu sistēmu, ir nepieciešami šādi elementi:

- dokuments, kurā ir noteikti QMS uzdevumi un mērķi;

- normatīvie dokumenti, kas apraksta un regulē visu uzņēmuma darbības procesu QMS jomā;

- atbilstošo sistēmu papildinošajiem procesiem;

- izveidoto prasību ieviešanas mehānisms, ko reglamentē normatīvie akti;

- apmācīts uzņēmuma personāls.

Paredzēta uzņēmuma kvalitātes sistēmadažādas kontroles metodes. Jebkurš ražotājs savā darbā nosaka, ka visi ienākošie materiāli, sastāvdaļas, pusfabrikāti netiek izmantoti un netiek apstrādāti līdz inspekcijas (kontroles) nodošanas brīdim, kas atbilst kvalitātes plānam un citai tehniskai dokumentācijai. Visi produkti, kas nonāk steidzamos pasūtījumos, ir jāreģistrē un jāidentificē. Tad, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst standartiem, varat to nekavējoties aizstāt vai atdot. Ražošanas kontrole uzņēmumā nodrošina:

- nepārtrauktu visu tehnoloģisko procesu un to regulēšanas uzraudzību;

- produktu pārbaude, identifikācija un testēšana saskaņā ar izveidoto kvalitātes plānu un citiem reglamentējošiem dokumentiem;

- preču izlaišanas atlikšana līdz visu vajadzīgo kontroles un pārbaudes procesu pabeigšanai, saņemot ziņojumus par to rezultātiem;

- visu neatbilstošo produktu identifikācija.

Uzņēmuma standarts (saīsināts STF)nosaka prasības katram konkrētam preču izlaides, pakalpojuma, darba veidam. To izstrādā kāda juridiska vai fiziska persona, un to izmanto persona, sākot no tā stāšanās spēkā līdz aizstāšanas vai atcelšanas datumam. Uzņēmuma standarts ir izveidots, lai izstrādātu, aktualizētu un uzturētu organizatoriski-metodiskos, normatīvos un cita veida dokumentus, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.

STP nosaka pilnvaras, pienākumus unvadības personāla attiecības, kuras veic, pārbauda un analizē organizācijas darbības. Uzņēmuma standarts ir izstrādāts gan atsevišķiem QMS elementiem, gan visai darbību virknei, kas tieši attiecas uz vairākiem šādiem elementiem. Šo funkciju veic esošo struktūrvienību vadītāji ar visiem tieši šāda veida darbā iesaistītajiem speciālistiem. Diezgan bieži uzņēmuma standarti tiek izstrādāti atkal ar izmaiņām uzņēmuma struktūrā, jaunu uzņēmumu sadalē uzņēmumā.

Uzņēmuma standartam ir šādas sadaļas: nosaukums un apstiprinājuma lapas; saturs; nolūks; pieteikuma sfēra (apgabals); definīcija, saīsinājums, apzīmējums; normatīvās atsauces; procedūras apraksts; atbildība; pieteikums; izmaiņu apstiprināšanas un reģistrācijas lapas.

Uzņēmuma standarta izstrādes kārtība:

1. Sagatavot provizorisku projektu.

2. Apstiprināšana, lēmumu pieņemšana par sākotnējā projekta pabeigšanu.

3. Galīgā projekta sagatavošana, pieņemšana un apstiprināšana.

4. STP apstiprināšana.