Institucionālā īpašuma tiesību teorija

Izglītība:

Īpašumtiesības ir pilnvarasatsevišķas personas vai personu grupas izmanto resursus. Šī attiecība starp cilvēkiem, kas rodas saistībā ar preču pieejamību un to turpmāku izmantošanu.

Īpašumtiesību teorija nosaka cilvēku uzvedības normas par pabalstiem. To neatbilstība rada ievērojamu izmaksu pieaugumu.

Jāatzīmē arī, ka attiecībasĪpašums nāk no resursu trūkuma problēma. Pilnvaru noteikšana ļauj ierobežot un regulēt konfliktus par īpašu resursu izmantošanu. Tie samazina ekonomiskās vides nenoteiktību, padara to par paredzamāku. Tiesības aizsargā tradīciju komplekss, nerakstītas tradīcijas.

Īpašumtiesību teorija ir saistīta ar saimnieciskās vienības rīcību. Tomēr aizliegumi un ierobežojumi nenodrošina šo prasību nepārprotamu ieviešanu.

Institucionālā īpašuma tiesību teorijaapsvērt koplietošanas tiesības, apmaiņā par pilnvaru punktiem, kas ietver vienpadsmit elementus: īpašumtiesības, pārvaldība un izmantošana tiesību uz ienākumiem, kapitāla vērtību lieta, drošībai, lai īpašuma nodošanai gribas vai mantojumu, ir jāmaksā soda nauda, ​​pastāvīgu, gaidot dabas atgriešanos , aizliegums kaitīgu lietošanu.

Problēmas specifikācija

Specifikācija paredz precīzu definīcijuvisas īpašnieka pilnvaras. Ja tiesību kopums ir skaidri definēts, bet nepietiekama aizsardzība, palielinās nenoteiktības risks. Reālajā pasaulē nevar nodrošināt 100% aizsardzību un pilnvaru specifikāciju, jo tam nepieciešama pilnīga un visaptveroša informācija.

Izkliedēšana notiek tad, ja nepareizi noteiktas tiesības vai pilnvaras attiecas uz ierobežojumiem, kas samazina resursu izmantošanas efektivitāti un to vērtību.

Coase teorēma

Saskaņā ar Coases teikto, ārējie faktori (ārējie efekti)rodas, ja pilnvaras ir neskaidras. Viņš vaino tirgu par neveiksmju pastāvēšanu. Tāpēc ir jāuzlabo tiesību akti. Ja vienlaikus saglabājas tirgus nepilnības, tad valstij par to vainot.

Īpašumtiesību teorija, izmantojot Coase teorēmuparāda, ka problēma nav privātīpašuma klātbūtne, bet tā trūkumi. Darījumu izmaksas šeit ir galvenā loma. Gadījumā, ja tie ir vienādi ar nulli, ir nepieciešams tiesiskais regulējums. Ja tie ir pozitīvi, tiesību izplatīšana vairs nav neitrāla. Tas sāk ietekmēt ražošanas struktūru un tās efektivitāti. Tādējādi īpašuma tiesību ekonomiskā teorija, it īpaši Koasa teorēma, paver jaunas pieejas, lai izprastu valsts lomu.

Galvenie teorijas sasniegumi

Īpašumtiesību teorija tika atzīta skaidrā formāalternatīvo īpašumu sistēmu pieejamība. Ir trīs galvenie tiesiskie režīmi. Privātīpašumā īpašnieks ir privātpersona. Viņa vārds jebkura resursu izmantošanas jautājumu risināšanā tiek uzskatīts par galīgo. Tādējādi indivīdi ir priviliģēti attiecībā uz piekļuvi noteiktiem resursiem: tas ir pieejams tikai īpašniekam vai personām, kurām viņš ir deleģējis vai nodevis pilnvaras. Saskaņā ar valsts īpašumu, ierobežoto resursu pieejamība tiek nodrošināta, pamatojoties uz sabiedrības kolektīvo interesi. Patiesībā nevienam nav priviliģētas pozīcijas, jo neviena personīgā interese netiek uzskatīta par pietiekamu, lai izmantotu kādu resursu. Kopīgam īpašumam nevienam nav priviliģētas pozīcijas, taču piekļuve visiem pabalstiem ir pieejama.