Esejas pareizā struktūra kā veiksmīga darba atslēga

Izglītība:

Izskaidrojošā vārdnīca definē jēdzienu "eseja" kāMazs darbs, kas saistīts ar prozāles žanru un ne tikai stingru literāro formu. Esejas struktūra var būt atšķirīga, bet mērķis paliek nemainīgs: izteikt autora viedokli konkrētā jautājumā, lai noteiktu viņa uzskatus par šo vai šo problēmu. Eseja nekādā gadījumā neuzskata par izsmeļošu, zinātniski precīzu tēmas izklāstu. Tas attiecas uz šīm iezīmēm, kas izriet no esejas rakstiskās struktūras.

esejas struktūra

Tas nozīmē, ka visas domas, kas vēlas izteiktiesviņa sastāvā autors, jānorāda īsu tēžu veidā. Mēs atgādinām, ka teorija ir autora ierosinājums, kas noteikti jāapstiprina ar detalizētiem argumentiem. Vienkāršāk sakot, var teikt, ka darbs ir ļoti īss apjomīgāka darba ekspozīcija (piemēram, ziņojums vai abstrakts).

Esejas struktūra norāda uz to, ka tūlīt pēc promocijas darba, kas izteiktu galveno ideju, šis arguments būtu jāseko. Un labāk ir, ja katra teorijā izteiktā doma tiks atbalstīta ar diviem argumentiem.

Argumenti ir fakti, pierādījumi no dzīves, zinātniskie darbi, pašu pētījumi utt.

esejas rakstīšanas struktūra

Esejas struktūra arī nozīmē, ka šī žanra darbiem obligāti jābūt ievadam un secinājumam. Pirmais nozīmē problēmu, otrais apkopo visu, kas tiek teikts darbā.

Protams, katrai tēzei un katram tās pierādījumam jāsākas ar sarkanu līniju, un uzrādītās domas ir jāformulē pilnīgi no vienas puses, kas ir loģiski saistītas ar otru.

Tādējādi grafikā attēlotā esejas struktūra izskatās šādi:

  • Ievads, esejas tēma.
  • Promocijas darbs 1.
  • Pierādījums 1, pierādījums 2.
  • Promocijas darbs 2.
  • Pierādījums 3, pierādījums 4.
  • Secinājums.

Esejas raksturīga iezīme ir valoda. Šāda veida darbam jābūt izteiksmīgam, izteiksmīgam, emocionālam. Tomēr mums ir arī jāatceras vēl viena smalkība - tekstam jāpārraksta rakstnieka personības psiholoģiskās īpašības, tādēļ neesiet pārāk mierīgs, lietojot nevajadzīgi krāsainos mākslas līdzekļus, ja šis autors ir pilnīgi svešs. Viņa domas esejā vislabāk tiek nosūtītas ar īsu un skaidru teikumu palīdzību, kas atšķiras emocionālajā krāsā un izteikuma mērķim.

Vairākas citas prasības ir nepieciešamas MBA esejai. Parasti šāda veida tēmu piedāvā skolotājs. Pat pašam izvēlētajam tematam noteikti ir jābūt saskaņotam ar to.

esejas par mba

Galvenais šajā esejā ir parādīt savu,atšķiras no citām redzes problēmām. Tas nozīmē, ka zinātniskās literatūras argumenti vai labi zināmi fakti šādā darbā (pat nepieciešami) netiek izmantoti. Galvenais ir parādīt savu attieksmi pret problēmu, atrast savu autora stilu, viegli saprotamu, bet pārliecinošu zilbi. Esejam neatkarīgi no tēmas jābūt viegli lasāmam, saprotamam saturam un ļoti pārliecinošam. Šim mērķim eseju var uzrakstīt vēsturiski-biogrāfiskā, izdomātā, filozofiskā vai zinātniski populārajā stilā.