Komplektu teorija: tās pielietojumi

Izglītība:

Sadaļā ir izklāstīta izplūdušo komplektu teorijaPraktiskā matemātika, kas ir veltīti analīzes metodēm tādas neskaidrības, aprakstot neskaidrības reālu notikumu un procesiem, izmantojot jēdzienus kopām nav skaidras robežas.

Klasiskā komplekta teorija nosakapiederība noteiktā elementā konkrētā kopsavilkumā. Šajā gadījumā jēdzieni tiek pieņemti, daloties ar bināro izteiksmi, t.i. ir skaidrs nosacījums: attiecīgais elements vai nu pieder vai neietilpst komplektā.

Komplektu teorija attiecībā uz izplūdumunodrošina pakāpenisku izpratni par attiecīgā elementa piederību konkrētam komplektam un tā piederības pakāpi apraksta ar atbilstošās funkcijas palīdzību. Citiem vārdiem sakot, pāreja no piederības konkrētam elementam, kas nav dalībnieks, nenotiek pēkšņi, bet pakāpeniski izmantojot varbūtējo pieeju.

Pietiekama pieredze ārzemju un vietējāpētnieki liecina par varbūtības pieejas neuzticamību un nepietiekamību, ko izmanto kā instrumentu vāji strukturēta tipa problēmu risināšanai. Statistikas metožu izmantošana šāda veida problēmas risināšanā noved pie būtiskas sākotnējās problēmas izkropļošanas. Tas ir trūkumi un ierobežojumi, kas saistīti ar klasisko metožu izmantošanu vāja strukturētas formas problēmu risināšanai, kas izriet no "nesaderības principa", kas formulēts LA izstrādātās izplūdušo kopu teorijā. Zade.

Tāpēc daži ārvalstu un iekšzemespētnieki ir izstrādājuši metodes, kā novērtēt investīciju projektu risku un efektivitāti, izmantojot neiztukšotu kopu teorijas instrumentus. Viņos varbūtību sadalījums tika aizstāts ar iespēju sadalījumu, ko apraksta fuzzy tipa dalības funkcija.

Pamatojas uz teorijas pamatjēdzienieminstrumenti, kas ir saistīti ar lēmumu pieņemšanas metodēm nenoteiktos apstākļos. Ja tos izmanto, sākotnējo parametru un mērķa efektivitātes rādītāju formalizāciju pieņem par izplūdušo intervālu (intervāla vērtībām). Katrā šādā intervālā sasniegto rezultātu var raksturot ar nenoteiktības pakāpi.

Izmantojot aritmētiku, strādājot ar šāduizplūdušus intervālus, speciālistu mērķus var iegūt eksperimentā ar izplūdušo intervālu. Pamatojoties uz sākotnējo informāciju, pieredzi un intuīciju, eksperti var kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturot reģiona iespējamo vērtību robežas (intervālus) un to iespējamo vērtību parametrus.

Komplektu teoriju var aktīvi izmantotpraksē un vadības sistēmu teorijā, finansēs un ekonomikā problēmu risināšanai galveno rādītāju nenoteiktības apstākļos. Piemēram, tādas metodes kā kameras un dažas veļas mašīnas ir aprīkotas ar izplūdes kontrolieri.

Matemātikā teorija par komplektiem, ko ierosinājusi L.А. Zadeh, ļauj aprakstīt izplūdušo zināšanas un koncepcijas, manipulēt ar viņiem un padarīt neskaidrus secinājumus. Pateicoties šai teoriju, pamatojoties uz metodēm, izbūvējot izplūdušo sistēmu, izmantojot datoru tehnoloģijas ievērojami uzlabota piemērošanu datoriem. Nesen vadības izplūdušās kopas, ir viens no visefektīvākajiem pētījumu jomās. No izplūdušo kontroles sarežģītību lietderīgums izpaužas konkrētos procesos, analizējot stāvokli, izmantojot kvantitatīvas metodes. Arī izplūdušās kopas izmanto augstas kvalitātes interpretāciju dažādiem informācijas avotiem vadību.