Eseja par tēmu. Esejas struktūra un plāns par konkrētu tēmu

Izglītība:

Vārds "eseja", kas attiecas uz eksagiju (latīņu valodāvārds, kas nozīmē svēršanu), nāca pie mums no franču valodas. Tulkošanā - "izmēģinājums, pieredze, skice, eseja". Sīkāk noskaidrojiet, kāda veida domu prezentācija tā ir. Šis raksts arī parādīs piemēru par sociālo pētījumu eseju par sabiedrības tēmu un tās savstarpējām sakarībām.

Vispārīga informācija

Sērija par tematu, ko ierosinājis, piemēram, skolotājs, -tā ir neliela prozas kompozīcija, kas sastāv no brīvas formas, kas satur personīgus iespaidus par šo vai citu priekšmetu, bez apgalvojumiem pieņemt vienotu priekšstatu par izpratni. "Svešvalodu vārdu skaidrojošā vārdnīca" LP Krysina definē eseju kā darbu, kas "izturas pret jebkādām problēmām nevis sistemātiskā zinātniskā veidā, bet brīvā formā". Pēc definīcijas "Lielā enciklopēdija" šis ir īpašs prozas žanrs. Kas varētu būt eseja? Par tēmu "Filozofija", piemēram, tāda eseja var atspoguļot autora personīgo stāvokli, apvienojot to ar vienkāršu un saprotamu ekspozīciju; bieži tas ir rakstīts sarunvalodas stilā.

eseja par

Galvenās iezīmes

Uzdevumā norādītā tēma eseja irŽanrs, ar kuru darbs atklāj konkrētu problēmu, nevis daudzas problēmas. Tas ir veids, kā indivīdam izteikt autoru par šo vai šo vienīgo jautājumu, neuzstādot vai nepieprasot vienotu lasītāju uztveri. Šī žanra centrā ir žurnālistikas, literārās kritiskās, biogrāfiskās un zinātniski populārās iezīmes autora viedoklis par noteiktu tēmu, viņa attieksme pret viņu, domas un jūtas, pašizpausme.

Nozīme cilvēku dzīvē

eseja par sabiedrības tēmu

Nesen šis žanrs, kura radītājsir Montaigne ("Eksperimenti", 1580. gads), ir kļuvusi populāra. Tas ir šis stils, ko izmanto, sastādot dokumentus, kas nepieciešami uzņemšanai izglītības iestādēs vai nodarbinātībai. Izmantojot eseju par karjeras tēmu, persona ne tikai dod konkrētu jautājumu individuālu raksturojumu. Viņš pilnīgāk atklāj savus personīgos rādītājus un īpašības. Lieliska eseja par karjeras tēmu ir paredzēta jauniešiem, kas meklē darbu. Iesniedzot sevi, aprakstot jūsu centienus, sasniegumus un nepatikšanām, darba devējs palīdz saprast, cik labi cilvēks ir un vai viņš var attaisnot savas cerības uz uzņēmuma (uzņēmuma, organizācijas) labklājību ar savu attieksmi pret vidi, viņa personiskajām īpašībām un dzīves pieredzi.

Rakstīšanas mērķi un uzdevumi

Eseja apkopošana veicina attīstībuneatkarīga radošā domāšana un spēja rakstīt savas domas. Darbs pie kompozīcijas autorei sniegs skaidru un kompetentu atzinuma atspoguļojumu, kārtotu informācijas iesniegšanu, nepieciešamo un pamatjēdzienu izmantošanu. Lai attīstītu iemaņu rakstīšanu esejai, jāiekļauj arī cēloņsakarības izolācija, argumentācija un savas pieredzes ilustrācija ar nepieciešamajiem piemēriem.

eseja par sociālajiem pētījumiem par šo tēmu

Darba ierīce

Jaunam speciālistamir eseja par tēmu: "Cilvēks un karjera". Atklājot saturu, autors parādīs darba devējam, cik bagāts viņš ir radoši, kādas ir viņa domāšanas iezīmes, cik augsts ir viņa potenciāls un lielā vēlme strādāt noteiktā jomā. Priekšnosacījums produktīvai un efektīvai esejas rakstīšanai būs tāda kvalitāte kā godīgums un patiesība. Tikai patiesam stāstam par sevi un jūsu centieniem būs lielas iespējas, kad jūs nāksit strādāt.

Eseja par tēmu: "Sabiedrība un tās savstarpējās attiecības"

Turpmāk sniegto tekstu var uzskatīt par šī žanra rakstītā darba paraugu: "Sabiedrība - akmeņu kopums, kas varētu sabrukt, ja viens neatbalstītu otru" (Seneca).

eseja par filozofijas tēmu

Seneca paziņojums ir galvenais izpratnēkāda ir sabiedrība Kas tas ir? Viena no definīcijām liek domāt, ka šī ir mobilā sistēma, kas ir kļuvusi izolēta no dabas, taču saistība ar to nav pārtraukta. Tā ir sistēma, kurā cilvēki dažādos veidos mijiedarbojas un apvienojas dažādās formās. No tā mēs varam secināt, ka "akmeņi" - to attīstības un mijiedarbības elementi - veido šo sabiedrību. Sabiedrība sastāv no četrām grupām. Viņi patiesībā ir sociālās dzīves jomas: sociālā, ekonomiskā, politiskā un garīgā. Katra grupa ir sarežģīts organisms, kas sastāv no dažādiem elementiem. Sfēras mijiedarbojas savā starpā, iesaistoties sociālajās attiecībās. Vēl viens svarīgs sabiedrības elements ir sociālās institūcijas. Spilgts šādu attiecību piemērs var kalpot kā tas, kā viņi tika sodīti par noziegumiem Krievijā. Atkarībā no tā, kura sociālā grupa piederēja vainīgajam, tika izdots spriedums ar atšķirīgu pakāpes nežēlību. Tas ir spilgts tiesību normu un sociālo attiecību saiknes piemērs.

Sabiedriskā dzīve nepastāv. Tas mainās un attīstās, progresē vai pazemojas. Tās attīstība vai samazināšanās būs atkarīga no tā, cik stiprs savienojums starp apakšsistēmām. Ekonomikas sabrukums radīs pārkāpumu sociālajā sistēmā, un pēc tam tas ietekmēs garīgo jomu. Un, kā rezultātā, regresijas un nesaskaņas sabiedrības dzīves attīstībā. Viens var piekrist sabiedrības salīdzinājumam ar akmens arku: vismaz vienu nolaiž, un visa struktūra netiks turēta, tā sadalīsies. Seneca bija taisnība, sniedzot šādu sabiedrības raksturojumu. Šī vārda nozīme satrauc cilvēkus dažādos laikos. Dažādos laikos cilvēki mēģināja saprast, kāda bija viņu vieta. Līdz šim šim vārdam ir vairākas definīcijas.

eseja par cilvēku tēmu
Tas ir arī solis cilvēka attīstībākopienu un cilvēku apvienošanos ar kopējām interesēm, kā arī visas cilvēces attīstību pagātnē, tagadni un laika nākotni. Bet Seneca uzsvars tiek likts uz faktu, ka galvenā akmens no visa velves ir visu elementu mijiedarbība dažādās sfērās. Bez šīm attiecībām nebūs visas sistēmas kopumā. Es domāju, ka, ja sabiedrībā nav mijiedarbības, tad tas nedz būs. Ar visu cilvēka vēlmi būt neatkarīgam viņš nav atdalāms no sabiedrības dzīves un šīs sistēmas kopumā kopumā. Sabiedrība attīstīsies tikai tad, ja uztvers visu tā "akmeņu" elementu atbalstu un spēku. "