kvalitātes cilpa

Izglītība:

Vissvarīgākais veiksmīgā darba indikatorsražošana ir konkrēta produkta vai pakalpojuma iezīmes. Preču uzlabotu īpašību klātbūtne padara uzņēmumu konkurētspējīgāku un palielina ražošanas efektivitāti.

Milzīga vērtība kvalitātes produktu ražošanas sistēmā ir dzīves cikls vai kvalitātes cilpa.

Kvalitātes cilpa tiek saukta par modeli, kas ir saistīts starpdarbības metodes, kas ietekmē produkta iezīmi dažādos posmos - no vajadzību definīcijas līdz šo vajadzību apmierināšanai.

Kvalitātes cilpa ir saistība starp visu ražošanas pakalpojumu cikla komponentiem vai produktiem, kas ietekmē produkta īpašības.

Pārvaldot produktu īpašības un īpašības, tiek orientēta uz patērētāju, sistēmas pieeja un visu produktu dzīves cikla līmeņu piesaiste.

Ražošanas ciklu veido vadības sastāvdaļas, kas ir iekļautas tās pamatā. Saskaņā ar starptautiskajiem ISO standartiem kvalitātes cilpa ir produktu izstrādes cikls, kas izskatās kā apburtais loks.

Preču zīmju sistēma jāveido, ņemot vērā uzņēmuma darbības, un aptver visus produkta dzīves cikla posmus.

Dzīves ciklā tiek izšķirti šādi posmi:

 1. Tirgus izpēte, tirdzniecība;
 2. Prasību radīšana un attīstīšana;
 3. Produktu radīšana;
 4. Nodrošinājums materiālajos un tehniskajos noteikumos;
 5. Sagatavošanas un ražošanas tehnoloģija;
 6. Ražošana;
 7. Inspekcija un kontrole;
 8. Uzglabāšana un iepakošana;
 9. Produkta realizācija;

10. ekspluatācija un uzstādīšana;

11. tehniskā palīdzība;

12. Likvidēšana.

Produkta kvalitātes līnija veic saikni starp ražotāju un patērētājiem, kā arī nodrošina saikni ar objektiem, kas nodrošina kontroli.

Produkta īpašību uzlabošanas regulējums notiek cikliski, tas ir, iet cauri posmiem. Šo ciklu sauc par Deminga apļveida ciklu. Deminga ciklā ir četri posmi:

 1. Plānošana;
 2. Vingrinājums;
 3. Kontrole;
 4. Mijiedarbības vadība.

Cirkulārajā ciklā Deming guva pamatu galveno vadības funkciju ieviešanai, kuru mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un piemērotu apstākļu radīšanu.

Tāpēc vadības sistēmā, sniedzotsistēmas process prasa kvalitatīvu gredzenu apvienošanu ar Demingas loku. Tas noteiks procesa galvenos posmus un procesa sarežģītību visā produktu izstrādes ciklā.

Funkciju sistēmā ir trīs virzieni, kas ietekmē kvalitātes līnijas posmus:

 1. Kvalitātes nodrošināšana ir plānota unPapildu aktivitātes kvalitātes sistēmas struktūrā, kas nepieciešamas, lai sasniegtu vajadzīgo uzticamības un uzticamības līmeni, jo iekārta atbilstu kvalitātes prasībām.

  li>
 2. Kvalitātes vadība ir veidi un metodesdarbības, kas tiek izmantotas, lai izpildītu nosacījumus kvalitatīvu preču ražošanai. Lai sasniegtu ekonomisko efektivitāti, tie ir vērsti uz procesa vadību un negodīgas darbības cēloņu novēršanu visos kvalitātes posma posmos.

  li>
 3. Kvalitātes uzlabošana - tās ir darbības, kas tiek veiktas, lai uzlabotu darbību un procesu efektivitāti, efektivitāti un labumu patērētājiem.

Kvalitātes cilpa ir svarīga saikne īpašumu sistēmāun preču un pakalpojumu īpašības. Tas norāda ražotāja attiecības ar patērētāju un pārējo ķēdi, kas nodrošina produkta pienācīgu kvalitāti. Tādēļ visu procesu normālai darbībai, pamatojoties uz kvalitātes līniju, ir vajadzīga sarežģīta un efektīva pieeja un vadība.