Politikas subjekti

Izglītība:

Politiskajās attiecībās vienmēr ir iesaistīts kāvismaz divi priekšmeti. Politikas tēmas ir cilvēki, kuri aktīvi piedalās politiskajā dzīvē. Tā virzītājspēks ir cilvēku, grupu, sociālo kopienu intereses un tā tālāk. Persona, kas piedalās šādās attiecībās, var rīkoties dažādās īpašībās, tāpēc ir nepieciešama priekšmetu klasifikācija.

Klasifikācija

Politiskie priekšmeti tiek iedalīti indivīdos pēc to kvantitatīvajām īpašībām (pilsoņi, bezvalstnieki, ārzemnieki) un grupās (elites, mantojumi, etniskās grupas, frakcijas utt.).

Uz juridiskā pamata politikas subjekti ir sadalīti fiziskajās (pilsoņu) un juridiskajās (sociāli politiskās organizācijās).

Runājot par politiku - ārējo (valstis, tautas, starpvalstu asociācijas) un iekšējās (pilsoņu, partiju) politikas jomās.

Ar priekšmetu primāro vai sekundāro dalībupolitikā tie ir sadalīti divās grupās. Pirmie ir pilsoņi, nācijas, klases, politiskā elite un citas sociālās grupas. Otrais ietver valstis, starpvalstu asociācijas, sociāli politiskās kustības un organizācijas.

Saskaņā ar politikas priekšmetu tiek saprasts cilvēks,juridiskas personas, sociālās grupas, kuras subjekts pakļaujas pilnvarām. Tādējādi politikas priekšmeti un priekšmeti ir nesaraujami saistīti. Starp viņiem rodas politiskās attiecības. Tie var būt vertikāli un horizontāli. Pirmais paredz dominējošo stāvokli un subordināciju, bet pēdējais izpaužas kā darbību koordinācija un koordinācija, subjektu sadarbība.

Kādi politikas subjekti pastāv?

  • Mazas grupas, tas ir, daži pēc sastāvaPersonu kopienu, kas ir tiešā personiskā komunikācijā, apvieno kopīgas intereses un viena darbība. Tie ir sadalīti formālajā un neoficiālajā formā. Pirmajā grupā ietilpst ģimene, studentu grupa, skolu klase, brigāde, parlamentārā frakcija utt. Otrais ir draudzīgi uzņēmumi, apļi, sektas.
  • Politiskās organizācijas, tas ir, kustības,partijas, arodbiedrības, apvienības, klubi, sabiedrības un citi. Kā politikas subjekti, tie ir sadalīti formālajā un neoficiālajā. Pirmie ir partijas, arodbiedrības un sabiedrības, no kurām pēdējās ir tautas frontes, politiskās kustības, pilsoniskās iniciatīvas.
  • Sabiedriskās organizācijas, tas ir, organizācijas, kuru programmas dokumentos nav politisku mērķu.
  • Elite, tas ir, sabiedrības augšā. Politiskā elite sastāv no valsts institūciju amatpersonām (izpildvaras, pārstāvniecības, militārās, tiesībaizsardzības un informācijas institūcijas). Daļa no elites, kas tieši pārvalda valsti, tiek saukta par valdošo.
  • Sociāli politiskās nodarbības. Atkarībā no klases, kurai šī persona pieder, viņa ienākumu lielums ir atkarīgs no viņa darba veida un dzīvesveida. Valdošā klase ir dominējošā. Viņš darbojas citās klasēs, izmantojot likumus, ekonomiku, plašsaziņas līdzekļus un citas valdības sviras.
  • Nācijas un etniskās grupas. Ir trīs cilvēku kopienu formas: cilts (primitīvā sistēma), tautība (verdzības laikmets) un nācija (kapitālisms). Šīs vēsturiskās kopienas sauc arī par etniskām grupām. Nācija nosaka indivīda piederību jebkurai etniskai kopienai. Attiecības starp tautām un etniskajām grupām vienā valstī ir politiska rakstura, jo tās ir saistītas ar varas institūciju.
  • Konfesionālas grupas. Ar koffessionalismu tiek saprasts domu un darbību attēls, kas atbilst noteiktas ticības prasībām un dogmām. Kā politikas subjekti, viņi ļoti ietekmē to.