Sabiedrības ekonomiskā sistēma

Izglītība:

Valsts ekonomiku pārstāv milzīgssarežģīta sistēma. Tas aptver dažādas darbības. Šo struktūru parasti var pastāvēt, ievērojot visu saišu savstarpējo atkarību un savstarpējo savienošanu.

Ekonomisko sistēmu koncepcija un veidi

Šaurā nozīmē struktūru pārstāv patērētāju un preču ražotāju savienojumu kopums. Šim iestatījumam ir noteikts pasūtījums.

Sabiedrības ekonomiskā sistēma paredziedzīvotāju saimniecisko darbību organizēšana un koordinēšana. Lai nodrošinātu struktūras darbību, tiek izmantoti speciāli instrumenti. No tiem svarīgākie ir naudas, īpašuma, valdības un darba organizāciju institūcijas. Neatviena daļa ir nodokļi sabiedrības ekonomiskajā sistēmā. Ir izveidota arī īpaša institūcija, kas regulē ieņēmumus.

Saskaņā ar iepriekš minēto, ekonomiskaissabiedrības sistēma plašā nozīmē ir izveidota vai izveidojusies vēsturiski esoša valsts īpašo principu un noteikumu kompleksā, kas noteikti ar likumu. Tiesību normas nosaka attiecību saturu un formu attiecīgajā sabiedriskajā dzīvē.

Sabiedrības ekonomiskā sistēma saskaņā ar darbības veikšanas metodi var būt preču vai iztikas ekonomika.

Ir sadalījums pēc īpašuma formas. Tādēļ sabiedrības ekonomiskā sistēma var būt privāta, valsts vai (tradicionālajās) sabiedrībā.

Kā kritērijs klasifikācijai arīun veidlapas, saskaņā ar kurām tiek veikta ekonomiskās dzīves saskaņošana. Tie ietver tirgu, centralizētu plānošanu un tradīcijas. Saskaņā ar to pastāv ekonomiskas sistēmas, piemēram, tradicionālā ekonomika, jaukta struktūra, vadības sistēma, tīrs kapitālisms.

Pēdējais jēdziens paredz koncentrācijumateriālie resursi privātajā īpašumā. Šīs ekonomikas sistēmas apstākļos cenas un tirgi ir mehānismi, ar kuriem tiek veikta koordinācija un darbības virziens.

Komandu struktūra ir īpaša metoderegulējums. Šai struktūrai raksturīga augsta līmeņa ekonomikas pārvaldības funkciju centralizācija. Šādos apstākļos tiek izmantotas direktīvu metodes. Galvenie resursu veidi ir koncentrēti valsts īpašumā.

Ar jauktu ekonomisko sistēmu komandas un tirgus struktūras pazīmes ir apvienotas.

Ar tradicionālo struktūru, liela nozīmetiek dota tradīcijām un tradīcijām. Šīs sistēmas apstākļos pilsonības ekonomisko lomu regulē iedzimtība un piederība kādai konkrētai klasei, kastam. Ņemot vērā faktu, ka dominē vēsturiski veidotās tradīcijas un muita, tehnisko jauninājumu ieviešana ir ārkārtīgi ierobežota. Tas ir saistīts ar iespējamību konfliktam starp "jauno" un "veco", kas savukārt var apdraudēt tradicionālās sistēmas stabilitāti.

Jāatzīmē, ka mūsdienu apstākļosValstis nevar attīstīties atsevišķi. Šajā ziņā jebkura vara vadība ir jautājums par valsts ekonomikas sistēmas pielāgošanu citu valstu sistēmām.

Neapšaubāmi, pārmaiņu ieviešana ekonomiskajā jomāstruktūra ir diezgan sarežģīts process, kas sastāv no vairākiem posmiem. Eksperti nosaka reformu, transformācijas un turpmākās attīstības stadiju. Tādējādi viss process parādās pakāpeniskas pārmaiņas sociālās un ekonomiskās attiecībās vecajā struktūrā, jaunas sistēmas veidošanā un attīstībā.