Runas stili krievu valodā

Izglītība:

Valodas stili ir vēsturiski fiksētirunas formas, kas raksturīgas dažāda veida saziņai. Katram stilam raksturīgs savs noteiktā jomā atbilstošs runas rīku komplekts, kam ir savi žanri, izmantošanas mērķis.

Kādi ir runas stili? Pievērsīsimies tuvāk to klasifikācijai.

Sarunvaloda. Tas ir stils, par kuru mēs ikdienā sazināmies ikdienas dzīvē. Viņam ir sava izteiksmīgā vārdnīca, liels emocionālas krāsas vārdu komplekts (piemēram, "zēns", "atdzist" uc). Runājot par sarunu, nepilnīgu teikumu izmantošana ir pieņemama, kuras nozīme skaidri izriet no konteksta, neoficiālās apelācijas. Stila žanri var būt saruna vai saruna (mutiskas formas), piezīmes, vēstules (rakstiska forma).

Mākslinieciskais stils. Tās mērķis ir ietekmēt lasītājus, veidot savas jūtas un domas, izmantojot dažādus attēlus. Šā stila žanri - proza, drāma, dzeja. Lai nodotu attēlus, rakstnieki izmanto visus runas stilus, visas krievu valodas bagātības.

Zinātniskā stila mērķis ir izskaidrot zinātniskodarbi, un viņa izmantošanas sfēra ir pētniecība un attīstība. Zinātniskās runas īpatnība ir terminu pārpilnība - vārdi, kuriem ir vienota, maksimāli precīza, izsmeļoša nozīme. Uz zinātnes žanriem var attiecināt ziņojumus, mācību grāmatas, tēzes, zinātniskos darbus.

Oficiālais biznesa stils ir paredzēts komunikācijaipilsoņi ar iestādēm vai institūcijām savā starpā. Šajā nolūkā tiek izmantoti protokoli, pakalpojumu vēstules, likumi, noteikumi, paziņojumi utt. Šajā stilā ir daudz zīmogu (stabilas izteiksmes), biznesa vārdnīcas, oficiālas atsauces.

Publicitātes stilam ir stingri noteikts mērķis. Latīņu valodā vārds nozīmē "valsts", "sabiedrība". Tas nepieciešams:

 • ideju izplatīšana;
 • ietekme uz sabiedrības viedokli;
 • kritiskās informācijas nodošana ar vienlaicīgu ietekmi uz cilvēkiem;
 • ideju, viedokļu ieteikšana;
 • motivācija noteiktām darbībām;
 • uzbudinājums

Šī stila izmantošanas sfēra irkultūras, sociālās, ekonomiskās, politiskās attiecības. To lieto plašsaziņas līdzekļos, oratoriskajās runās, agitācijas un politiskajās sfērās. Žurnālistikas stila izpausmes ir

 • loģisks stāstījums;
 • runas resursu attēlojums;
 • izrādes emocionalitāte;
 • stāstījuma vērtējums;
 • aicinājums runāt.

Tas ir tikai dabiski, ka emocionāla krāsošanastils atbilst ne mazāk emocionāliem valodas līdzekļiem. Šeit, politiskā un sociālā vārdu krājumā, tiek plaši izmantotas dažādas sintaktiskās konstrukcijas. Jūs varat izmantot zvanus, saukļus, stimulus.

Žurnālistikas žanri:

 • intervijas;
 • esejas;
 • pārskati;
 • raksti;
 • feuletioni;
 • runas (oratorijas, tiesu);
 • runas.

Zināmajā ziņā žurnālistikas un zinātnes runas stili ir cieši saistīti. Abām ir jāatspoguļo tikai pārbaudīti fakti, jābūt ticamiem, stingri pamatotiem, specifiskiem.

Daži raksti vai publikas šķietamipat uzbūvēta līdzībā zinātniska teksta. Darbā, seko argumentiem, faktiem un piemēriem. Tad tiek izdarīts secinājums. Taču, atšķirībā no zinātnes, žurnālistikas stils ir raksturīgs augsts emocijas, intensitāti, un nereti personisko attieksmi pret to, kas notiek.

Diemžēl mūsdienu žurnālisti ne vienmēr irizpildīt prasības, kas ir obligātas publicistiem. Bieži vien viņu raksti balstās uz nepārbaudītiem datiem un sensacionālu materiālu radīšanai, kuru daļa publicistu izmanto apzināti nepatiesu informāciju.

Izveido savu runu, vēršoties pie kāda, izveidojotmāksliniecisko vai zinātnisko tekstu, jums jāatceras: runas daĜas nav izgudrots nejauši. Spēja nodot savas domas precīzi un pareizi raksturo personu kā izglītotu, kultivētu personību.