Politiskās varas funkcijas

Izglītība:

Politiskais spēks parādās un attīstāssakarā ar nepieciešamību regulēt attiecības sabiedrībā. Tas piespiedu kārtā likvidē konfliktus un pretrunas, kas rodas sabiedrībā saistībā ar interešu atšķirībām. Cīņa par viņiem izskaidro nepieciešamību pēc šāda veida ietekmes, lai pārvarētu pretošanās spēku.

Šīs funkcijas ir politiskās varas funkcijasun ar to saistītās īpašības, ar kurām tas darbojas sabiedrībā un to mainīs. Lielākoties tie tiek realizēti kundzības procesā. Kā likums, ir četras politiskās varas galvenās funkcijas:

1. Vadība. Ar viņa palīdzību varas vara realizē savu stratēģiju praksē. Tiek pieņemts, ka vadībai vajadzētu pieņemt konkrētus un laika ziņā piemērotus lēmumus. Šeit atspoguļojas varas spēku intereses.

2. Uzraudzības funkcija. Lai to īstenotu, tiek izveidotas tādas struktūras kā prokuratūra, kontroles palāta un struktūras, kas veic revīzijas.

3. Organizatoriskā funkcija. Tas veido politiskās attiecības starp indivīdiem, partijām un klasēm, no vienas puses, un valsti, no otras puses.

4. Izglītības funkcija. Tas nodrošina vadību, un iedzīvotāji aicina ievērot likumu.

Protams, politiskās varas funkcijas neaprobežojas tikai ar šīm četrām. Tā kā sabiedrības dzīvē ir ļoti daudz, tos var papildināt vēl vairāk.

1. Sabiedrības integritātes saglabāšana.

2. Sabiedrības politiskās sistēmas veidošanās.

3. Kontrolēt dažādas sabiedrības struktūras viņu interesēs, ietekmēt viņus.

4. Valsts un sabiedrības lietu pārvaldīšana, izmantojot dažādas metodes.

5. Valsts aparāta darbības vadīšana, iestādes ar savu līdzekļu palīdzību.

6. Sociālo grupu interešu un pieprasījumu īstenošana, īstenojot varas funkcijas.

7. Attiecību stabilizācija sabiedrībā.

8. Atbalstīt un nostiprināt jau esošo varas sistēmu. Tas tiek darīts ne tikai viņu interešu aizsardzībai, bet arī sabiedrības attīstībai kopumā.

9. Saglabāt proporcijas starp patēriņu un ražošanu tā, lai tie palīdzētu viens otram progresu, nevis stāvēt.

Tajā pašā laikā, pašreizējā posmā irdažas politiskās varas iezīmes. Visām demokrātiskām un ekonomiski attīstītām valstīm jau ir kļuvis skaidrs, ka pilsoņu interešu neievērošana izraisa tikai nespēju apmierināt viņu grupu intereses. Šajā gadījumā sabiedrība ir destabilizējusies, tiek pārkāpta sociālā kārtība, pastāv risks zaudēt līderpozīcijas. Tieši šī iemesla dēļ Rietumu politiķu varas interpretācija nedaudz atšķiras. Tos saprot kā spēju izteikt visas sabiedrības intereses, izmantojot kādas konkrētas klases intereses. Šāda viedokļa piemērošana palīdzēs atrast papildu resursus.

Papildus iepriekš minētajiem, sabiedrībā nozīmīgās politiskās varas funkcijas, kā arī šādas:

- vienprātības panākšana sabiedrībā;

- konfliktu identificēšana, to ierobežošana un risināšana;

- Sabiedrības lietu pārvaldība;

- kārtības uzturēšana sabiedrībā;

- piespiešana sasniegt pilsoņiem nozīmīgus mērķus un uzturēt kārtību sabiedrībā.

Sistēmas formā politiskās varas funkcijas ir šādas:

- Jūsu stratēģijas un taktiku noteikšana;

- izturēšanās apkarošana, kas atšķiras no pieņemtajām normām;

- situācijas analīze sabiedrībā un politikas pasaulē;

- dažādu resursu iznīcināšana.

Pamatojoties uz politiskās darbības funkcijāmvar teikt, ka tas ir nepieciešams, lai organizētu sabiedrību, lai saglabātu tās integritāti un pārvaldītu attiecības starp pilsoņiem un valsti.