Krievu valodas izklaidējošā stilistika

Izglītība:

Tāpat kā jebkura cita valoda pasaulē, krievu valoda ir savastils un attīstās saskaņā ar dažiem likumiem un noteikumiem, kas ir attīstījušies gadsimtiem ilgi. Katra dzīvā valoda laika gaitā mainās, tiek veidoti jauni stili un novecojuši, parādās jauni vārdi un aizmirst vecie, mainās semantiskā krāsa.

Krievu valodas stilistika

Valodas stils nozīmē komplektuvairāki funkcionālie stili un ir valodu iezīmju komplekss, tostarp vārdu krājums, gramatika, fonētika, kas rāda noteiktu krāsu. Funkcionālo stilu un valodas līdzekļu izmantošanas iezīmju pētījums tajās ir saistīts ar stilistiku.

No Krievijas valodas stilistika ir atkarīga noleksisko formu apjoms, izteiksmes saturs un emocionālā krāsa, pašreizējā situācija un komunikācijas mērķi. Attēlveidīgi runājot, stilistika padara valodas struktūras griezumu: skaņa - vārds - tā forma - vārdu kombinācija - teikums.

Uzsvērta krievu valodas stilistikasaturu, atkarībā no tā, kurš stils ir izveidots. Ap kāda veida darbību rodas komunikācijas sfēra, kas nosaka tā specifiku un stila saturu.

No stilistikas izriet pamatlikumi un runas kultūras noteikumi.

Tādas valodas zinātnes kā krievu valodas stils un runas kultūra ir cieši saistītas.

Krievu valodas stilistika un runas kultūra

Pirmkārt, abās zinātnēs mācāsvalodas līdzekļu funkcionēšana, novērtē viņu kvalitatīvo lietojumu runā. Runas kultūra, balstoties uz funkcionālās stilistikas likumiem, nosaka literārās valodas normas. No tā izriet, ka runas kultūra nozīmē valodas stilu beznosacījumu apguvi un to izmantošanas noteikumus, spēju rakstīt stāstu pareizi un loģiski.

vārda stilistiskā krāsošana
kā tiek pētīta stilistika un runas kultūravalodas funkcionēšana, stilistiskie sinonīmi tiem iegūst lielu nozīmi. Tie, kas realizē abām zinātnēm svarīgu "izvēles principu" un nodrošina praktiski neierobežotas ideju izpausmes nepieciešamo stilistisko tonalitāti.

Mūsdienu stils krievu valodā savāpamatojoties uz neitrāliem un bieži lietotiem vārdiem (valodas vienībām). Viņi veido fona lomu un sistemātiski sāk visas valodas stilus. Atkarībā no konteksta, kurā tiek izmantota viena vai otra valodas vienība, vārda stilistiskā krāsa var krasi mainīties. Peting vārdi var iegūt ironisku nokrāsu (gudrs zēns), aizskaroši vārdi, gluži pretēji, kļūst glāsti (mīļais ķeksis). Pareizi un novecojuši vārdi var izklausīties ar ironiju un sarkasmu, un neitrāli tā tiešā nozīmē figurālā nozīmē var izpausties.

Krievu valodas stilistika ir tāda, ka praktiskikatrs vārds var darboties kā stilistiskais līdzeklis. Šī apbrīnojamā valodu vienību spēja ievērojami bagātina literāro krievu valodas iespējas, dod vietu fantāzijai un vārda brīvībai.