Grieķu dievu saraksts: 4 labākie spēcīgākie titāni

Izglītība:

Senie grieķu dievi bija ļoti atšķirīgi nodievišķās esences no citām laikmeta reliģijām. Tie tika iedalīti 3 paaudzēs. Mēs šeit neuzrādīsim visus grieķu dievu vārdus, kuru saraksts atrodams mitoloģijas grāmatās. Ļaujim mums apmesties tikai uz visspēcīgākajiem un krāsainiem titāniem. Saskaņā ar leģendām, kopš laika sākuma spēks bija augstākā dievu - haosu rokās. Pasaulē nebija nekādas kārtības, un tad Gaija - Zemes uzņēmīgā dieviete - noslēdza laulību ar Uranu. No viņu savienības parādījās pirmā paaudze no titāna.

1. Kronos (Chronos)

Viņš vada grieķu dievu sarakstu. Viņš ir sestais un pēdējais Gajas dēls. Māte viņam nepatīk dvēsele, taču Kronos pārliecība un ambīcijas nebija ierobežotas. Redzot, ka Gaia nepārtraukti dzemdina bērnus, viņš ir kastrējis Uranu un atbrīvojis viņu no debesīm. Pravietis teica Zemes dievietei, ka viens no Kronos dēliem viņu sagrauj. Kad viņš nolēma apprecēties ar mežonīgo Reju, viņa māte viņam teica par pravietojumu. Nevēloties zaudēt spēku, viņš norij visus savus bērnus. Rea devās uz triku. Viņa slepeni dzemdēja nelielu Zeusu un deva to meža namfiem izglītībai. Kad Zevs sasniedzis pilngadību, viņš pārņēma Kronos, liekot viņam atbrīvoties no visiem norītajiem bērniem.

Grieķu dievu saraksts

2. Zeus

Šis otrās paaudzes titāns turpina sarakstuGrieķu dievi. Tāpat kā Kronos, viņš bija nolēmis mirt pēc sava dēla rokām, kurš, saskaņā ar pravietojumu, bija vadīt Titānus un slaucīt Olympus valdnieku. Vienīgais, kas varētu palīdzēt Zevam saglabāt varu, ir Prometējs, kurš spēj redzēt nākotni. Bet Titāāns ienīda Zevu par sliktu izturēšanos pret cilvēkiem un negribēja viņam palīdzēt. Nevaru redzēt cilvēku dzīvību aukstumā, Prometēms nozaga mūžīgo liesmu no Olympus un atnesa to uz Zemes. Par šo Zevu izvilka titanu un viņam teica mūžīgās mokas. Prometēmu var atbrīvot tikai, noslēdzot līgumu ar pērkona negaiss un stāstot viņam par varas saglabāšanas noslēpumu. Tātad Zevs izbēga laulību ar sievieti, kas, saskaņā ar pravietojumu, bija dzemdēt titānu līderi. Neviens cits neuzdrošinājās iejaukties Thunderer tronī, pat citos grieķu dievos, kuru saraksts iekļauts mitoloģijas grāmatās. Jēkabu paņēma Zevs uz visiem laikiem.

Grieķu dievu saraksta nosaukumi

3. Poseidons

Grieķu dievu sarakstā iekļauts tikai kā ēnaviņa brālis pērkona negaiss. Viņš neatšķīrās nežēlā un vienmēr pelnījis sodus. Tas bija nekonflikta un mēģināja izvairīties no strīdiem un strīdiem. Periodiski Poseidons nosūta vētras, bet jūrnieki vēlējās lūgt viņu, nevis Zevu. Pirms reisa neviens karotājs neatstāja ostas bez lūgšanas templī. Gan Poseidon altārus smēķēja vairākas dienas pēc kārtas. Šā dievu bezgalīgās spēka simbols ūdens tilpnēm bija tridents.

Grieķu Gods saraksts

4. Hades

Otrais Zēva brālis aizver mūsu grieķu sarakstudievi. Daži pat baidījās viņam vairāk nekā pats pērkona negaiss. Jā, un pats Zevs baidījās, redzēdams tikai brāļa kaujas rati, ar savām acīm ievilka zirgus ar dēmonu. Kad Thunderer sadalīja varu, viņš lielā mērā apvainoja Hades, dodot viņam mirušo valstību. Tādēļ viņš pastāvīgi sabojāja Zeusa dzīvību, lai gan viņš neplānoja iejaukties Olympus troņa priekšā. Hadess ir visjutīgākais un atriebīgākais no visiem titāniem.