Metodiskais darbs skolā

Izglītība:

Metodiskais darbs skolā ir pedagoģisksapmainīties ar labāko praksi un sistēmu pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot mācīšanas prasmes un uz attīstību radošo personālu kopumā. Kopā tas palīdz sasniegt augstu izglītības un apmācības studentiem.

Izglītības un izglītības aktivitātessastāv no dažiem virzieniem un atspoguļo intraschool aktivitātes klasē un izglītības darbu skolu dienas otrajā pusē, ko parasti veic administrācija un skolotāji. Studiju radošo iespēju potenciāla pareiza izmantošana, kas tiek veikta ārpus skolas, tiek uzskatīta par ne mazāk svarīgu kā nodarbības tieši skolas stundās.

Skolas metodisko apvienību galvenais mērķis ir palīdzēt skolotājiem uzlabot mācību sistēmu un sekmēt izglītības procesa attīstību.

Metodiskā darba formas skolā:

  • individuāli (konsultācijas, pašizglītība, prakse);
  • kolektīvs (kopīga radīšana, inovatīvā darbība, mūsdienu tehnoloģiju attīstība, pieredzes un zināšanu apmaiņa).

Ja metodiskais darbs skolā ir labstas atspoguļojas pedagoģisko prasmju palielināšanā, kas savukārt padara skolu darbu par vienu veselumu. Tāpēc mūsdienu izglītības aktivitātēs pastāvīgi jāizmanto jaunas tehnoloģijas, formas, mācīšanas un audzināšanas metodes.

Skolas metodiskā darba analīze sniedz turpmāk minētos jautājumus tālākai izpētei:

  • studentu zināšanu diagnostika un kvalitāte;
  • skolotāju darbs pašattīstībai;
  • mācību metodiskā atbalsta izvēle;
  • izglītības aktivitāšu attīstība.

Izglītības un izglītības plānos jābūtMetodiskā darba formas skolā noteikti atspoguļojas. Tie precizē mērķus, lai uzlabotu zināšanu kvalitāti un apmācību, mācītu un uzlabotu izglītības procesu. Tas viss ir vērsts uz studenta personības attīstību.

Metodiskais darbs skolā ietver skolotāju iepazīstināšanu ar jauninājumiem pedagoģiskajā darbībā, normatīvo dokumentu un speciālās izglītības literatūru.

AM sastāv no vismaz trīs skolotājiemkonkrēts priekšmets vai viens izglītības cikls: humānā, matemātiskā, ģeogrāfiskā uc Personāla direktors personīgi izveido MO, un izglītības darbu vietnieks uzrauga viņa darbu. Arī direktors personīgi ieceļ asociācijas vadītāju, kurš organizē skolotāju darbu atbilstoši plānotajai plānošanai. Mācību gadā jābūt vismaz 4 sanāksmēm un 1 semināram.

Plānošanas darbībām vajadzētu sākt, veidojotAizsardzības ministrijas darba ziņojums, pēc tam skolas metodoloģiskā darba analīze pēdējā gada laikā. Galvenie uzdevumi ir paredzēti mācību un mācību sistēmas uzlabošanai, izglītības procesa uzlabošanai, kura galvenais virziens ir bērna personisko īpašību attīstība. Formulētajā plānā jāatspoguļo visas skolas vajadzības un uzdevumi, tā ir programma izvirzīto mērķu sasniegšanai, kas skaidri norāda skolotāja darbības.

Metodiskais darbs skolā nodrošinaĪpaša tēma nedēļas un turpinot darbu pie sevis pilnveidošanas skolotāju, uzlabot savas profesionālās prasmes (īpaši jauniešiem) un uz sagatavošanas kvalitāti un turot nodarbību, tad par modernu zinātnisko tehnoloģiju izmantošana un ieviešana jaunu metožu izglītības un apmācības.

Darba plānā ir uzsvērtas skolas izglītības galvenās prioritātes, piemēram, mācīšanas un mācīšanas kvalitāte, kā arī izglītības procesa uzlabošana.