Stundas struktūra

Izglītība:

Nodarbība ir galvenā izglītības organizācijas forma. Ir vairāki mācību veidi, kas atšķiras pēc to mērķiem un, attiecīgi, pēc to struktūras.

Nodarbības struktūra ir iespēja mijiedarbībai starp atsevišķiem stundas elementiem, kas rodas apmācības laikā un nodrošina mērķtiecīgu efektivitāti.

Ir šādi mācību veidi:

1) stundas, kurās studenti apgūst jaunas zināšanas, uzkrāj faktu materiālus;

2) stundas, kurās notiek prasmju un spēju veidošanās un pilnveidošana;

3) pētītā materiāla sistematizācijas un vispārināšanas stundas;

4) stundas, kurās studenti atkārtojas un pastiprina iegūtās zināšanas;

5) kontrole un testēšana;

6) kopā.

Nodarbības struktūra ir atkarīga no stundas nolūka.plānotā materiāla saturs, plānotie mācību līdzekĜi, metodes un metodes, no studentu sagatavošanas un no paša skolotāja radošā potenciāla.

Nodarbības standarta struktūra ir šāda:

1. Organizatoriskais moments.

2. Pārbaudi mājasdarbu.

3. Skolēnu aptaujas par nokārtoto materiālu.

4. Jaunā materiāla paziņojums.

5. Saņemtās informācijas nostiprināšana.

6. Ierakstiet mājasdarbu.

7. Apkopojot nodarbību.

Nodarbību veidi un struktūra tiek plānota personīgiskolotāji, kuri tos veiks. Skolotājs ir neatkarīga radošā un intelektuālā persona. Viena no galvenajām prasībām, kurām tai jāatbilst, ir studentu mīlestība un cieņa, pārliecība par katra no viņas unikalitāti. Un, protams, katram skolotājam jāzina priekšmets, kuru viņš māca, interesē un mīlēs viņu, mēģiniet vairāk uzzināt par viņu.

Visiem nodarbību veidiem un to struktūrai vajadzētu būtnodrošina organizatorisku brīdi, kas raksturo gan bērnu ārējo, gan iekšējo gatavību mācīties: pārbaudīt mājasdarbu, prasmes un zināšanas par studentiem, lai sagatavotos jaunās tēmas izskatīšanai. Jābūt iespējai pareizi noteikt bērna priekšmeta mērķi, organizēt to tādā veidā, lai studentiem būtu pietiekami daudz laika ne tikai uztvert, bet arī uztvert saņemto informāciju, lai veiktu primāro jauno zināšanu izpratnes pārbaudi.

Piemēram, jauna materiāla izpētes stundai ir šāda struktūra:

1. Organizatoriskais moments.

2. Veikt pirmo iepazīšanos ar jauno materiālu, ņemot vērā šā procesa likumus un studentu garīgās darbības līmeni.

2. Skaidri instalējiet to, kas tieši ir jāatceras.

3. Motivācija nepieciešamībai ilgu laiku saglabāt atmiņā atmiņu un saglabāt to vēl vairāk.

4. Atjaunināšanas metodes, kas atvieglo atmiņu (semantikas grupēšana, palīgmateriālu pielietošana).

5. Zināšanu sākotnējā konsolidācija, izmantojot tiešu atkārtojumu un daļējus secinājumus skolotāja vadībā.

6. Primārās glabāšanas kvalitātes kontrole.

7 Regulāri sistemātiskas atkārtošanās gan īsos, gan garos laika intervālos ar atšķirīgām prasībām to atveidošanai, ieskaitot diferencētu uzdevumu risināšanu.

8. Nepārtraukta iegūto prasmju un zināšanu izmantošana jaunu iegūšanai, kā arī to iekšējā atkārtošana.

9. Kā var biežāk izmantot atsauces materiālu glabāšanai, kontrolējot un uzglabāšanu regulāro novērtējumu rezultātus.

10. Ierakstiet mājas darbus.

11. Apkopojot nodarbību.

Nodarbības struktūra, tā pareizā uzbūve irviens no galvenajiem līdzekļiem, no kuriem atkarīgs zināšanu apjoms un kvalitāte, ar kuru bērns pamet izglītības iestādi. Visi tā elementi darbojas kā praktiskie uzdevumi, kas skolotājam pieprasa, lai tas zināmā mērā tos atrisinātu stundas sagatavošanā un vadīšanā.