Deviantā uzvedība ir novirze no tiesiskajām un morālajām uzvedības normām

Pašpilnība

Persona, kas atšķiras no sabiedrības, kas uzņemas atbildībudarbības, kas ir pretrunā ar morālajām vai tiesiskajām normām, tiek definētas kā deviantās uzvedības īpašnieks. Tas atšķiras no citiem, kad netiek pieņemtas sociālās normas, agresija, spēja veikt nepamatotas darbības, kas ir pretrunā ar cilvēka prātu. Deviāra uzvedība ir nespēja kontrolēt savas darbības, kontrolēt garīgo stāvokli. Jo īpaši šīs pazīmes izpaužas alkohola vai narkotiku ietekmē. Šādi cilvēki nekavējoties atšķiras no sabiedrības ar nepaklausību un brīvo domāšanu. Neapmierinātība ir viena no šīs personas galvenajām iezīmēm.

Deviantīgās uzvedības jēdziens
Deviantā uzvedība to apliecina, cilvēks to nedaraiekļaujas jebkurā sistēmā un pat nav spējīgs pielāgoties apkārtējai sabiedrībai. Viņa uzvedība var būt pat bīstama. Deviantīgās uzvedības jēdziens ir atšifrēts šaurā un plašā nozīmē. Šaurā - tie ir cilvēki, kuri atšķiras no vispārpieņemtajām uzvedības normām, bet nerada draudus sabiedrībai. Un plaši - personas uzvedība apdraud citus un ietver kriminālatbildību. Šādi cilvēki dara noziedzīgu nodarījumu, un psiholoģijā šādu personu uzvedību parasti sauc par likumpārkāpumu.

Deviantās uzvedības formas:

- Alkoholisms;

- narkomānija;

- pašnāvība;

- noziedzība;

- homoseksualitāte;

- prostitūcija;

- garīgie traucējumi.

Deviantās uzvedības diagnostika
Starp tiem izteikti negatīvas formasir: narkomānija, noziedzība, alkoholisms, pašnāvība. F. Pataki definē iezīmes, kas raksturīgas cilvēkiem, kuriem ir deviantā uzvedība. Tie ir šādi:

- agresija;

- konflikti ģimenē un sabiedrībā;

- nevēlēšanās mācīties;

- zema izlūkošanas pakāpe;

asociatīvs uzvedības veids.

Deviantās uzvedības diagnostika un novēršana

Balstoties uz sociologu statistikas datiem,mēs varam teikt, ka 30% sabiedrības ir dažādas deviantās uzvedības formas. Un šie 30% savukārt tiek sadalīti tajos, kas rada draudus cilvēcei, un tiem, kas vienkārši izceļas ar neparastu uzvedību. Bet tiem nav draudu, gluži pretēji, viņu uzvedību apbrīno visi, uzskatot, ka šie cilvēki, pateicoties viņu ekscentriskumam, spēs sasniegt lielus dzīves augstumus.

Deviantā uzvedība ir
Mēs pilnībā aizmirsām par atlikušajiem 70%, kas navatšķiras ar neko īpašu. Viņus sauc par vidējiem iedzīvotājiem, un dažus filozofus sauc par pelēkām masām. Deviantās uzvedības cēloņi ir jāmeklē, pirmkārt, bērnībā, kā arī jāpievērš uzmanība pacienta stāvoklim ģimenē. Novēršana, kas veikta laikā, palīdzēs aizsargāt cilvēkus no šīm novirzēm no uzvedības normām. Deviantīgās uzvedības diagnoze netiek veikta, neņemot vērā cilvēka bioloģiskos datus. Caesars Lombroso apgalvo, ka šādu noviržu cēloņus vajadzētu meklēt indivīda fiziskās īpatnības. Vēlāk šī teorija tika noraidīta, un psihologi atklāja, ka acīmredzama deviantā uzvedība ir ģenētiskās noslieces sekas. Tas nozīmē, ka šāda iezīme ir iedzimta, bet bioloģiskās teorijas maiņa nebija pilnīgi iespējama. Dažas bioloģiskas novirzes novirzes deviantās uzvedības attīstībai.