Psiholoģijas principi kā biznesa spēļu izveides un izmantošanas pamats uzņēmējdarbības izglītībā

Pašpilnība

Apmācīt vadītājus un vēl biežāk - parviņu prasmju pilnveidošanā tagad aktīvi tiek izmantotas dažādas apmācības sistēmas un datoru programmatūras rīki. Pirmkārt, šīs ir biznesa spēles, kas izmanto psiholoģijas principus un imitē konkrētas sabiedrības vadītāja darbības, kur studenti iegūst prasmes pašpārvaldīt iegūtās teorētiskās zināšanas konkrētu vadības lēmumu pieņemšanas jomā. Protams, biznesa spēles kvalitāte ir tieši atkarīga no tā, kā tiek realizēti psiholoģijas kā zinātnes principi, kā adekvāti un patiesi šis modelis atveido ekonomisko situāciju. Simulācijas modelēšana un psiholoģijas pamatprincipi ir teorētiskais pamats šādu biznesa spēļu spēļu izstrādei un pielietošanai.

Sagatavot un pamatot vadībupadarot tur ir pietiekami daudz ekonomisko un matemātisko modeļu, izmantojot principus psiholoģijas, tomēr, ka tie sasniedz visas praktiskās intereses nevar būt problēma. Bieži modeļi ir pārāk sarežģīti, un nav metodes, lai atrastu risinājumus pat diezgan uzlabotas uzdevumu atrisināt ar datora palīdzību, piemēram, krājumu pārvaldība, lai atrastu skaitliskās risinājumu nedrīkst aprobežoties tikai ar nelielu aspektu, bet arī ieviest ievērojamu vienkāršošanu. Tāpēc, praksē tiek plaši izmantotas simulācijas metodes, izmantojot par teorētisko pamatu pamatprincipus psiholoģijas, kad pirmo reizi izstrādājis eksperimentālu modeli kontrolētā sistēmā, un tikai tad veikt salīdzinošu novērtējumu par sistēmas darbības scenārijus "play" tipiskās un netipiskos apstākļos uz modeli.

Neskaidrības faktori starp sistēmas daļāmir pārstāvētas formulu veidā vai loģiski-matemātiskas attiecības. Sistēmas modelēšana ir tieši šis posms biznesa spēles īstenošanā un kādi psiholoģijas principi ir vadošā loma. Tas sākas ar situācijas sākuma noteikšanu, kas pieņemto lēmumu rezultātā, kā arī nekontrolētu notikumu ietekmē nonāk citās valstīs.

Simulācijas eksperiments ir saistīts ar lieluaprēķinu skaits, tāpēc ir nepieciešams, lai ieviestu mūsdienu datorus un bieži datortīklus. Galvenais ir tas, ka šis modelis ļauj pārbaudīt pētāmā procesa būtību, tās uzvedības tendences. Parasti tai ir viens no šādiem mērķiem: esošās ražošanas sistēmas izpēte; hipotētiskā modeļa analīze; izstrādājot perfektu sistēmu. Praktikantam vissvarīgākais ir saprātīgi un adekvāti interpretēt modelēšanas rezultātus, un šīs prasmes tiek sasniegtas tieši tādā veidā, kā profesionāli psiholoģiskie un pedagoģiskie kritēriji tiek ņemti vērā spēles attīstībā.

Kā pieredze, izmantojot apmācībassistēmas maksimāli efektīvu izmantošanu biznesa spēlēm ar vairākiem spēlētājiem komandā, no kuriem katrs pārstāv "firma", un pieņem lēmumus par cenām, ražošanas apjomi, organizēšana reklāmas un citu programmatūras un datoru rīki kalpo divas funkcijas. saglabā visu darbību dalībniekiem spēli un tajā pašā laikā novērtēt ekonomisko ietekmi vadības lēmumus spēli konkurējošiem uzņēmumiem.

Uzdevumi, kas ietverti biznesa spēlēs un kas prasaviņu risinājumiem jābūt atbilstošiem, praktiski nozīmīgiem, diezgan sarežģītiem, bet pieejamiem risinājumiem; ir jāmeklē, mudina skolēnus ne tikai sistemātiski izmantot pieejamās zināšanas, bet arī meklēt jaunus oriģinālus risinājumus. Uzņēmējdarbības spēlēm vajadzētu nodrošināt vairākkārtēju mainīgo situāciju izpildi, piemēram, uzņēmumu vadības procesu modelēšana. Pieredze rāda, ka mācību procesā biznesa spēlēm nevajadzētu būt laikietilpīgiem, lai ievadītu informāciju, bet tās prezentācijas formām jābūt tuvu reālām.