Sociālā valsts: funkcijas un principi

Likums

Sociālā valsts, kuras funkcijaskura mērķis galvenokārt ir nodrošināt visplašāko iedzīvotāju grupu intereses, vairāku gadsimtu laikā ir bijis sapnis par daudzām tautām. Un, protams, valsts pārvaldes solījums.

sociālās valsts funkcijas

Sociālā valsts: jēdziens un funkcijas

Tomēr nevajadzētu sajaukt sociālosociālists. Lai gan līdzības semantiku vārdiem un sakņojas dabā šo jēdzienu, bet tie nav gluži identiski. Ja augstākais mērķis sociālisma ir likvidēšanu kapitālistisko attiecību valstī (kā pamata avotu darbībā) un veidošanos vienas klases, jebkura, pat skolu līmenis eseju "No labklājības valsts funkcijas", norādot, ka šādas valdības cenšas taisnīgu pārdali par materiālo dabu preču starp valsts pilsoņiem labad sasniegt pienācīgu dzīves līmeni uz katru no tiem. Ļaujiet mums pārbaudīt sīkāk, ko labklājības valsts.

sociālās valsts jēdziens un funkcijas
Tā funkcijas un principi to uzņemasvajadzētu nodrošināt pienācīgu vispārējo dzīves līmeni visās sociālajās grupās. Valsts valdības personība ir atbildīga par reālās iztikas minimuma nodrošināšanas procesiem, kas nodrošinātu patiesi pienācīgu dzīvi. Līdzīgi mērķi tiek sasniegti, pateicoties taisnīgai un kompetentai sociālās bagātības pārdalei starp cilvēkiem, piemēram, augsti nodokļi bagātiem pilsoņiem, kuri valstī nodrošina iztikas minimumu.

Sociālā valsts, kuras funkcijas irkā arī nodrošināt sociālo liftu bezmaksas darbību, būtu jāievēro sociālās vienlīdzības princips. To nevajadzētu uzskatīt par vispārēju izlīdzināšanu, kas ir vienlīdzīga visiem sākuma iespēju nosacījumiem. Tas nozīmē, ka visām iedzīvotāju kategorijām jānodrošina vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpes iestādēm, plānotais darbs, izglītība utt. Visam tam jābūt pieejamam katram valsts iedzīvotājam neatkarīgi no tā materiālās drošības, izcelsmes, rases vai reliģijas utt.

Šo valstu valdības integrē efektīvusociālās programmas sistēmā, lai palīdzētu tiem pilsoņiem, kuri patstāvīgi nevar paši sevi nodrošināt. Tās ir sociālās apdrošināšanas programmas: pabalstu sistēma, iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem nodrošināšana, medicīniskā apdrošināšana utt.

sociālās funkcijas kopsavilkums
Sociāli vērsta valdības galvenais mērķis ir nabadzības izskaušana valstī. Veiksmīgajās valstīs tās līmenis nepārsniedz 10%.

Interesanti, ka šodien gandrīz visivaldība pasaulē pasludina sevi par sociālo. Tādējādi saskaņā ar Konstitūcijas 7. pantu Krievijas Federācija ir sociāla valsts. Vienlaikus deklaratīvas funkcijas ne vienmēr atbilst praksei. Tas ir jāatceras. Un ne tik daudzas pasaules valstis, kurās viņi patiešām var lepoties ar nozīmīgām efektīvām programmām šajā jomā. Veiksmes piemērs var kalpot mūsdienu Zviedrijai, Norvēģijai, Somijai, Beļģijai, Nīderlandei un vairākām citām valstīm.