Kā pareizi iesniegt prasību par parādu atgūšanu tiesā?

Likums

prasības pieteikums

Gadījumā, ja parādnieks negrasās atgrieztiesKredīts var saņemt naudas līdzekļus tiesu iestādēm. Ja parāds veidojas tādu attiecību rezultātā, kas ir nedalāmi saistīts ar uzņēmējdarbību, tad šādus gadījumus izskatīs šķīrējtiesā. Jāņem vērā, ka šajā gadījumā attīstīto prasījumu par parādu piedziņu iesniedz tiesā parādnieka atrašanās vietā.

Protams, ir izņēmumipiesaistīt faktu, kad parādnieka dzīvesvieta vienkārši nav zināma. Šajā gadījumā prasība tiek iesniegta jebkurā īpašuma atrašanās vietā. Ņemiet vērā, ka prasību par parādu piedziņu var iesniegt līguma izpildes vietā starp pusēm.

Pirms prasības pieteikuma iesniegšanas jums vajadzētuveikt dažus pasākumus, lai iekasētu parādu. Piemēram, pirms vērsties tiesā, parādniekam jānosūta rakstisks pieprasījums, lai iekasētu zaudējumu atlīdzību. Ja šī procedūra netiek veikta, tiesai ir tiesības nepieņemt iesniegto prasību par atlīdzību. Pieteikums jāizstrādā tā, lai saņēmējs skaidri saprastu to, kas ir apdraudēts. Tajā būtu jānorāda, kādi pienākumi parādniekam ir jāpilda, kuri dokumenti apliecina parādu, paskaidro parāda rašanās saistības. Turklāt ir jāraksta visa parāda summa, kā arī citi apstākļi, kas palīdzēs izskatīt lietu pirmstiesas kārtībā.

Kā uzrakstīt prasību par parādu piedziņu?

bloķēšana
Uzreiz pievēršam uzmanību tam, ka visiobligātie nosacījumi likumdevējiem, kas noteikti Krievijas Federācijas agrārās un rūpnieciskā kompleksa 125.pantā. Ja personai ir neliela pieredze prasības pieteikuma sagatavošanā, ir jāievēro obligātie izpildes nosacījumi. Pieteikuma sākumā vai drīzāk tā vāciņā norāda tiesas vārdu, kā arī tā adresi. Tad seko informācija par prasītāju, viņa dati un informācija par atbildētāju ir norādīta.

Gadījumā, ja juridiskāpersona, ir jāpievērš uzmanība pareizai norādei par organizācijas juridisko adresi. Ja respondentiem ir vairāk nekā viens, jānorāda visu adreses. Jūs varat norādīt arī trešo personu koordinātas - protams, ja to klātbūtne ir nepieciešama. Parāds par parādu piedziņu jāraksta vairākos eksemplāros, lai visām personām, kas piedalās šajā lietā, būtu pietiekami. Savā prasības pieteikuma tekstā pakāpeniski jāizklāsta visi apstākļi, kas apstiprina prasītāja pozīciju. Nav īpašu prasību, kas regulētu teksta satura rakstīšanu, bet vēl ir strukturēta informācija. Šajā gadījumā tiesnesim nebūs papildu jautājumu.

parādu piedziņa saskaņā ar aizdevuma līgumu
Ja, piemēram, prasība par piedziņuparāds saskaņā ar aizdevuma līgumu netiks pienācīgi sastādīts, tiesas sekretārs ir tiesīgs to atdot prasītājam, lai labotu noteiktas neprecizitātes un trūkumus. Tieši šo iemeslu dēļ jums jāizmanto padomi kompetentiem un pieredzējušiem advokātiem, kuri var palīdzēt sagatavot pareizo dokumentu.