Konstitucionālās tiesību normas

Likums

Konstitucionālās tiesību normas un institūcijasveido Krievijas tiesību nozares vadošās daļas struktūru. Tāpat kā citas disciplīnas, aplūkojamā nozare ir noteikumu kopums - rīcības noteikumi, kas pilsoņiem ir saistoši. Vajadzīgos gadījumos konstitucionālās tiesību normas tiek īstenotas, izmantojot dažādas valsts piespiešanas formas.

Visi noteikumi, kas veido struktūru,ko raksturo iekšējā integritāte, vairākas kopīgas iezīmes. Konstitucionālās tiesību normas ir cieši saistītas un atšķirīgas no tām, kas veido citas juridiskas nozares. Visas attiecīgās reģiona normatīvo aktu zīmes nosaka to sociālo attiecību īpatnības, kurām tās ir vērstas.

Jāatzīmē, ka konstitucionāli-juridiskienormas tiek piemērotas, regulējot noteiktu sociālo attiecību daļu. Tomēr tas nenozīmē, ka šī juridiskā pārvaldība ir nenozīmīga.

Konstitucionālās tiesību normas irnoteikumi, kurus sankcionē valsts. Kā svarīgu līdzekli sociālās orientācijas pilsoņu, šie noteikumi ir noteiktas attiecīgajos tiesību aktos. Šie tiesību akti ir pieņemti, ko kompetentās valsts iestādes ir divpusējs raksturs (un noteikt tiesības un pienākumus pusēm). Visi konstitucionālo un juridisko normu veidi paredz konkrētu mehānismu sastāvdaļām, kas ir ideoloģisks, materiālu, juridisku un sociāli psiholoģiskie faktori īstenošanai. Attiecīgie noteikumi, cita starpā, nodrošinātu mērķtiecīgu, apveltīta ar situācijas.

Starp funkcijām, kas atšķir konstitucionālono citām tiesiskajām normām, vispirms ir jānorāda to īpašā vērtība un svars visā valsts nacionālo tiesību sistēmā. Šis apzīmējums norāda uz attiecīgo noteikumu spēju regulēt attiecības, kas veidojas demokrātijas realizēšanas procesā. Tādējādi prioritāte tiek piešķirta konstitucionālajām normām, kā arī to beznosacījuma ietekme uz sastāvdaļām, kas veido citas juridiskās nozares.

Šie noteikumi veido visu nozari, nosakot tās funkcionālās īpašības, kā arī attīstības un uzlabošanas virzienus.

Konstitucionālo normu svarīgākajām iezīmēmir jāpiešķir visaugstākais juridiskais spēks, vislielākā stabilitāte (salīdzinājumā ar citu nozaru noteikumiem), augsts valsts aizsardzības līmenis, sastāvdaļa, tieša rīcība.

Attiecīgie noteikumi ir politiski raksturīgiraksturs. Tas ir saistīts ar faktu, ka galvenais attiecīgās tiesību jomas jautājums ir valsts politiskās attiecības, kas rodas un tiek īstenotas varas funkcionēšanas jomā. Tomēr šīs normas nevajadzētu raksturot kā vienīgi politiskas.

Starp visiem aplūkotajiem noteikumiem ir būtiska nozīmeapjomu aizņem netipiskas darbības. Šie noteikumi nenosaka subjektu tiešos pienākumus un tiesības. Netipiskas normas ir sava veida saistoša sastāvdaļa starp citu tiesību nozaru normām. Ar šiem noteikumiem tiek nodrošināta visas juridiskās struktūras integritāte. Šie akti ietver normatīvus norādījumus, kas konsolidē vispārējos principus konstitucionālajos likumos: garantē un nostiprina normas, normas-definīcijas, tiesiskās konstrukcijas, pieņēmumus.

Attiecību būtība ir reglamentētaaplūkotie noteikumi, ir to struktūra (sastāvs). Tajā pašā laikā konstitucionālo recepšu veidošanas un organizēšanas iekšējā forma ir īpaša, kurā parasti ir ietverts tikai uzvedības noteikums.