Administratīvo tiesību avoti

Likums

Administratīvo tiesību sistēma un avotiatspoguļotu sarežģītas un savstarpēji saistītas juridiskas un administratīvos noteikumus un noteikumus. Tie veido īpašu informāciju un juridisko vienotību, kas ir paredzēts, lai nodrošinātu regulējumu juridisko atbilstību vadības attiecības, kas saistītas ar valsts administrācijas iestāžu darbībām, izpildvaras, kā arī saistīti ar vadības darbību, attiecību, kas tiek īstenota ar citām iestādēm, valsts varas un apkalpo savas ierīces un citas vienības, ko pilnvarojusi likums.

Iepriekš minēto nozaru sistēmā ietilpst divas apakšsistēmas - īpašas un vispārīgas. Savukārt tie tiek sadalīti mazākās apakšsistēmās.

Galvenā daļa ietver:

 1. Izpildinstitūcijas, valsts pārvaldes iestādes.
 2. Administratīvās tiesības juridiskās, zinātniskās nozares, kā arī akadēmiskās disciplīnas veidā.
 3. Valdības ieviešanas metodes un formas, izpildinstitūciju darbības.
 4. Administratīvā jurisdikcija.
 5. Nodarījums un atbildība.
 6. Juridiskās personas.
 7. Administratīvā process un ražošanas veidi.
 8. Disciplīna un likumība valsts pārvaldes un izpildinstitūciju vadībā.

Īpašā daļa ietver administratīvo un tiesisko regulējumu:

 • administratīvajā un politiskajā sfērā;
 • sociokultūras nozarē;
 • ekonomisko attiecību jomā;
 • citās nozarēs.

Galvenais veidojošais elements, kas nodrošina regulējuma viengabalainību, ir šo organizāciju darbības jomu veidoto attiecību vadība.

Administratīvo tiesību avoti ir akti,tiesiskais, regulējošais, valsts pārvaldes un valsts varas orgānos. Viņu juridiskās īpašības var būt atšķirīgas. Tātad darbībām var piešķirt augstāku juridisko īpašumu (likumus) vai būt pakļautībā (piemēram, valdības akti).

Krievijas Federācijas administratīvo tiesību avoti ir dekrēti,likumi, administratīvie akti, valdības lēmumi un citi. Starp tiem likumi, kuriem ir augstākais juridiskais īpašums, nodrošina vissvarīgāko un vispārējo vadības un citu tiesisko attiecību regulēšanu. Likumu pieņemšanu veic valsts un tās tiesību subjekti.

Administratīvo tiesību avoti arKrievijas augstākais juridiskais īpašums ir: valsts konstitūcija, federālie likumi (piemēram, ārkārtas gadījumā), konstitucionāla rakstura federālie likumi (piemēram, par Krievijas valdību), likumi, tai skaitā pamatizglītības priekšmeti Krievijas Federācijā un citi.

Krievijas prezidenta izdotie rīkojumi arī nodrošina svarīgu jautājumu regulēšanu valsts pārvaldes organizācijā.

Pasūtījuma aizsardzības, pašvaldību un citu jautājumu jautājumus reglamentē vietējo institūciju lēmumi.

Vadība darbojas kā administratīvie resursitiesības pieņem augstskolas (valdība), pašvaldības, centrālie (departamenti un ministrijas), kā arī Krievijas Federācijas subjektu vadošās struktūras. Administratīvos aktus var pieņemt tikai saistībā ar vadības jautājumu regulēšanu, attiecinot to arī uz institūcijām un uzņēmumiem, kas uzticēti iestādei, neietekmējot pilsoņu pienākumus un tiesības. No šīs pozīcijas galvenie normatīvie tiesību akti ietver kodus, hartas, noteikumus, noteikumus, aktus, kuriem nav piešķirtas minētās formas.

Statūti, kā administratīvo tiesību avoti,izveidota un darbojas dažādās valsts pārvaldes jomās. Saskaņā ar likumu šādām darbībām jābūt klāt uzņēmumos, izglītības iestādēs. Harta ir dokuments, kas nosaka organizācijas struktūru un tajā iekļauto institūciju kompetenci.