Informācijas drošības doktrīna Krievijā: galvenās tēzes

Likums

Informācija un telekomunikācijasMūsdienu pasaules realitāte ir galvenie faktori, kas nosaka valsts spēju nodrošināt dinamisko sabiedrības attīstību un stratēģisko stabilitāti valstī. Mūsdienu zinātnes un tehnoloģijas progresa pazīme ir visuresoša un ārkārtīgi intensīva datortehnoloģiju izmantošana, kā arī jaunākās informācijas tehnoloģijas, kas ietekmē visas sociālās darbības jomas.

Informācijas drošības doktrīna

Informācijas drošības doktrīna ir kļuvusi paroficiāls dokuments, kas definē valsts politiku Krieviju saistībā ar jautājumiem telekomunikāciju un informācijas drošības jomā. Atbilstība, savlaicīgumu un precizitāti informāciju par stāvokli un dinamiku attīstības politisko, sociālo, kultūras, ekonomisko un citu procesu, ir svarīgi, lai noteiktu spēju izpildvaru un visai sabiedrībai, lai izstrādātu un īstenotu efektīvus risinājumus zinātnisko, ģeopolitiskā, vēsturiskā, ekoloģisko, izglītības un militārās stratēģiskās jomas.

Krievijas Federācijas Informācijas drošības doktrīna

Krievijas Federācijas Informācijas drošības doktrīnaFederācija ir valsts oficiālā pozīcija, kā arī pamatmērķu kopums, steidzami uzdevumi, sabiedrības attīstības pamatprincipi un virzieni. Šis dokuments ir juridisks pamats valsts politikas veidošanai iepriekš minētajā jomā. Arī Informācijas drošības doktrīna paredz sagatavot priekšlikumus tiesisko, zinātnisko, tehnisko un organizatorisko un metodoloģisko mehānismu uzlabošanai informācijas plūsmu regulēšanai, atbilstošu mērķtiecīgu programmu rūpīgai attīstībai.

Nepieciešamība attīstīt un attīstīt teorijuŠo sfēru izraisa visu valsts iestāžu pilnīga informatizācija. Šajā aspektā Informācijas drošības doktrīna izvirza ļoti nozīmīgas šo tehnoloģiju drošības koncepcijas. Saskaņā ar šāda veida drošību jāzina valsts nacionālo interešu aizsardzības mehānismu stāvoklis un efektivitāte, ko nosaka personisko, sabiedrisko un valsts interešu līdzsvars.

Krievijas Federācijas Informācijas drošības doktrīna

Krievijas Federācijas Informācijas drošības doktrīnadeklarē virkni vajadzīgo pasākumu, lai palielinātu dažādu tehnoloģiju izmantošanas efektivitāti Krievijas daudznacionālās sabiedrības garīgās atdzimšanas, attīstības un konsolidācijas nolūkos. Šis dokuments paredz arī milzīgu informācijas resursu veidošanu, pilnveidošanu, saglabāšanu un racionalizāciju, kas ir valsts zinātniskā, tehniskā, kultūras un garīgā potenciāla pamats.

Informācijas drošības doktrīna ir arīizvirza galvenos tēzes par masu informācijas vispārējas pieejamības garantijām un tās izplatīšanas brīvību, kā arī par pilnīgu cenzūras aizliegumu. Taču tajā pašā laikā šajā dokumentā ir izteikta propagandas un uzbudinājuma nepieņemamība, kas veicina jebkura veida naidīguma un orientācijas vilšanos, kas var izraisīt situācijas destabilizāciju valstī, kā arī sabiedrības sadalīšanos un separātismu.

Šī doktrīna ir ne tikai oficiāladokuments, bet arī daļēji zinātnisks. Tā kā informācijas drošības problēmu apraksts ar visām tā sastāvdaļām sistemātiski, loģiski un konsekventi atšķiras. Doktrīna skaidri nosaka pamatprincipus attīstītas, morālas un globāli informētas krievu sabiedrības veidošanā. Tika noteikti arī federālās mērķprogrammas galvenie punkti šīs infrastruktūras uzlabošanai, izmantojot jaunākos zinātniskās un tehniskās domas sasniegumus (gan Krievijas, gan ārvalstu).

Doktrīna arī izklāsta attīstības metodeskā arī ieviest svarīgus tiesiskos un ekonomiskos mehānismus, kas paredzēti, lai regulētu attiecības informācijas izplatīšanas infrastruktūras jomā, kā arī vajadzīgā personāla apmācības metodes informācijas drošības jomā.