Produkta kvalitātes sertifikāts - kāda ir būtība?

Likums

Produkta kvalitātes sertifikāts ir dokuments, kas nozīmē vispārēju skatu, tostarp atbilstības apliecinājumu, deklarāciju un citus īpašus dokumentus. Dažreiz to sauc par drošības sertifikātu.

Šajā rakstā mēs aplūkosim, kāda ir tā būtība par dokumenta par atbilstību piemēru.

kvalitātes sertifikāts

Vispārīga informācija

Atbilstības sertifikātsvalsts sistēma GOST R ir dokuments, kas apliecina, ka preces ir deklarējušas īpašības atbilstoši tām noteiktajām prasībām. Viņš ir norādīts uz atļauju kategoriju. Atbilstības kvalitātes sertifikāts tiek iegūts saskaņā ar izveidotajām shēmām, kuras pieteikuma iesniedzējiem iesaka šīs procedūras veicošās struktūras un kam ir akreditācija. Dokumentu izsniedz gan atsevišķām precēm, gan partijām, gan sērijveida ražošanai.

Ieguvumi

Mūsu vecumā ir nopietnas konkurences cīņasJautājums ir, kā izcelties starp pārējiem. Viens no rīkiem ir kvalitātes sertifikāts. Patērētāju pieprasījumu var stimulēt daudzos citos veidos. Tomēr parasti produkta kvalitātei apliecinoša dokumenta pieejamība ir abpusēji izdevīga izvēle. Galu galā tas parāda, ka valsts standarts atbilst visām nepieciešamajām prasībām.

kvalitātes atbilstības sertifikāts

Veidi

Sertifikācija ir obligāta vai brīvprātīga. Pirmajā gadījumā tās nepieciešamība ir izklāsta valsts standarta dekrētā. Lai iegūtu kvalitātes sertifikātu, produktos tiek veiktas noteiktas pārbaudes īpašās laboratorijās. Ja procedūra ir brīvprātīga, to var veikt jebkura organizācija, kas nolēmusi iesaistīties šāda veida darbībās, un reģistrē savu preču zīmi atbilstoši.

Dokuments, kas ir saistošspierāda, ka produkti atbilst likuma prasībām, kuras ir noteiktas, pamatojoties uz jautājumu par cilvēku, vides un īpašuma drošību. Brīvprātīgais sertifikāts apliecina, ka dokumenta īpašības atbilst tirgotājam vai ražotājam. Šī metode kalpo kā lielisks svira patērētāju pieprasījuma un uzticības palielināšanai.

kvalitātes sertifikāts

Papildus sertifikātam var būt dokumentsnetieša deklarācija. Tam ir tāds pats juridiskais spēks kā pats rezolūcijas dokuments, bet tas atšķiras no tā. Pirmkārt, tas izriet no atbildības. Iesniedzot deklarāciju, to iesniedz pats pats par visu sniegto informāciju.

Sertifikācijas iestāde

Procedūru veic speciālās iestādes, kuras saņēmušasatbilstoša akreditācija. Laboratorija, kurā paraugi tiek pakļauti dažādiem testiem, ir aprīkoti ar visu nepieciešamo aprīkojumu atbilstoši valsts un starptautiskajiem standartiem. Papildus tehniskajiem apstākļiem viņi izmanto augstākās kvalifikācijas speciālistus.

Lai saņemtu produktu kvalitātes sertifikātus, pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz dokumentu komplekts pilnvarotai akreditētai iestādei. Kopumā pieteikuma iesniedzējs:

  • iesniedz sertifikācijas pieteikumu kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem;
  • pēc ekspertu izpētes tiek nolemts izsniegt sertifikātu, kad var būt vajadzīgi papildu dokumenti vai darbības;
  • precizē TNVED, OKP, GOST un koordinē shēmu ar akreditēto iestādi;
  • Pēc visu darbību veikšanas un ar pozitīvu iznākumu dokuments ir saņemts.

Ja tas ir obligāts, tā maksimālais derīguma termiņš ir 5 gadi, bet brīvprātīga gadījumā tas nedrīkst pārsniegt trīs gadus.

preču kvalitātes sertifikāts

Procedūras kārtība

GOST kvalitātes sertifikāts ir izsniegts saskaņā arar rīkojumu, kas reglamentēts normatīvajos aktos. Attiecībā uz dažādiem produktu veidiem ir izveidota procedūras shēma. Saskaņā ar šo un citiem komponentiem sertificēšanas iestāde izvēlas nepieciešamās sugas ar vai bez tās veikto testu kopu. Galvenais likums ir Federālais likums "Par tehnisko regulējumu".

Sertifikācija parasti sastāv no:

  • līguma analīze;
  • sākotnējā revīzija;
  • ieteikumu saņemšana;
  • lēmums izdot dokumentu;
  • uzraudzības instance;
  • atkārtots audits.

Process

Analizējot līgumu, tiek pievērsta uzmanībasertificētā darbības joma, konkrēta centra spēja sniegt pakalpojumu, pārbaudīt, vai ir pieejama informācija, kas nepieciešama revīzijai, un vairāk.

Produkta kvalitātes sertifikāta darbības jomu nosaka attiecībā uz izstrādājumiem, novērtējot dizainu, pārbaudes vietas un aplūkotos objektus.

produktu kvalitātes sertifikāti

Procedūra sākas pēc parakstīšanasattiecīgais līgums. Lielākā daļa atļauju izsniedz uz ierobežotu laiku. Sertifikācija sākas ar sākotnējo revīziju, kad tiek analizēta vadība, un pēc tam vietnē tiek veikta pārbaude. Ja tas veiksmīgi beidzas, eksperti var ieteikt izsniegt kvalitātes sertifikātu vai veikt turpmākus pasākumus atkarībā no izvēlētās shēmas.

Visa novērtējuma dokumentācija tiek nosūtīta uz galvenobirojs, uz kura pamata tiek pieņemts lēmums par turpmākajām darbībām. Ja dokuments ir izsniegts uz laiku, kas ilgāks par vienu gadu, parasti ir jāpieņem ikgadēja inspekcijas pārbaude, lai pārbaudītu, vai preču kvalitāte atbilst sākotnēji pieprasītajai.