Kas ir noziegums?

Likums

Kas ir noziegums? Noziedzība, pārkāpumi, noziedzīga nodarījuma izdarīšana, kriminālsods - viss tas ir perfekts sociāli bīstams akts, kas ir aizliegts ar pašreizējo Kriminālkodeksu, par kuru paredzēts sods. Tas izpaužas divās formās: subjekta aktīva uzvedība - darbībā vai pasīva - bezdarbība.

Starp nelikumīgu darbību pazīmēm ir šādas: briesmas, kriminālpārkāpumi, vaina un sodāmība.

Ņemot vērā jautājumu par to, kas ir noziegums, pastāv četras galvenās kategorijas:

1. Mazāk nopietni.

2. vidēja smaguma pakāpe.

3. Smags.

4. Īpaši nopietni.

Šīs kategorijas ir atkarīgas no izdarītā akta veida un pakāpes. Mazāk nopietni ir vides noziegumi.

Šie noziegumi ir nelikumīgu darbību kopums, kas vērsti pret sabiedrības drošību, un saskaņā ar krimināllikumu tiek aizskartas veselīga vide, kā arī tās atsevišķie priekšmeti un elementi.

Kriminālkodeksā ir iekļauti 17 panti, kas paredz atbildību par noziegumiem pret vidi. Visbiežāk sastopamie pārkāpumi ir šādi:

  • darba vides aizsardzības noteikumu neievērošana;
  • nepareiza videi nekaitīgu atkritumu un vielu apstrāde;
  • neatbilstība veterinārajiem noteikumiem, kā arī pasākumi augu slimību un kaitēkļu apkarošanai;
  • atmosfēras piesārņojums, jūras ūdens;
  • zemes bojājumi un piesārņojums;
  • Zemes interjera lietošanas noteikumu neievērošana;
  • nelegāla zveja un medības;
  • bojājums un mežu izciršana;
  • aizsargājamo dabas objektu un teritoriju režīma neievērošana;
  • retu augu un dzīvnieku iznīcināšana, kā arī to dzīvotnes.

Par pārkāpumiem vides jomā, kas paredzēti administratīvajiem, disciplinārajiem, kriminālsodiem un civiltiesiskajiem sodiem.

Ņemot vērā jautājumu, kas irir svarīgi atzīmēt, ka tas atšķiras pēc pakāpes un rakstura. Grāds ir atkarīgs no objektu salīdzinošās vērtības, no tā, kā tiek veikta viena vai otra zvērība, un par seku smagumu. Daba tiek noteikta atkarībā no sociālajām attiecībām, sekām, iejaukšanās metodēm, vainas formu, kā arī mērķiem un motīviem.

Motīvs ir viena no nozieguma galvenajām sastāvdaļām. Tas ir tas, kas motivē personu, par ko viņš vadās brīdī, kad tiek uzlikta viena vai otra nelikumīga darbība.

Nosakot, kas ir nozieguma motīvs, jāņem vērā tā galvenās iezīmes:

1. Viņš izskaidro nelikumīgas rīcības veikšanas mērķi.

2. nolemj klasificēt noziegumu.

3. Viņš bieži var mīkstināt vai saasināt sodu.

4. Motīvs nosaka bīstamības līmeni pārkāpēja personai sabiedrībai.

Pārkāpuma izdarīšanas motīvi ir sadalīti zemie un nabadzīgie zemi.

Zemu melo - tas ir alkatība, atriebība, dusmas, huligānas motīvi un karjerisms.

Atbrīvoti no zemienēm - tie ir motīvi, ko izraisa individuālas un sarežģītas personiskas attiecības, piemēram, līdzjūtība slimniekiem.

Pienākums izdarīt noziegumu persona varvadoties pēc vairākiem motivācijas uzreiz, kas var atšķirties lomai un nozīmei. Šādos gadījumos tiek noteikts galvenais motīvs, kas nosaka nozieguma klasifikāciju.

Komisijas raksturīga iezīmeNelegāla darbība ir tās sastāvs. Tas ietver četras īpašības, kas raksturo nozieguma objektu un līdz ar to objektīvo pusi, kā arī subjektu un subjektīvo pusi.

Izdarot secinājumu, ka šādam noziegumam, tā galvenajām iezīmēm, neatkarīgi no motīva, veida vai sastāva, vajadzētu atcerēties gan vainu, gan laicīgu sodu.